Danh mục lưu trữ: Văn

Điểm mù

Chào các bạn,

Hiện nay, có một số tai nạn xảy ra ở các vòng xoay rất nguy hiểm, khi đến các vòng xoay mình thường có cảm giác phải cẩn thận hơn những đoạn đường khác. Một phần do hạn chế tầm nhìn, một phần mình phải có diện quan sát rất rộng vì vòng xoay thường tương đối lớn và nhiều xe từ các hướng. Đọc tiếp Điểm mù