Ignorance and wisdom (1)

Ignorance and wisdom (1)
Ignorance and wisdom (2)

Dear brothers and sisters,

What is a wise person?

A wise person is the person who can see wisdom everywhere. Yes, everywhere. Especially in the fool.

A wise person is the person who can see wisdom in the fools.

***

Dear brothers and sisters,

The Heart of Prajna Paramita Sutra say, “Form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form.”

Therefore, ignorance does not differ from wisdom; wisdom does not differ from ignorance. Ignorance itself is wisdom; wisdom itself is ignorance.

Therefore, a fool does not differ from a wise man; a wise man does not differ from a fool. The fool itself is a wise man; a wise man itself is the fool.

The fool itself is a wise man. So if the wise man cannot see wisdom in the fool, is he the true wise man?

***

Dear brothers and sisters,

See wisdom in everyone.

Have a nice day.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s