Các bài đăng bởi junemo

Khau Vai

Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới…

Một người đi tìm một người
Bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?
Khau Vai buồn như đá
Nước mắt người già mài trên đá
Đâu rồi thời rung reng vàng bạc lắc đồng?

Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì?
Em đang nghĩ gì?

Nếu một mai mình không lấy được nhau
Em có đi tìm anh
Qua điệp trùng đá sắc
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Trời ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
Bao bong bóng về trời
Thương buồn gửi lại…

Những cuộc tình vụng dại
Những cuộc tình khôn ngoan
Đã sống và chết ở nơi này
Không khôn ngoan không vụng dại
Chỉ lặng chìm như đá
Chỉ bời bời như mây

Chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi
Em có anh xa xót thế này sao?

Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
Ai trong đời chẳng có một Khau Vai
Nhọn sắc đá tai mèo
Cứa vào thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình.

Trần Hòa Bình
.

KHAU VAI

Some roads lead not to Rome, yet to Khau Vai …

Someone looks for someone
How many look for how many?
Khau Vai is as sad as stone
The elder’s tears corrode stone
Where is the time of clinking gold and silver and bronze bracelets?

Sweetheart, the quiet cunninghamias in the dell
What are they thinking?
What are you thinking?

If one day we coudn’t marry
Would you look for me
Over the immense sharp cliffs
In the Khau Vais crushed under people’s footsteps?
O Heaven! Khau Vai!
Khau Vai seen through tears
Balloons returning to heaven
Just sorrows left…

Innocent loves
Wise loves
Lived and died here
Neither wise nor innocent
Just quietly submerged as stones
Just chaotically piled up as clouds.

Us two – among the Cunninghamias this afternoon
You twenty turn suddenly into a thousand years old
You have me, why still this tormented?

Just kneel before the mountains and believe, sweetheart!
Who in the world doesn’t have a Khau Vai
Pointed sharp cat-ears rocks
Cutting into grief
Just look at each other, look each other in the wind
You will see a Khau Vai in our destiny.

Quan Jun translated

Người ở núi

Cầu thang thì lên nhà
Ruộng bậc thang lên Đẳm*

Người ở núi
Đâu cũng như đâu
Đi là gối
Cúi người chạm gối
Mây cũng chỉ đến lưng chừng gối

Người ở núi
Đâu cũng như nhau
Ngước lên là mặt trời
Cúi xuống là đá sắc
Lời cong không nói nổi bao giờ.

Hoàng Chiến Thắng
05/12/2009

*Đẳm: Mường tổ tiên, nơi thanh khiết.

.

Uplanders

Stairs go up to the house
Terraced fields up to pure land

Uplanders
Alike far and wide
Walking is kneeing
Stooping down to the knees
Clouds too hover around the knees

Uplanders
Alike far and wide
Looking up, the sun
Bowing down, sharp cliffs
Never is a bent word spoken

Translated by Quan Jun

Tai sao bạn gặp nhiều rắc rối?


Có 5 nguyên nhân để trục trặc đến với bạn trong cuộc sống:

1.Những trục trặc là để “hướng dẫn” bạn. Đôi khi bạn cần châm lửa để mạnh mẽ hơn. Những vấn đề thường chỉ cho bạn một hướng đi mới và thúc đẩy bạn thay đổi.

2.Những trục trặc là để ‘kiểm tra” bạn. Con người giống như những túi trà; muốn biết ở bên trong như thế nào phải nhúng vào nước nóng! Những vấn đề trong cuộc sống cho thấy gì ở bạn? Cho thấy bạn là người bình tĩnh và kiên nhẫn, hay là một người tiêu cực và thiếu tự tin?

3.Những trục trặc là để “sửa chữa” bạn. Có rất nhiều những bài học chúng ta chỉ được học qua thất bại và những nỗi đau. Đơn giản, khi bố mẹ nói với một đứa trẻ rằng đừng sờ vào cái lò nóng. Nhưng đứa trẻ không nghe, và chỉ học được điều đó khi cố tình sờ vào và bị bỏng. Đôi khi chúng ta chỉ học được giá trị của một điều gì đó – sức khỏe, các mối quan hệ… – khi chúng ta làm mất nó.

