Danh mục lưu trữ: Kinh tế học

Các lạm dụng độc quyền kinh tế

Chào các bạn,

Nhà độc quyền kinh tế, một mình một chợ, nên có thể làm đủ thứ chuyện để hốt thêm tiền vào túi trong khi cắt cổ người tiêu thụ. Nhưng trước khi nói đến những hoạt động lạm quyền đó, chúng ta hãy nói về “thị trường sản phẩm” (product market) và thị trường địa lý (geographic market).

Nói tóm tắt, product market (thị trường sản phẩm) là độc quyền về sản phẩm nào? Về xe máy? hay xe đạp? hay gạo? Một người/công ty chẳng thể độc quyền về tất cả mọi thứ trên thế giới, mà chỉ có thể độc quyền đối với một vài sản phẩm.

Geograpic market (thị trường địa lý) có nghĩa là độc quyền ở đâu? Một công ty có thể độc quyền gỗ ở miền bắc, nhưng có thể gặp nhiều cạnh tranh ở miền nam, hoặc chỉ độc quyền được trong vài tỉnh và chưa đủ sức mạnh để tạo độc quyền trong các tỉnh khác. Đọc tiếp Các lạm dụng độc quyền kinh tế

Các loại độc quyền kinh tế

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Hôm trước chúng ta có nói đến Độc quyền kinh tế (monopoly). Hôm nay chúng ta nói đến vài loại độc quyền kinh tế thường gặp trên thị trường.

1. Vô địch

Nhà sản xuất vô địch quá giỏi, mọi đối thủ đều không địch nổi. Đây là câu chuyện của Microsoft. Personal computer (PC) của Microsoft, ban đầu dùng DOS command, và sau này dùng Windows, là vô dịch trên thị trường PC. Không có người cạnh tranh. Đọc tiếp Các loại độc quyền kinh tế

Thông tin cho thị trường

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Trong bài Cân bằng thị trường mình có nói:

Trong một thị trường hoàn toàn (perfect market), tức là thị trường trong đó có (1) cạnh tranh hoàn toàn (perfect competition) – tức là cạnh tranh tự do (free competition) và không bị khống chế bởi những thứ như gian dối, độc quyền kinh tế, hay quy luật không hợp lý của nhà nước và (2) mọi người mua và người bán đều có thông tin đầy đủ và rõ ràng về sản phẩm, giá cả, và thị trường, thì điểm cung cầu gặp nhau – equilibrium – là điểm thị trường được cân bằng: giá cả có khuynh hướng đứng yên tại điểm đó và số lượng hàng bán được cũng có khuynh hướng đứng tại con số đó. Đọc tiếp Thông tin cho thị trường

Cân bằng thị trường

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Hôm nay mình thêm một chút hình ảnh (graphics) về cung và cầu để các bạn làm quen với các giản đồ kinh tế. Có lẽ các kinh tế gia có máu hội họa, nên rất thích vẽ giản đồ.

Dưới đây chúng ta nói đến Đường Cầu (the demand line, hay demand curve vì nó khi thẳng, khi cong cong). Các vị thầy kinh tế VN thường gọi là hàm cầu, hàm là hàm số. Mình thích nói theo tiếng Anh, giản dị hơn – đường cầu.

Đường này rất dễ hiểu: Khi giá hàng tăng, bạn không thích mua hàng hoặc không đủ tiền mua hàng, nghĩa là cầu bị giảm. Ngược lại, khi giá hàng thấp, bạn thích mua hàng nhiều hơn nên cầu tăng.

Đọc tiếp Cân bằng thị trường

Kích cầu là gì? Kích cung là gì?

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Có lẽ những lúc này các bạn nghe từ kích cầu thường xuyên trên báo chí khi thiên hạ nói về phục hồi kinh tế. Vậy kích cầu là gì?

Kick tiếng Anh là đá, cầu tiếng Việt là bóng. Kick cầu là đá bóng. 🙂

Kích cầu kinh tế cũng có nghĩa gần như đá quả bóng khởi động trận đấu. Kích cầu, nếu giải thích từng chữ, thì kích là kích thích, làm cho di chuyển, như là nhạc kích động hay thuốc kích thích.

Cầu là muốn, như là cầu nguyện, nhưng trong kinh tế học thì hiểu là ý muốn mua, ý muốn tiêu thụ, hay sức tiêu thụ. Sức tiêu thụ (sức mua) của mọi người trong nước về gạo, đó là cầu về gạo của cả nước. Chúng ta nói “sức tiêu thụ” có nghĩa là “muốn mua” và “mua được” – tức là sẽ mua nếu có hàng. Nếu muốn mua mà không có tiền thì đó không là cầu.

Nói vắn tắt thì, cầu là tiêu thụ, tiếng Anh là demand (từ nghĩa nguyên thủy là đòi hỏi, yêu cầu).

Đọc tiếp Kích cầu là gì? Kích cung là gì?