Danh mục lưu trữ: Văn

Prayer 447

The prayer series

Jesus,

You say,
“Do not fear, for I am with you;
do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you;
I will uphold you with my righteous right hand.”(1)

Please let me trust in You with all my heart
and lean not on my own understanding. (2)

May Your good Spirit lead me on level ground. (3)

Amen.

PTH

(1) Isaiah 41:10
(2) Proverbs 3:5-6
(3) Psalm 143:10

Lời cầu nguyện 284

Chúa ơi,

Em muốn là một với Chúa.

Thế nên khi mặt trời chiếu sáng lần nữa trong ân điển,
và các loài chim hát vang bài ca mừng cổ xưa của chúng
về bình an dưới thế cho người thiện tâm, (1)
em sẽ thức dậy, bắt đầu sống
và làm việc trong vườn Địa đàng. (2)
Làm việc tận tâm. (3) Đọc tiếp Lời cầu nguyện 284