Chuỗi bài Tư Duy Tích Cực 1/1/2019 – 31/12/2019

Về trang chính >>

3684. Điều ước cho đất nước năm 2019, PTH
3685. Bạn sẽ làm gì trong đời? TĐH
3686. Yêu người và thế giới tâm linh, TĐH
3687. Mẹ là tình yêu, TĐH
3688. 100 nghìn đồng, PTH
3689. Tập trung vào Chúa là gì? TĐH
3690. Chăm lo cho Chúa, PTH
3691. Tin giả, TĐH
3692. Hiểu đồng bào và đất nước của bạn, TĐH
3693. Văn hóa trí thức, TĐH
3694. Tài và đức?, . TĐH
3695. Ta và thế giới, TĐH
3696. Mind precedes all, TĐH
3697. Where are we going? TĐH
3698. Yêu người và trí tuệ, TĐH
3699. Thành kiến và trí tuệ, TĐH
3700. Đời sống đơn giản, TĐH
3701. Thấy cuộc đời thật, TĐH
3702. Trái tim bạn và đất nước, đồng bào, TĐH
3703. Nhiều con đường bắt đầu – Từ chân núi, TĐH
3704. You, Your English, and the Country, TĐH
3705. Sống đơn giản, TĐH
3706. Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, TĐH
3707. Thiền từng phút, PTH
3708. The rhythm of the mind, TĐH
3709. Sống thiền từng phút, PTH
3710. Concentration, TĐH
3711. Cảm xúc mộng ảo bọt bóng, PTH
3712. How strong are we? The Viet Trinity, TĐH
3713. Thiền sinh thành thật, PTH
3714. Blessed are the poor in spirit, TĐH
3715. Nghệ thuật viết: Nhìn sự vật như nó là, PTH
3716. The shortcut?, TĐH
3717. Người vô tội, PTH
3718. Giữ trái tim tinh khiết, TĐH
3719. Nghệ thuật dịch: Biết Thánh kinh, PTH
3720. The weak, PTH
3721. Bạn, tế bào chất xám, TĐH
3722. Listen to Love, PTH
3723. Ryonen đắc ngộ, PTH
3724. Đất nước là gia đình, TĐH
3725. Nỗi buồn là con đường đến với Thượng đế, TĐH
3726. Cái nhìn thực tiễn, TĐH
3727. Làm sao để đạt tĩnh lặng? PTH
3728. Love loves you, PTH
3729. Định hướng thành công cho đời bạn, TĐH
3730. Ignorance and wisdom 1, PTH
3731. Đạo và đời, TĐH
3732. Ignorance and wisdom 2, PTH
3733. Suy nghĩ cụ thể, TĐH
3734. Thế nào là Tư duy Tích cực? PTH
3735. Who was Jesus? (1), PTH
3736. Nhìn để đánh giá?, TĐH
3737. Sử dụng tiềm năng của bạn, TĐH
3738. Tâm là chủ, TĐH
3739. Who was Jesus? (2), PTH
3740. Rush rush rush, TĐH
3741. Làm việc với chất lượng, TĐH
3742. Who was Jesus? (3), PTH
3743. Tình anh chị em, TĐH
3744. Who was Jesus? (4), PTH
3745. Buồn đau? TĐH
3746. Who was Jesus? (5), PTH
3747. Hướng đến phục vụ mọi người, TĐH
3748. How to touch God? PTH
3749. Luyện trái tim ta, TĐH
3750. Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng, PTH
3751. Cuộc họp thượng đỉnh Trump – Kim Jong-un ở Hà Nội, TĐH
3752. Người viết và người đọc, PTH
3753. Bạn là cột trụ, TĐH
3754. Mọi thứ đều nhất, PTH
3755. Đau và… Đau, TĐH
3756. Ánh sáng của con có thể tắt, PTH
3757. Ký ức, TĐH
3758. Ngủ nhiều, PTH
3759. Sức mạnh bên trong, TĐH
3760. Sống như thiền sư Hakuin sống, PTH
3761. Bạn làm thầy, TĐH
3762. Quán chính mình là Phật, PTH
3763. Trí tuệ thật, TĐH
3764. Không tranh cãi, PTH
3765. Khai thác và phát triển mọi tiềm năng của mình, TĐH
3766. Quán lòng từ, PTH