4.Những trục trặc là để “bảo vệ” bạn. Một vấn đề xảy ra có thể là một điều tốt mà ngay lúc đó bạn chưa nhìn thấy, ví dụ như đôi khi nó làm cho bạn dừng lại và suy nghĩ, không bị dẫn tới những gì nghiêm trọng hơn nữa.

5.Những trục trặc là để làm “hoàn hảo” cho bạn. Khi bạn phản ứng chính xác với những vấn đề, thì chúng có tác dụng như những yếu tố xây dựng tính cách. Mà tính cách là một trong số ít nhũng điều mà bạn mang theo cả cuộc đời. Những trục trặc trong cuộc sống giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn và mạnh mẽ.

Điểm mấu chốt là:

Mọi việc trong cuộc sống xảy ra đều có lý do, cho dù bạn không nhận ra hoặc không hiểu được ngay lập tức. Và dù bạn có tin hay không, những điều diệu kỳ luôn xảy ra hàng ngày.

Source: 2! Magazine

WHY DO YOU ENCOUNTER A LOT OF TROUBLES?

There are 5 causes for the problems to reach you in life:

1.Problems are to “instruct” you. From time to time, you need to have a fire built to be stronger. The questions usually show you a new way and motivate you to change.

2.Problems are to “check” you. People are like tea-bags; for wanting to know how the inside is, just dip them into hot water! What do the problems in life show in yourself? Show whether you are a calm and patient person or a negative and unconfident one.

3.Problems are to “repair” you. There are many lessons we just learn through failures and pains. For say, when the parents tell a kid not to touch the hot stove. But the kid doesn’t listen, and only when he touches on purpose and get burned does he just learn about it. Sometimes, we only learn the value of something – health, relations… when we lose them.

4.Problems are to “protect” you. A question happening can be a good thing that you can’t see at that time, for example, it makes you stop and think, so that more serious things are not provoked.

5.Problems are to “perfect” you. When you exactly react with troubles, they effect as factors that build characters. And characters are one of few things that you carry for your whole life. Problems in life help you develop patience and strength.

The crux is that:

Everything happening in life has their own reasons, although you can’t realize nor understand them right away. And whether you believe or not, the wonders always happen everyday.

Quan Jun translated

Tuần Lễ Văn Hóa Du Lịch Buôn Ma Thuột Daklak Năm 2009 : Huyền Thoại Voi Tây Nguyên

Tuần lễ Văn Hóa Du Lịch Buôn Ma Thuột – Daklak năm 2009 với chủ đề “Huyền Thoại Voi Tây Nguyên” được tổ chức từ ngày 16-12-2009 đến ngày 20-12-2009 tại huyện Buôn Đôn và Krông Bông, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là một sự kiện quan trọng kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển thành phố, tiến tới 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, đồng thời hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tuần Lễ là cơ hội tuyệt vời nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển du lịch văn hóa sinh thái của tỉnh, tôn vinh giá trị văn hóa Voi Tây Nguyên, Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên – được tổ chức UNESCO công nhận là Di Sản Phi Vật Thể Thế Giới, và sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng thế giới nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến các hoạt động liên doanh thúc đẩy du lịch Daklak phát triển nhanh và bền vững, cũng như góp phần xây dựng Daklak trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của cả vùng Tây Nguyên.

Trong suốt Tuần Lễ Văn Hóa Du Lịch sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như Lễ Hội Lửa, Lễ Cúng Bến Nước (là hai lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên được thể hiện lại nguyên bản), Lễ Hội Đường Phố, Trại Sáng Tác Điêu Khắc Gỗ Tây Nguyên, Đêm Ca Nhạc Thời Trang, Triển Lãm Nghệ Thuật Tây Nguyên Xưa và Nay, Liên Hoan Ẩm Thực Vùng Miền giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Tây nguyên, Trò Chơi Dân Gian, chương trình Về Nguồn, chương trình du lịch Tây Nguyên xanh khám phá các ngọn thác kỳ vỹ nhất Tây Nguyên, du lịch Dã Ngoại kham phá rừng Namka – Buôn Triết – Hồ Lak… và một hội chợ triển lãm văn hóa – du lịch – thương mại dầu tư với hơn 300 gian hàng.

Đêm khai mạc tuần lễ văn hóa sẽ được tổ chức tại Quảng Trường Thành Phố, các nghệ sỹ vùng Tây Nguyên sẽ có 8 phút đánh chiêng nguyên bản. Hai đại diện tiêu biểu cho đồng bào Tây Nguyên là Y Moan và Siu Blck sẽ hát các bài hát về Tây Nguyên đã nổi tiếng trong thời gian qua.

THE CULTURE AND TOURISM WEEK BUON MA THUOT – DAKLAK 2009: CENTRAL HIGHLANDS ELEPHANT LEGENDS

The Culture and Tourism Buon Ma Thuot – Daklak 2009 tittled “Central Highlands Elephant Legends” is going to be held from 16th to 20th December, 2009 at Buon Don and Krong Bong Districts, and Buon Ma Thuot City. This is a significant event celebrating 105 years of Buon Ma Thuot’s establishment and development, heading towards Buon Ma Thuot 35th victory anniversary and responding to welcoming activities for Thang Long – Hanoi 1000th anniversary in the mean time.

The Week will be a wonderful opportunity to introduce the province’s achivements and potentials for cultural and eco-tourism developments; honor cultural values of Central Higlands Elephant, the Space of Gong Culture in the Central Higlands recorded as World Intangible Heritage by UNESCO, and world-famous Buon Ma Thuot coffee products with a view to luring investments and promoting cooperation activities which boost Daklak’s tourism to develop in a rapid and sustainable way, as well as contribute to build Daklak as a socio-economic center of the whole Central Highlands.

During the Culture and Tourism Week, many activities will also be celebrated, such as Fire Ceremony, Watering Place Ceremony (these two ceremonies deeply bear Central Highlanders’ cultural characters that will be originally featured), Carnaval Festival, Central Highlands Sculpturing Camp, Fashion and Music Night, Exhibition of Artistic Photographs on Past and Present Central Higlands, Regional Cuisine Festival introducing special traits in Central Highlands food cultures, Folk Games, Back to The Origin programs, and tour programs of Green Central Highlands to explore the most impressive waterfallls in the region, and Trekking to discover Namkar Reserve – Triet Village – Lak Lake…, together with an Exhibition Fair of Culture – Tourism – Trade – Investment with more than 300 stands.

The cultural week’s opening night will be celebrated at the City Square, and Central Highlands artists will have 8 minutes to play Chieng originally. Y Moan and Siu Black, two typical represetatives for their hill-tribes, will sing songs about Central Higlands that have been famous over the past time.

Translated by Quan Jun

Thị Trấn Trong Sương

Tam Đảo được bao bọc bởi rừng nguyên sinh với khí hậu mát mẻ, địa hình độc đáo.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, nhà cầm quyền Pháp có ý định tìm một địa điểm trên núi cao, gần Hà Nội để xây dựng khu điều dưỡng phục vụ cộng đồng người Âu làm việc ở Bắc Kỳ lên nghỉ mát. Sau gần 3 tháng khảo sát trên dãy Tam Đảo, đội thám hiểm tìm được một cao nguyên nhỏ có địa hình lòng chảo tọa lạc trên sườn núi cao gần 1000m, cách Vĩnh Yên khoảng 20km theo đường chim bay. Đến trước 1945, người Pháp đã xây dựng tất cả 143 biệt thự lớn, nhỏ tại Tam Đảo. Các biệt thự được xây bằng đá khai thác tại chỗ, nằm cách biệt men theo sườn núi, không trùng lặp về kiểu dáng thiết kế và được chủ nhân đặt những tên gọi lãng mạn như Đường Chân Trời, Belle Vue… Hầu hết các biệt thự có tường được xây bằng đá dày 60 – 120cm, một số nhà được xây dựng bằng gạch, mái lợp đá mỏng Acđoa được chở đến từ Toulouse, Marseille; nội thất được bố trí lò sưởi, có bể bơi, phòng khiêu vũ, hầm rượu…

Năm 1947 do phải thực hiện tiêu thổ kháng chiến, làm vườn không nhà trống ngăn chặn địch lên đánh đồn ở đỉnh Tam Đảo, ta đành phải phá bỏ khu nghỉ mát. Kháng chiến tháng lợi, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Nhà nước ta bắt đầu phục hồi khu nghỉ mát. Điều kiện kinh tế con khó khăn, ta mới làm được một số nhà nghỉ mát bằng gỗ thép; kiến trúc kiểu nhà sàn dân gian miền núi của ta, có dáng dấp nhà nghỉ dưỡng trên núi của châu Âu, trang nhã, hài hòa với cảnh vật rừng núi xung quanh…

Cho tới nay, càng ngày khu nghỉ mát Tam Đảo càng được xây dựng với tốc độ nhanh hơn, với nhiều công trình to lớn và đẹp hơn.

