Lưu trữ theo thẻ: Ảnh Sinh Hoạt Hằng Ngày

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Mar 5, 2018 – Vườn cao su của các cha Thừa Sai VN _ Bù Đăng

Xem toàn bộ Gallery

1/ Vườn cao su và vườn bông vàng phía sau nhà của các cha Thừa Sai VN _ Bù Đăng.

Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Mar 5, 2018 – Vườn cao su của các cha Thừa Sai VN _ Bù Đăng