3767. Mùa nào cũng đẹp, người nào cũng đẹp, TĐH
3768. Tâm sự với Phật, PTH
3769. Lẫn lộn mục tiêu và phương tiện, TĐH
3770. Một tiếng khảy móng tay có thể rung động vô lượng thế giới, PTH
3771. Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống, TĐH
3772. Cuộc chiến giữa thiện và ác, PTH
3773. Học, TĐH
3774. Tình yêu và tuổi tác, PTH
3775. Làm việc cẩn thận, TĐH
3776. Con đường luyện tâm, PTH
3777. Bản chất riêng của bạn, TĐH
3778. Cầu nguyện yêu Chúa yêu người, PTH
3779. Tập trung vào học kỹ căn bản, TĐH
3780. Yêu nước là gì? PTH
3781. Trái tim bầy đàn, TĐH
3782. Christ-centered life – Đời sống tập trung vào Chúa Giêsu, TĐH
3783. Làm thầy, TĐH
3784. Trách nhiệm cá nhân, TĐH
3785. Năng lượng tích cực, TĐH
3786. Thiền quán hoa nhài cùng Giêsu, PTH
3787. Tự tin? TĐH
3788. Thiền hành cùng Chúa, Phật và các anh chị em, PTH
3789. Giải quyết những vấn đề xã hội, TĐH
3790. How to show filial piety? PTH
3791. Tích cực với nước mắm, TĐH
3792. Hết giận, TĐH
3793. Cá tính của bạn, TĐH
3794. Điểm đến là điểm khởi hành, TĐH
3795. Tự tin vào mức trái tim bạn muốn, TĐH
3796. Tự tin và thấy được sức mạnh của mình, TĐH
3797. Đất nước và chúng ta hậu thực dân, TĐH
3798. Nắm vững giáo pháp, TĐH
3799. Hành trình về phương Đông, PTHường
3800. Tâm linh là trái tim linh thiêng của bạn, TĐH
3801. Bạn quan tâm điều gì ở Phật giáo? PTHường
3802. Tâm linh và (không) sáng tạo? TĐH
3803. Phật triết là đời, PTHường
3804. Tâm linh sáng tạo, TĐH
3805. Vô chấp – Làm sao? Làm sao? TĐH
3806. Con đường tâm linh, TĐH
3807. Từ Thích Ca đến Giêsu và trái tim của bạn, PTHường
3808. Getting personal (thân mật riêng tư) trong đời sống tâm linh, TĐH
3809. Chúng ta có tôn giáo hay vô tôn giáo? TĐH
3810. Thiền và làm việc, PTH
3811. Luyện tâm làm gì? TĐH
3812. Tiếng tĩnh lặng là tiếng gì? PTH
3813. Thực hành để hiểu thấu, TĐH
3814. Hãy chào một cái cây, PTH
3815. Đối đãi và rốt ráo, TĐH
3816. Tĩnh lặng trước cơn bão của người, PTH
3817. Bám vào Chúa, TĐH
3818. Nắm tay tình yêu, PTH
3819. Pháp môn yêu người, TĐH
3820. Yêu là gì? PTH
3821. Thầy tâm linh tích cực, TĐH
3822. Trái tim là cốt lõi trong mọi liên hệ con người, TĐH
3823. Mang tình yêu thật đến cho thế giới,TĐH
3824. Mục đích của học hành, PTHường
3825. Hy sinh thân mạng của mình cho bạn mình, PTH
3826. Mở rộng trí tuệ, TĐH
3827. Tâm bạn và thế giới của bạn, TĐH
3828. Giải thoát, TĐH
3829. Đối đãi và yêu một chiều – cách nào dễ hơn? TĐH
3830. Làm bạn với God, PTH
3831. Tự tin như bạn của hai đại gia lớn, TĐH
3832. Bạn bè và tĩnh lặng, PTH
3833. Cuộc đời hạnh phúc, TĐH
3834. Hành trình đời sống, TĐH
3835. Đích điểm tâm linh, TĐH
3836. Sẵn sàng bước ra thế giới, PTH
3837. Chuẩn yêu người vô điều kiện, TĐH
3838. Tập võ và những cơn đau, NMQH
3839. Hai cách sống, TĐH
3840. Yêu và nhẫn nhục, TDH
3841. Làm việc để phục vụ thế giới, TĐH
3842. Nghệ thuật viết: Dùng lối văn dễ hiểu, PTH
3843. Cuộc đời là những liên hệ, TĐH
3844. Giải hòa với anh chị em, PTHường
3845. Yêu Trời, TĐH
3846. Nói chuyện với Bồ tát Giun, TĐH
3847. Phương tiện và mục đích, TĐH
3848. Chủ động sống vô chấp, PTH
3849. Những tiêu cực của cuộc đời? TĐH
3850. Tự do tự tại, TĐH
3851. Chẳng thấy người có tội, PTH
3852. Ngày xuống tinh thần, TĐH
3853. Quán chính mình là Phật, PTH
3854. Vô chấp và xả bỏ, TĐH
3855. Con gái, làm sao để trở nên có giá? PTH
3856. Cúi xuống và chịu bẩn, TĐH
3857. Liên hệ con người trong kinh doanh, TĐH
3858. Chúa quỷ và cám dỗ, TĐH
3859. Làm sao để yêu người? PTH
3860. Phật pháp và tư duy hòa bình, TĐH
3861. Tĩnh lặng – Mọi điều đều nhất như nhau, PTH
3862. Phát triển khả năng tư duy, TĐH
3863. Tĩnh lặng – Mọi người đều là Phật đang thành, PTH
3864. Teamwork và thành thật, TĐH
3865. Sống như một vị Phật, PTH
3866. Các bạn đã gặp thời tốt, TĐH
3867. Làm sao để có động lực làm việc?, PTH
3868. The free spirit – Tinh thần tự do, TĐH
3869. Về với Phật, PTH
3870. Vô đạo (tà đạo) và chánh đạo, TĐH
3871. Làm gì để thấy đời dễ thương?, PTH
3872. Lập lại chữ, TĐH
3873. Cách đơn giản để tĩnh lặng, PTH
3874. Sư và thầy có võ, TĐH
3875. Sống là một nghệ thuật, TĐH
3876. Tâm linh tích cực, TĐH
3877. Nền tảng của tâm linh tích cực, TĐH
3878. Tri thức cần hiểu rành đời sống tâm linh, TĐH
3879. Làm gì để phát triển đất nước?, PTH
3880. Vai trò của người trí thức, TĐH
3881. Hiểu đất nước, PTH
3882. Lý tưởng, TĐH
3883. Ưu tiên số 1 của đất nước hiện nay, PTH
3884. Văn hóa thù hận, TĐH
3885. Hạnh phúc và tĩnh lặng, PTH
3886. Tình yêu và trí tuệ, TĐH
3887. Thất bại là mẹ thành công, TĐH
3888. Ghét tội, yêu người có tội, TĐH
3889. Hướng đến mọi người, TĐH
3890. Đọc báo và tĩnh lặng, PTH
3891. Communication trong teamwork, TĐH
3892. Think high, think big, TĐH
3893. Quá khứ là mộng ảo bọt bóng, PTH
3894. Thêm teamwork, TĐH
3895. Đường hầm, PTH
3896. Sân, TĐH
3897. Chi tiết, TĐH
3898. Thành thật – chữ tín, TĐH
3899. Reliable – Đáng tin cậy, TĐH
3900. Team disciple – Kỷ luật team, TĐH

3901. Thư cho bạn trẻ, TĐH
3902. Tình yêu trong mọi công việc, TĐH
3903. Nền tảng của dân chủ và đa đảng, PTH
3904. Cái nhìn chủ quan có là sự thật? TĐH
3905. Tĩnh lặng và cảm xúc lên xuống, PTH
3906. Đúng sai, TĐH
3907. Làm bạn với Giêsu, PTH
3908. Những khái niệm trong Phật triết, TĐH
3909. Thành thật với chính mình, PTH
3910. Sách học làm người, TĐH
3911. Trí tuệ, TĐH
3912. Quán bạn bè là Phật đang thành, PTH
3913. Sống với nghệ thuật, TĐH
3914. Yêu Phật, PTH
3915. Yêu người để thấy, TĐH
3916. Tâm sự tích cực, PTH
3917. Chữ lễ, TĐH
3918. Sống với dòng máu Phật, PTH
3919. Yêu nước, TĐH
3920. Tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh, PTH
3921. Quan tâm đến cộng đồng, TĐH
3922. Tư duy tích cực: Lo cho cộng đồng, PTH
3923. Trái tim nhạy cảm, TĐH