Source: ThoiTrangTre Magazine

THE TOWNLET IN FOG

Tam Dao is framed by primeval forests, along with its cool climate and unique topographies.

In the beginning years of the XX century, French authorities wanted to seek for a location in high mountains, nearby Hanoi to build a retreat zone serving the European community of expats who worked in Vietnamese Tonkin and would go up there for vacation. After the three months investigating the Tam Dao Ranges, the exploration group found a small plateau with the terrain of hollowness, located on a hillside at its elevation of about 1000m, 20km away from the northern city of Vinh Yen, measuring a straight line. Before 1945, the French built a total of 143 villas of small and big sizes in Tam Dao. The villas were made of rocks mined on the premises lay isolated along hillsides, without repetiting architectural styles; and their owners gave them romantic names such as L’Horizon, Belle Vue… Most of them had walls made of rocks of 60 – 120cm in thickness while some was made of bricks and roofed with thin rocks imported from Toulouse, Marseille; and the interiors were equipped with fireplaces, swimming-pools, ballrooms, wine-cellars…

In 1947, due to the scorched-earth policy for the anti-French resistance–making gardens and houses empty in order to prevent enemies from attacking the military posts in Tam Dao, the Vietnamese side had to ruin the resort. After winning the war and restoring peace in the North, our State started restoring it. Because of economic difficulties, we just built a few resort houses from wood and steel and designed them in the style of our hill-tribe traditional stilt-houses, resembling a bit of mountainous European retreat villas, elegant and harmonious with surrounding forest vistas…

Up till now, the resort of Tam Dao has been built more and more at a faster speed, with large numbers of bigger and more charming buildings.


Quan Jun translated

Câu Sli Đánh Rơi


Em đánh rơi câu sli*
Trôi xuôi dòng nước
Cho con cá không biết bơi
Cho con chim không biết hót
Anh vớt lời thương bằng tiếng đàn
Anh vớt lời yêu bằng gió thổi
Ngày hội
Chim đón dâu theo về
Người già mừng ba hôm
Trẻ con mừng ba tháng
Chum rượu chôn ba năm được đào lên mời người trong bản
Hương nồng thơm lan chín núi mười mường
Vết chân chim đằm lại trên sương
Rượu Tài Ngào em đem theo đủ làm say lòng con trai con gái
Câu sli đánh rơi…
Mùa kết trái
Chim đón dâu theo về

Tác giả: Nhà thơ Hoàng Chiến Thắng

(*) Sli là một điệu hát của người Tày sống ở vung Đông Bắc Việt Nam

.

SLI LINES DROPPED

You drop Sli lines
Downstream
For fish that don’t know swimming
For birds that don’t know singing
I pick up the love-words with pipa sounds
I pick up the love-words with blowing winds
Day of festival
The welcoming birds bring the bride home
The elders celebrate for three days
The kids are excited for three months
The wine jar, three-year buried, is dug up for all
Its fragrance spreads over nine mountains and ten villages
The crow’s feet leave marks on the dew
The Tai Ngao you’ve brought along is strong
Enough to intoxicate the hearts of boys and girls
Sli verses dropped…
Fruiting season
The welcoming birds bring the bride home

Quan Jun translated

Những khoảnh khắc trong đời

Những khoảnh khắc trong đời
Ta nhớ ai tha thiết
Muốn đón người trong mơ
Bên vòng tay hiện thực!

Cửa hạnh phúc kép lại
Cánh khác lại mở ra,
Song ta còn dõi mãi
Phía hạnh phúc bay xa,
Mà đâu nào nhận thấy
Hạnh phúc mới chờ ta.

Chớ mải mê hình thức
Vẻ ngoài phù phiếm kia
Chớ đi tìm của cải
Thứ danh vọng hư vô,
Hãy tìm một ai đấy
Biết làm bạn mỉm cười,
Ngày ám u bừng sáng
Chỉ với một nụ cười
Tìm người cho bạn thấy
Hàm tiếu niềm yêu thương.

Hãy mơ điều bạn ước
Hãy đến khắp chân trời,
Hãy sống như chính bạn
Làm tất cả mọi điều
Vì bạn chỉ có một
Cơ hội và cuộc đời.

