Lưu trữ theo thẻ: VOA special English and English lessons

Learning English with VOA

Special English international headlines, Dec. 2, 2019

2. Special English education report: From Nairobi to North Carolina : A Kenyan Teacher’s Journey

3. Everyday conversation: Greatest Vacation of All Time

4. Everyday grammar: Transitive verbs

Learning English with VOA

VOA Special English world news

Special English report: Are People Who Speak More Than One Language Smarter?

Everyday conversation: Let’s Learn English Level 2 Lesson 3: He Said – She Said

Everyday grammar: Use of “Well”

Learning English – VOA special english channel – News

Bắt đầu hôm nay, ĐCN sẽ đăng mỗi ngày bản tin đọc chậm của Voice of America, trên Youtube VOA Special English Channel.

Các bản tin này mỗi ngày có một vài tin quan trọng của thế giới, đọc bằng tiếng Mỹ chậm hơn bình thường và có lời viết ở dưới đáy màn ảnh, để các bạn tiện theo dõi.

Và thêm một bài học tiếng Anh của VOA lấy từ Let’s learn English (levels 1 – 4) tập trung vào đối thoại hàng ngày.