Lộ trình ĐCN

Trang web ĐCN có 3 cột.

Cột chính ở giữa: Đây là nơi đăng các bài viết. Nếu mở “Trang chủ” các bạn sẽ thấy tóm tắt của 15 bài mới nhất.

Cột bên trái: Mỗi tấm ảnh là một link đến một bài hay một chuỗi bài.

Bắt đầu là các bài:

Lời cầu nguyện đưa đến bài “Quyết định đầu năm”
Trang “Gallery ảnh”
Sách “10 giá trị cốt lõi của thành công”
Sách “Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống”
Cầu nguyện mỗi ngày
Mỗi ngày một việc thiện
Có gì vui hôm nay?
Chuyện gì dưới phố?
Kho PPS
“Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc” (Việt – Anh)
Đọt Chuối Non vượt mốc

Và các chuỗi bài:

Tư duy tích cực (phần lớn bài TĐH)
Âm nhạc Việt Nam (TLTP)
500 bài hát hay nhất trong mọi thời đại (phần lớn bài PTH)
Các bài của Đạt Lai Lạt Ma 14 (PTH dịch)
Các bài của linh mục Anthony De Millo (PTH dịch)
Chuỗi bài Cầu nguyện (Prayers – tiếng Anh – PTH)
Các bài song ngữ Anh Việt
Các bài học tiếng Anh (Thử thách Anh ngữ)
Tự điển Anh Anh
Tự điển các ngoại ngữ và tiếng Việt
Special English của đài VOA
Văn hóa
Lãnh Đạo
Thân ngữ
Luận lý học

Các chuyên mục
Các thẻ
Số lượng page views

Cột bên phải
Hòa giải Việt Việt
Trang web CVD – Conversations for Vietnam Development
Diễn đàn UNCLOS (Biển Đông)
– Facebook “like” widget cho ĐCN.
– Thông báo bài mới
– Bài viết mới (15 bài)
– Facebook “like” widget cho CVD
– Các bài mới của trang web CVD
– Các bạn chia sẻ (phản hồi)
– Nhà tài trợ
– Lịch đăng bài
– Archive (thư khố)
– Tweets
– Thư mục của các Tác giả

TRANG

Ngay dưới ảnh header của ĐCN, có danh sách của 7 trang ĐCN

Trang chủ
Giới thiệu
Gallery ảnh
Thông tin cộng đồng
eBooks
Gửi bài
Lộ trình ĐCN

Tìm kiếm trong ĐCN:  Click vào ảnh kính lúp cuối hàng tên các trang

Tư duy tích cực mỗi ngày

%d người thích bài này: