Danh mục lưu trữ: Văn

Lời cầu nguyện 26

Jesus ơi,

Em nhớ Jesus từng nói [với các môn đệ],
“Thầy biết thầy từ đâu đến và thầy sẽ đi đâu.”

Lời Jesus rất ấn tượng với em.
Ấn tượng hơn cả là:
“Thầy biết thầy từ đâu đến.”

Những lời này gợi em nhớ
em được sinh ra từ tay Chúa.
Chúa tạo ra em. Đọc tiếp Lời cầu nguyện 26

Lời cầu nguyện 101

Chúa Giêsu ơi,

Xin hãy giúp em được thấy Tình yêu và Trí tuệ của Chúa trong từng Sáng tạo Chúa làm.
Vâng, và thấy bằng Trái tim của Chúa.

Rồi chúng ta sẽ là một.
Không có gì giữa chúng ta.
Không có ngôn ngữ, ví dụ,
vì điều gì cũng là công cụ thể hiện Linh hồn chúng ta.

Xin hãy để Trái tim được thấy Trái tim, Chúa ơi.

Yêu Chúa.

Amen.

PTH

>> Nguyên thủy từ Prayer 101

>> The prayer series

Prayer 524

The prayer series

Jesus,

My body is your room.
I need to keep your room clean daily.

I often drink coconut oil.
Coconut oil will sweep bad cholesterol off blood vessels.

I sometimes drink ginger water and lemon juice.
Ginger water and lemon juice will get rid of toxins in the body.

And I do the Energy Training exercise daily.

Hoping you find comfort in your room.

Amen.

PTH

Prayer 520

The prayer series

Jesus,

Look at these men and women.
They’re praying to the Buddha.
Perhaps they’re asking the Buddha take care of their wishes.
They’re asking the Buddha to love them?

If they know the Buddha loves them,
if they know the Buddha knows their thinking,
their every tiniest thinking,
if they know the Buddha stands by them,
they’ll be at peace.

Amen.

PTH