Lưu trữ theo thẻ: Văn

Học trong trường đại học

Chào các bạn,

Hôm rồi Thu Hằng có post bản tin trong CVD 800 sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội bị buộc thôi học mỗi năm. Bản tin làm mình suy nghĩ về người trẻ, về lựa chọn học hành và khả năng thích nghi của người trẻ. Mình chia sẻ ở đây những điều mình đi qua để những bạn cùng cảnh ngộ có chút động viên đi tiếp.

Mình sẽ nói về lựa chọn học hành trước và nói về khả năng thích nghi với việc học sau. Đồng thời, mình cũng nói về chuyện học và chuyện làm theo tiếng gọi đam mê. Sở dĩ nên nói chuyện này vì đa số lý do chán việc học ở trường hay chán việc làm ở công sở thường dựa vào cảm giác chọn sai trường hay chọn sai nghề. Đọc tiếp Học trong trường đại học

Blessed are those who mourn

A dear friend of mine recently lost her mother due to a severe stroke. My friend has been studying abroad, far away from her Mom. When my friend came home, she had about a week with her Mom before the last day. My friend never thought it was the last time she could be with her Mom.

When my friend came back to study, I came over her place, say, to comfort her, but rather to listen and share her suffering. I was not sure that I could help her a bit but rather be suffered myself. I suffer when my friends suffer and when I can’t help their suffering, especially in life and death situations. I love my friend much, she is one of the purest friends of mine. Đọc tiếp Blessed are those who mourn