Các bài đăng bởi Leonidás özil Jermany

Mobile : 084-983181899 Phone : 084-0439934530 YM : longpetit Mail : longvinr@gmail.com

Tin vào chính mình

Con người chỉ hấp dẫn khi anh ta liên hệ với chính bản thân mình. Tôi đã học được rằng bạn phải tin tưởng vào chính bạn, là chính bạn, và làm cái mà bạn nên làm theo cách bạn nên làm. Bạn phải khám phá chính mình, cái mà bạn làm, và tin tưởng vào điều đó.

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

A human being is only interesting if he’s in contact with himself. I learned you have to trust yourself, be what you are, and do what you ought to do the way you should do it. You have got to discover you, what you do, and trust it.

Barbra Streisand

Được vinh danh


Có một lần một con chim sẻ đáp trên vai tôi một lúc, trong khi tôi đang cuốc đất trong một khu vườn làng, và tôi cảm thấy lúc đó tôi được vinh danh hơn là được mang bất kỳ một cầu vai nào.

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

I once had a sparrow alight upon my shoulder for a moment, while I was hoeing in a village garden, and I felt that I was more distinguished by that circumstance that I should have been by any epaulet I could have worn.

Henry David Thoreau (1817 – 1862)

Bức xúc


Các môn đồ không thể hiểu được cách thức có vẻ độc đoán trong việc thầy chọn hoặc không chấp nhận một người làm đệ tử. Ngày nọ, họ hiểu được manh mối khi nghe Lão sư nói: “Đừng cố dạy một chú lợn hát. Chỉ phí thời gian của bạn — và chọc tức con lợn”.

Nguyễn Hoàng Long dịch

.

FRUSTRATION

The disciples could not understand the seemingly arbitrary manner in which some people were accepted for discipleship and others were rejected. They got a clue one day when they heard the Master say, “Don’t attempt to teach a pig to sing. It wastes your time — and irritates the pig”.

Nhiệt tình


Người phụ nữ phàn nàn rằng sự giàu có đã không cho cô ấy hạnh phúc. Lão sư nói : “Bạn nói cứ như là xa xỉ và tiện nghi là gia vị của hạnh phúc; trong khi để hạnh phúc thực sự, bạn à, bạn chỉ cần có điều gì đó để nhiệt tình với nó.”

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

To the woman who complained that riches hadn’t made her happy the Master said, “You speak as if luxury and comfort were ingredients of happiness; whereas all you need to be really happy, my dear, is something to be enthusiastic about”.

Con người là gốc


Một nhóm hoạt động chính trị cố chỉ cho Lão sư biết ý thức hệ của họ sẽ thay đổi thế giới thế nào.

Lão sư nghe rất cẩn thận.

Hôm sau Lão sư nói: “Một học thuyết tốt hay xấu tùy theo những người sử dụng nó tốt hay xấu. Nếu 1 triệu con sói tổ chức đế phục vụ công lý, không phải là chúng nó không còn là 1 con triệu sói sao?

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

A group of political activists were attempting to show the Master how their ideology would change the world. The

Master listened carefully.

The following day he said, “An ideology is as good or bad as the people who make use of it. If a million wolves were to organize for justice, wouldn’t they cease to be a million wolves?”

Tôi có thể đã lầm

Lão sư nói với một người khách mới tự giới thiệu anh ta là người đi tìm Sự Thật: “Nếu điều mà anh tìm là Sự Thật, thì có một điều anh phải có trước tất cả mọi sự.”
“Tôi biết, đó là cự kỳ mê say Sự Thật.”
“Không. Đó là luôn sẵn sàng, không bao giờ thối lùi, để chấp nhận có thể bạn đã lầm.”

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

To a visitor who described himself as a seeker after Truth
the Master said, “If what you seek is Truth, there is one thing you must have above all else”.
“I know. An overwhelming passion for it”.
“No. An unremitting readiness to admit you may be wrong”.

Anonymous