Mong bạn đủ hạnh phúc
Để bạn thấy ngọt ngào
Đủ gian nan trở ngại
Để bạn biết vững vàng,
Đủ nỗi buồn hiu quạnh
Để bạn thấy nhân tình
Và đủ niềm hy vọng
Để bạn thấy xuân ngời.

Hạnh phúc nhất trên đời
Đâu cần điều tuyệt nhất
Mà phải biết vượt qua
Trên đường đời thử thách.

Tương lai nào sáng tươi
Chẳng nhạt nhòa dĩ vãng,
Bạn chẳng thể bước lên
Đến khi bạn quên lãng
Dằm nhói vết trong tim
Và trong đời vấp ngã.

Khi sinh ra bạn khóc
Chung quanh bạn mỉm cười.
Hãy sống đến cuối đời
Bạn là người rạng rỡ
Chung quanh bạn lệ rơi.

Hãy nhắn gửi bạn ơi
Một ai có ý nghĩa
Đến bên đời sẻ chia,
Một ai khiến bạn cười
Khi bạn cần rạng rỡ.
Một ai cho bạn thấy
Vẫn yêu đời quan
Một ai tình bạn mến
Ý nghĩa mình ở bên.

Đừng đếm tháng năm trôi
Hãy đếm đong kỷ niệm…

Quan Jun dịch

.

MOMENTS IN LIFE

There are moments in life when you miss someone
so much that you just want to pick them from
your dreams and hug them for real!

When the door of happiness closes, another opens;
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one,
Which has been opened for us

Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do.

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy.

The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything;
They just make the most of
Everything that comes their way.

The brightest future will always
Be based on a forgotten past;
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches.

When you were born, you were crying
And everyone else around you was smiling.
Live your life so at the end,
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying.

Please send this message to those people
Who mean something to you;
To those who have touched your life in one way or another;
To those who make you smile when you really need it;
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down;
To those whose friendship you appreciate;
To those who are so meaningful in your life.

Don’t count the years- Count the memories.

Source: Internet

Glorify Vietnamese Teachers

Teachers’ Day has long rooted into Vietnamese mind and whenever this day comes, the atmosphere of student’s excitement and teacher’s happiness shrouds everyplace. Nov 20th is a wonderful chance for us to show respect and appreciation to our teachers, who inspire the passion of learning and lead the way for us. We have nine months to go to school but just one day to glorify our beloved teachers; therefore, this day is much more meaningful and special to Vietnamese people, and no one can forget it.


Education is one of the national policies and teaching always has a significant footing in Vietnamese society. Mentioning to this career, we can’t miss the ones who bring the letters to kids and raise their dreams high up to the sky. These teachers’ merits should be endless and nothing in the world can be preciously compared. Without the teachers we can’t become who should be today. No matter how you are rich or successful, you also can’t forget the one who taught you what’s right or wrong, nor deny their overflowing devotion to you. What they teach you will become the luggage and guide that follow you for the whole life!

Although the majority of remote areas in Vietnam still stay poor and isolated away from the centers, not quite a few of teachers, with all their love to distant kids, overcome their own difficulties and devote their life to bring education for the students. In fact the way the teachers call for kids to go to school is not easy at all; especially in Northwest region, rural places and Central Highlands, this matter gives much more challenges. All the teachers do is just satisfying the thirst for schooling and awaking the love for studiousness of their tender children.

To be honest, expensive gifts are not the best ones that your teachers would like to take. The teachers never expect that you will become this gentleman or that lady, but they would be so elated to see that you can apply what you learn at school into reality and set foot into life. It’s a priceless spiritual gift for them! Over many years Vietnam has remarkably changed, but the good tradition of Nov 20th still remains. The students are so eager to take part in their schools’ entertainment activities such as art, writing, sports, singing, party, etc… in order to welcome this special, sacred day. In the meantime, they also prepare lovely presents together with beautiful flowers for their great teachers.

To all Vietnamese people, just one day to show thank and gratitude to the teachers seems not enough because their distinguished services to many generations of students can’t be revealed. A special day for both teachers and students to sit side by side, sharing feelings and enjoying holy moments altogether. It’s just one day, but one day of meaningfulness!

Quan Jun

.