3924. Tư duy tích cực: Khen, PTH
3925. Tư duy tích cực và “nói thật”, TĐH
3926. Tư duy tích cực: Tham gia giải quyết những vấn đề của đất nước, PTH
3927. Chữ nghĩa, TĐH
3928. Khoảng lặng với Chúa Phật, PTH
3929. Sống như bạn sẽ chết ngày mai, TĐH
3930. Sờ được tình yêu, PTH
3930. Thế giới tâm linh và thế giới ta bà, TĐH
3931. Cầu nguyện Giêsu nắm tay, PTH
3932. Hai người mẫu, TĐH
3933. Đọc Thánh kinh là đọc như thế nào?, PTH
3934. Nắm vững gốc rễ, TĐH
3935. Vài việc cần làm để giảm nhiệt độ môi trường, PTH
3936. Bão, TĐH
3937. Tĩnh lặng và một mình, PTH
3938. Phân biệt trái tim linh thiêng và luân lý giáo khoa thư, TĐH
3939. Khi bạn tin, PTH
3940. Đời sống thanh bần, TĐH
3941. Sống đơn giản, PTH
3942. Thực hành tâm linh tích cực, TĐH
3943. Tập trung, PTH
3944. Nhìn thiên nhiên, TĐH
3945. Công việc quan trọng nhất, PTH
3946. Trái tim trí tuệ, TĐH
3947. Tư duy tích cực và đời sống bên ngoài, TĐH
3948. Trời đất yêu thương con người, PT Hường
3949. Đến với Thượng đế qua tình yêu, TĐH
3950. Work smarter, not harder, TĐH
3951. Thinking? TĐH
3952. Hạnh phúc thật là gì?, PTH
3953. Hiệu ứng Pygmalion và Luật Hấp Dẫn, TĐH
3954. Unconditional love, PTH
3955. Tâm là chủ, TĐH
3956. Tĩnh lặng trước quân thù, PTH
3957. Học tiếng Anh và học sống, TĐH
3958. Giải thoát, TĐH
3959. Mất tự chủ, TĐH
3960. Quietness before peer pressure, PTH
3961. Trí tuệ để phát triển, TĐH
3962. Trái tim linh thiêng của ta, TĐH
3963. Yêu người và đất nước, TĐH
3964. Phân biệt Thiền Phật Gia và các loại thiền khác, TĐH
3965. Sống vì ai? TĐH
3966. Ăn, TĐH
3967. Nối kết với Thượng đế, TĐH
3968. Feeling the love of God, PTH
3969. Tập trung, TĐH
3970. Tâm lý chống Trung Quốc của người Việt, PTH
3971. Vui sống, TĐH
3972. The secret to peaceful life, PTH
3973. Yêu cụ thể và yêu trừu tượng, TĐH
3974. Sống cụ thể và trừu tượng, TĐH
3975. Rắn và bồ câu, TĐH
3976. What history learning is for? PTH
3977. Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, TĐH
3978. Lowly in heart, PTH
3979. Trung bình và xuất sắc, TĐH
3980. Who was Jesus? (6) PTH
3981. Khuyến khích sáng tạo, TĐH
3982. Làm gì để yêu nước?, PTH
3983. Sống tư duy tích cực, TĐH
3984. Tư duy tích cực mỗi ngày, PTH
3985. Tích cực với ai?, TĐH
3986. Holy love, PTH
3987. Tư duy tích cực trong mọi hoàn cảnh, TĐH
3988. Not to cling, PTH
3989. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, TĐH
3990. Đi theo tiếng gọi của trái tim, TĐH
3991. How to stop feeling lonely?, PTH
3992. Đời là một cuộc phiêu lưu, TĐH
3993. How to cross beyond all suffering?, PTH
3994. Yêu là gì? TĐH
3995. Sống đơn giản: Học tiếng Anh đơn giản, PTH
3996. Trái tim hay trí óc làm chủ? TĐH
3997. Làm mọi điều cùng Thượng đế – Học tiếng Anh cùng Thượng đế, PTH
3998. Vận động nhân, TĐH
3999. Học tiếng Anh để làm gì?, PTH
4000. Giúp nước cách tốt nhất, TĐH

4001. Bảo vệ môi trường Internet, PTH
