Lộ trình ĐCN

Trang web ĐCN có 3 cột.

Cột chính ở giữa: Đây là nơi đăng các bài viết. Nếu mở “Trang chủ” các bạn sẽ thấy tóm tắt của 15 bài mới nhất.

Cột bên trái: Mỗi tấm ảnh là một link đến một bài hay một chuỗi bài.

Bắt đầu là các bài:

– Lời cầu nguyện đưa đến bài “Quyết định đầu năm”
– Trang “Ảnh sinh hoạt hằng ngày”
– Sách “10 giá trị cốt lõi của thành công”
– Sách “Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống”
– Cầu nguyện mỗi ngày
– Mỗi ngày một việc thiện
– Có gì vui hôm nay?
– Chuyện gì dưới phố?
– Kho PPS
– Bài thơ “Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc”
– Đọt Chuối Non vượt mốc

Và các chuỗi bài:

– Tư duy tích cực (phần lớn của TĐH)
– Âm nhạc Việt Nam (của TLTP)
– Các bài của Đại La Lạt Ma 14 (PTH dịch)
– Các bài của linh mục Anthony De Millo (PTH dịch)
– Các bài song ngữ Anh Việt
– Các bài học tiếng Anh (Thử thách Anh ngữ)
– Tự điển tiếng Anh
– Tự điển các ngoại ngữ và tiếng Việt
– Special English của đài VOA
– Văn hóa
– Lãnh Đạo
– Thân ngữ
– Luận lý học

Các chuyên mục
Các thẻ
Số lượng page views

Cột bên phải

– Hòa giải Việt Việt
– Trang web CVD – Conversations for Vietnam Development
– Diễn đàn UNCLOS (Biển Đông)
– Thông báo bài mới
– Bài viết mới (15 bài)
– Các bài mới của trang web CVD
– Các bạn chia sẻ (phản hồi)
– Nhà tài trợ
– Lịch đăng bài
– Archive (thư khố)
– Tweets
– Thư mục của các Tác giả

TRANG

Ngay dưới ảnh header của ĐCN, có danh sách của 6 trang ĐCN

Giới thiệu
Thông tin cộng đồng
Ảnh Sinh Hoạt Hằng Ngày
eBooks
Gửi bài
Lộ trình ĐCN

Tìm kiếm trong ĐCN:  Click vào ảnh kính lúp cuối hàng tên các trang

 

 

Tư duy tích cực mỗi ngày

%d bloggers like this: