Các bài đăng bởi Thanh-Hang Pham

Phụ nữ thống trị thế giới


Phụ nữ thực sự thống trị thế giới. Họ chỉ chưa phát hiện ra điều ấy thôi. Khi mà họ phát hiện ra, và họ sẽ, đàn ông chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Thanh Hằng dịch.

.

Women really do rule the world. They just haven’t figured it out yet. When they do, and they will, we’re all in big big trouble.

“Doctor Leon”, drleons.com