4002. Yêu, TĐH
4003. Không bám bụi, PTH
4004. Trái tim của bạn, TĐH
4005. Căn bản của communication, TĐH
4006. Hoa trái công việc, PTH
4007. Problems để làm gì?, TĐH
4008. Học lịch sử để làm gì? PTH
4009. Problems trong đời mỗi chúng ta, TĐH
4010. Trí thức, lịch sử và chính trị, PTH
4011. Tình yêu và đời sống tâm linh, TĐH
4012. Ngày đầu con đến trường Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria, PT Hường
4013. Một điều duy nhất cho tâm linh, TĐH
4014. Tĩnh lặng với ba mẹ, PTH
4015. Học thuộc lòng, TĐH
4016. Hiểu người, PTH
4017. Sợ, TĐH
4018. Nếu có quyền lực chính trị cao nhất nước… (phần 2), PTH
4019. Đổi mọi thứ thành tích cực, TĐH
4020. Phát triển xã hội dân sự, PTH
4021. Dạy con, TĐH
4022. Do something, TĐH
4023. Phát triển tâm linh trong nhà tù, PTH
4024. Những yếu tố không biết, TĐH
4025. Phát triển tâm linh trong giáo dục, PTH
4026. Nhân duyên thế nào?, TĐH
4027. Hoa trái đầu tiên, PTH
4028. Thế giới si mê, TĐH
4029. Nương tựa Chúa Phật, PTH
4030. Always at the last minute – Luôn luôn vào phút chót, TĐH
4031. Trung thành, TĐH
4032. Giải thoát, TĐH
4033. Ngưỡng cửa tâm linh, TĐH
4034. Network đồng lõa vĩ đại tránh cảnh sát giao thông, TĐH
4035. Yêu mọi người vô điều kiện, TĐH
4036. Phá thai và người đã cưới, PTH
4037. Đời sống tâm linh, TĐH
4038. Giữ thai và xây dựng xã hội đầy tình yêu, PTH
4039. Hiểu đời sống tâm linh, TĐH
4040. Phạt tù đàn ông làm bạn gái có thai nhưng không chịu trách nhiệm, PTH
4041. Không được hỏi? TĐH
4042. Phạt tù đàn ông là cách tốt để xây dựng xã hội, PTH
4043. Hệ thống đo rượu tài xế cho an toàn, TĐH
4044. Vị kỷ và vị tha, TĐH
4045. Giáo dục tôn giáo và thực nghiệm, TĐH
4046. Trái tim vô nhiễm, PT Hường
4047. Hữu xạ tự nhiên hương, TĐH
4048. Mở lòng, PTH
4049. Nói chuyện thân thiện, TĐH
4050. Phát nguyện tư duy tích cực, PTH
4051. Home sweet home, TĐH
4052. Thiền của Joshu, PTH
4053. Hãy là người hùng, TĐH
4054. Mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người (1), PTH
4055. Chủ động trong ứng xử và giao tiếp, TĐH
4056. Mến yêu và phụng sự Chúa Phật trong mọi người (2), PTH
4057. Tập trung vào một điều, TĐH
4058. Tập trung, TĐH
4059. Đi nhà thờ và nghe chuyện hài, TĐH
4060. Bí quyết thành công, TĐH
4061. Người giàu và Nước Thiên đàng, PTH
4062. Loay hoay tản mạn, TĐH
4063. Chữa lành, PTH
4064. Trông cậy vào chính mình, TĐH
4065. Tâm linh và tôn giáo, TĐH
4066. Người hướng nội hay người hướng ngoại?, PTH
4067. Sức ì, TĐH
4068. Cho đi, PTH
4069. Đời rối rắm, TĐH
4070. Nếu cho, thì cho bao nhiêu?, PTH
4071. Lấy tâm làm chủ, TĐH
4072. Nếu cho, thì cho thế nào?, PTH
4073. Tâm linh tích cực khó dễ thế nào? TĐH
4074. Phật yêu bạn, PTH
4075. Thích Giêsu, TĐH
4076. Trí tuệ tâm linh trong thờ phụng, ĐTH
4077. Tập trung hiệu quả và không hiệu quả, TĐH
4078. Phật sống và thợ làm bồn tắm, PTH
4079. Cách thức làm việc – methodology, TĐH
