Danh mục lưu trữ: Ảnh Sinh Hoạt Hằng Ngày

Ảnh sinh hoạt hàng ngày – May 25, 2019 – Quang cảnh khoan giếng nhà các Pi – Bù Đăng

Xem toàn bộ Gallery

1/ Quang cảnh sau 15 ngày khoan giếng nhà các Pi ở Bù Đăng

2/ Hình ảnh khoan giếng ban đêm – Bù Đăng
3/ Bình và Tuấn hai thợ khoan giếng đang chuẩn bị dây điện và máy bơm để thử nước giếng mới khoan
sâu 170 mét.

4/ Bình đang nối dây điện vào máy bơm nước.

Matta Xuân Lành