TÔN VINH NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày Nhà Giáo từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí người Việt nam và bất cứ khi nào đến ngày này, không khí phấn khởi của học sinh và niềm vui của những người thầy tràn ngập khắp nơi. Ngày 20 – 11 là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta thể hiện lòng kính yêu và sự biết ơn đối với những người thầy của mình, những người đã truyền cảm hứng vào những bài học và dẫn lối cho chúng ta. Chúng ta đi học 9 tháng những chỉ có 1 ngày để tôn vinh những người thầy giáo yêu quý của mình; vì vậy, ngày này càng có nhiều ý nghĩa hơn và rất đặc biệt đối với người Việt Nam, và không ai có thể quên được.

Giáo dục là một trong những chính sách của quốc gia và việc dạy học luôn có một chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội Việt Nam. Nhắc đến nghề này, chúng ta không thể bỏ qua được những người đã đem những con chữ đến với những đứa trẻ và nâng những giấc mơ của chúng cao lên tới bầu trời xanh. Công lao của những người thầy này là vô tận và không có gì trên thế giới này có thể quý giá bằng. Nếu không có những người thầy, chúng ta sẽ không thể nào được như hôm nay. Cho dù bạn có giàu có hay thành đạt như thế nào, bạn cũng không thể nào quên được những người đã dạy cho bạn biết phân biệt đúng sai, hay phủ nhận sự tận tâm của họ giành cho bạn. Những điều mà họ dạy sẽ trở thành hành trang và sự chỉ dẫn cho bạn trong suốt cuộc đời!

Mặc dù phần lớn vùng xa của Việt Nam vẫn còn nghèo đói và cách xa trung tâm, không ít những người thầy, cùng với tấm lòng yêu mến của họ dành cho những đứa trẻ vùng xa, đã vượt qua những khó khăn của chính họ và dành cuộc đời mình dạy dỗ học trò. Thực tế là cách những người thầy đó kêu gọi học sinh tới trường không dễ chút nào; nhất là ở vùng Tây Bắc, vùng nông thôn và Tây Nguyên , vấn đề này còn đặt ra nhiều thử thách hơn nữa. Tất cả những gì những người thầy làm được chỉ là thỏa mãn niềm khao khát được đi học và đánh thức lòng yêu thích học tập của những đứa trẻ non nớt của họ.

Thật sự là, những món quà đắt tiền không phải là những món quà tốt nhất mà thầy giáo của bạn muốn nhận. Người thầy không bao giờ trông chờ bạn sẽ trở thành quý ông này hay quý bà nọ, nhưng họ sẽ rất tự hào khi thấy rằng bạn có thể áp dụng những gì học được ở trường vào cuộc sống và bước chân vào đời. Đó mới chính là món quà tinh thần vô giá cho họ. Qua nhiều năm Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, nhưng truyền thống tốt đẹp của ngày 20-11 vẫn còn lại. Học trò rất háo hức tham gia vào những hoạt động giả trí của trường như là mỹ thuật, viết văn, thể thao, ca hát, tiệc tùng, . . . để chào mừng ngày đặc biệt và thiêng liêng này. Trong lúc đó, chúng cũng chuẩn bị những món quà đáng yêu cùng với những đóa hoa thật đẹp cho những người thầy vĩ đại của mình.

Đối với tất cả người Việt nam, chỉ có một ngày để biểu lộ lòng biết ơn với thầy cô có vẻ như không đủ bới vì chúng ta không thể cảm nhận hết được sự giúp đỡ đặc biệt của họ đối với nhiều thế hệ học sinh . Một ngày đặc biệt cho cả giáo viên và học sinh ngồi cạnh nhau, chia sẻ những cảm xúc và tận hưởng giây phút thiêng liêng cùng nhau. Chỉ có một ngày, nhưng đó là một ngày đầy ý nghĩa.

Lưu Anh Trí dịch

Time

Tomorrow,
It seems so far
I still can’t approach.

Yesterday,
It has just elapsed
No way to hold back.

And Today,
It is so close
I need a hideaway.
Tomorrow, Today, Yesterday
The endless flow of time in
which I stay.
I always yearn to escape
Flying t’wards an otherworldly, timeless place.