4080. Tính nóng, PTH
4081. Sống thật với chính mình, PTH
4082. Chỉnh sửa sử sách, TĐH
4083. Bạn thân, PTH
4084. Chạy theo fashion, TĐH
4085. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay, PTH
4086. Chiến tranh vì đạo nghĩa? TĐH
4087. Chăm lo cho 53 anh chị em, PTH
4088. Tăng cạnh tranh quốc tế trong giáo dục VN, TĐH
4089. Giải quyết những vấn đề của đất nước, TĐH
4090. Xã hội ấm tình người, PTH
4091. Tập trung vào phát triển đất nước, TĐH
4092. Peace, PTH
4093. Biết tập trung, TĐH
4094. Nice day, PTH
4095. Gật đầu kiểu Ấn Độ, TĐH
4096. Love God, love people, PTH
4097. Làm việc với đúng người, TĐH
4098. Calmness, PTH
4099. Lấy đức mà trị, TĐH
4100. Save the whole world, PTH
4101. Don’t take it personal, TĐH
4102. Love, PTH
4103. Kinh Thi, TĐH
4104. Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 1-3), ĐTH
4105. Lề luật công thức, TĐH
4106. Good follower, PTH
4107. Đêm là ngưỡng cửa vào ngày, TĐH
4108. Learning 1 but knowing 10, PTH
4109. Quan tâm vào chi tiết, TĐH
4110. Serving your leader, PTH
4111. Truyền thông – Communication, TĐH
4112. Follow God an follow your leader, PTH
4113. Làm chủ đời mình, TĐH
4114. Killing Buddhism, PTH
4115. Đức vâng lời và teamwork, TĐH
4116. Có can đảm, TĐH
4117. Tiến bước như những anh hùng, TĐH
4118. Đừng làm việc một mình, TĐH
4119. Becoming a queen, PTH
4120. Thành phố thông minh, TĐH
4121. Mind is the chief, PTH
4122. Hãy làm thầy, TĐH
4123. Tenderness, PTH
4124. Sống với người, TĐH
4125. Living with life as it is, PTH
4126. Hiểu trái tim mình, TĐH
4127. Work like you don’t need money, PTH
4128. Yêu nước thương đồng bào, TĐH
4129. Giving God all our happiness, PTH
4130. Học, TĐH
4131. Tạ ơn mỗi sáng, TĐH
4132. Đức điềm tĩnh, PTH
4133. Ghét của nào trời trao của ấy, TĐH
4134. Fairy tales, PTH
4135. Giao tiếp bằng nội tâm, TĐH
4136. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, TĐH
4137. Phiêu lưu một chút, TĐH
4138. Tư duy tích cực là sống, TĐH
4139. Trước hết hãy tìm Trời, PTH
4140. Mình chính là thầy của mình, TĐH
4141. Con gái, hạnh phúc không nằm ở đàn ông, PTH
4142. Học 1 để có được 100, TĐH
4143. Sisters and giving birth, PTH
4144. Biết được bản chất thật của mình, TĐH
4145. Yêu, TĐH
4146. Thái độ tích cực, ĐTH
4147. Tập trung vào chiến thắng, TĐH
4148. Bị người sỉ nhục? PTH
4149. Đất, TĐH
4150. Sướng vui ăn bánh tráng, PTH
4151. Vinh danh cha, TĐH
4152. Sứ quân tử, PTH
4153. Phép lạ, TĐH
4154. Enjoy gió, PTH
4155. Thy Lệ, TĐH
4156. Sống “Vậy à”, PTH
4157. Luyện tâm trong đời vô thường, TĐH
4158. Phật là tôi tớ của con, PTH
4159. Chính ta làm chủ đời ta, TĐH
4160. Yêu là gì? PTH
4161. My God, Save me, TĐH
4162. Tình yêu của Jesus dành cho Judas, PTH
4163. Câu chuyện Giáng sinh, TĐH
4164. Chúng ta cần thêm nhiều cái mông mòn với trái tim khiêm tốn, ĐTH
4165. Đầu rỗng và tim rỗng, PTH