Calmness

Dear brothers and sisters,

When someone makes you angry or scared, how to stay calm?

To love that person.

So how to love that person?

Many ways. You should try all ways. An effective way for me is Vipassana (Thiền quán) or visualization (tưởng tượng ra hình ảnh).

I practice Vipassana in Everything is best (read more here – Quán Mọi thứ đều nhất). I practice visualizing Washing Jesus’ feet in everyone (read more here – Mến yêu và phụng sự Chúa Phật trong mọi người (2), phần Rửa chân Chúa trong mọi người).

Try.

Don’t only read. Practice.

The first time is often difficult. Don’t worry. Relax and practice again, again, again… until you love that person.

Loving people is the way to reach calmness.

Love people.

Have a love day.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s