Quan Jun

The way the brave live

Chien’s sickbed lay next to my granny’s in hospital. So, it chanced that we two were acquainted with each other. Chien got infected with Agent Orange from his granddad, who had fought at the southern battle fields at the time when series of the large and thick forests had been shedding their leaves suddenly because of the herbicide.
Bệnh
Chien’s grandparents and parents were extremely happy when he was normally born and grew up healthily. But one morning when he was in 7th grade, everything began to turn bad. Chien had unexplainable actions, “gnawed” everything on his table such as pencil, ruler, book and notebook, and babbled gibberish constantly … His classmates thought Chien only joked, but all of them were panicked when he passed out! After regaining conciousness, Chien couldn’t remember what’d just happened.
trung thu
During the next 2 years, that matter repeated more and more regularly and sometimes he became unconscious for 2 days. Chien was diagnosed to have Leukemia and his memory was being gradually destroyed in a mysterious way. There was much possibility that Chien would have amnesia.

The image I had of Chien wa that he was a genial, patient and staunch friend. A little while later, my granny was discharged from hospital, and I had no chance to see Chien anymore.

Till last Tuesday, when doing charity at an orphanage dedicated for kids with inborn malformations and HIV, I was surprised to catch a sight of a boy who looked like Chien. But it was Thang, Chien’s younger brother. Thang told me about his brother’s last days. After leaving hospital, although too weak, Chien still convinced his family to allow him to be here in the orphanage, to teach these unlucky kids. “And he had the last happy days here!”, uttered Thang.

I believe that living meaningfully and happily is always the way the brave live!

Quan Jun translated

.

CÁCH NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM SỐNG
cac em HIV
Giường của Chiến ngay cạnh giường của bà tôi trong bệnh viện. Tình cờ thế mà hai đứa quen nhau. Cậu ấy bị nhiễm chất độc màu da cam từ ông nội, ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam vào đúng thời điểm hàng loạt cánh rừng đại ngàn bỗng trút sạch lá vì chất diệt cỏ.

Ông bà, bố mẹ của Chiến đã vui mừng khôn xiết khi bạn chào đời, lớn lên khoẻ mạnh. Nhưng vào một buổi sáng của năm lớp 7, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Chiến có những hành động khó hiểu. “gặm” mọi thứ trên bàn: bút chì, thước kẻ, sách vở, nói năng lảm nhảm…Bạn bè cùng lớp cứ nghĩ là Chiến đùa, nhưng rồi tất cả đều hoảng hốt khi Chiến ngất xỉu! Khi tỉnh dậy, Chiến không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

Suốt 2 năm trời, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ngày càng thường xuyên hơn, có lần Chiến bất tỉnh tới hai ngày. Chiến được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, và những ký ức của bạn đang dần bị huỷ hoại một cách bí ẩn, nhiều khả năng Chiến sẽ bị mất trí nhớ…

Những hình ảnh tôi giữ về Chiến là một cậu bạn vui tính, nhẫn nại, kiên cường. Ít lâu sau, bà tôi xuất viện, tôi không có dịp gặp lại Chiến nữa.

Mãi cho đến thứ 3 tuần trước, khi đi từ thiện tại một mái ấm chuyên chăm sóc các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh và nhiễm HIV, tôi bất ngờ thoáng thấy một cậu bạn rất giống Chiến. Nhưng đó là Thắng, em của Chiến.Thắng đã kể cho tôi những ngày sống cuối cùng của anh trai mình. Sau khi ra viện, dù yếu lắm, nhưng Chiến vẫn thuyết phục được mọi người trong nhà cho cậu ấy được tới đây, để dạy học cho các em nhỏ thiếu may mắn. “Và anh ấy đã có những ngày cuối cùng rất hạnh phúc ở đây!” – Thắng kể.

Tôi tin rằng sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc luôn là cách mà những người dũng cảm sống!

Đức Huy, Hoahoctro Newspaper

Cuộc Đời Tôi

MY LIFE

When I say Hawaii
I feel I can fly
Because I will see
Heaven in my eyes.
soul
And every time I cry
I pray for my plight
Because I will see
My soul in the sky.

So I never hide
My feelings inside
Because I will see
The best of my life.

Jun Quan

CUỘC ĐỜI TÔI

Fountain-of-Love- Khi tôi cười
Tôi cảm thấy mình có thể bay
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Thiên đường trong mắt tôi.

Và mỗi khi tôi khóc
Tôi cầu nguyện cho nỗi niềm
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Tâm hồn trên trời cao.

Nên chẳng bao giờ tôi giấu
Cảm xúc trong lòng mình
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Điều tuyệt nhất cuộc đời.

Thảo Vi dịch

Not Enough

To wish better things for you is not enough. You also need to find ways to make everything better.

To point at someone and blame him for his mistake is not enough. You also need to ask him whether you can help him make everything correct or better
Silent Symphony helping_hands
To say: “Everyone/Someone needs to do this work” is not enough. You also need to belong to “everyone” and you’re “someone”, too, so why don’t you do it?

To tell someone what’s right is not enough. You also need to do the right things so that everyone can see and understand them.

To dream is not enough. You also need to work to make that dream come true.

To require is not enough. You also need to know how to give.

To say: “I tried” is not enough. You also need to try again and try more.

To want to be loved is not enough. You also need to learn how to love first.

To say “I care” is not enough. You also need to prove how much you care.

To wake up is not enough. You also need to start.
fuel_cell_start_
To start is not enough. You also need to pursue continuously.

To make a living is not enough. You also need to create life.

To have a good friend is not enough. You also need to know how to become a good friend, too.

To believe someone is not enough. You also need to tell him about it.

Quan Jun translated
.

KHÔNG ĐỦ

Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là không đủ. Bạn cần tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn nữa.

Chỉ vào một người khác và đổ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ.
burning-candles
Bạn còn cần hỏi họ xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không.

Nói “Mọi người/Ai đó cần phải làm việc này đi” là không đủ. Bạn cũng thuộc “mọi người” và bạn cũng là “ai đó”, sao bạn không làm việc ấy?

Nói cho người khác biết điều gì đúng là không đủ. Bạn còn cần thực hiện chúng để mọi người có thể nhìn bạn và hiểu được.

Mơ ước là không đủ. Bạn còn cần phải làm việc để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Đòi hỏi là không đủ. Bạn còn cần cho đi nữa.

Nói “Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ!” là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã.

Muốn được thương yêu là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã
say love
Nói “Tôi có quan tâm” là không đủ. Bạn còn phải chứng tỏ bạn quan tâm đến mức nào.

Tỉnh dậy là không đủ. Bạn còn cần phải bắt đầu.

Bắt đầu thôi là không đủ. Bạn còn cần phải tiếp tục theo đuổi.

Kiếm sống là không đủ. Bạn còn cần phải tạo ra cuộc sống.

Có một người bạn tốt là không đủ. Bạn còn cần phải học để cũng trở thành một người bạn tốt.

Tin tưởng một người là không đủ. Bạn còn phải nói với họ điều đó.

Source: 2! Magazine

Easy and Hard

boconganh
It’s easy to have a place in someone’s address, but it’s hard to find a place in someone’s heart.
It’s easy to judge someone’s mistake, but it’s hard to recognize your own mistake.
It’s easy to talk without thinking, but it’s hard to know how to control your own words.
It’s easy to hurt a person you love, but it’s hard to heal that hurt.

It’s easy to forgive someone, but it’s hard to perfect yourself so that someone can forgive you.
It’s easy to make rules, but it’s hard to follow them.
It’s easy to dream every night, but it’s hard to fight for a dream.
It’s easy to express your victory, but it’s hard to acknowledge failure.

It’s easy to stumble and fall down, but it’s hard to stand up and go ahead.
It’s easy to promise something to someone, but it’s hard to fulfil that promise.
It’s easy for us to say that we love each other, but it’s hard for us to make someone feel it everyday.
It’s easy to criticize someone, but it’s hard to improve yourself.
friend-blessing
It’s easy to make mistakes, but it’s hard to learn from them.
It’s easy to be sad because something has lost, but it’s hard to take enough care of it in order not to lose it.
It’s easy to think about something, but it’s hard to stop thinking and start acting.
It’s easy to think bad about someone, but it’s hard to give him belief.

It’s easy to take, but it’s hard to give.
It’s easy for us to read these things, but it’s hard for us to do them.
If chances haven’t knocked your door, you should consider whether you’ve already built a door or not.

Quan Jun translated

DỄ VÀ KHÓ
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
forever
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi hoàn thiện để người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận thất bại.

Dễ là khi vấp ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.

Source: Thuc Han, 2! Magazine

VietNam Water Puppetry

muaroinuoc1
Water puppetry art is a long traditional cultural activity of agriculture-based citizens by the Red River and has existed for a long time with unique features. The special element of water puppetry is the use of the water surface as a stage for performance. The stage for performance which is a space in front of the puppet house is called puppet house or water house, and built in the pond or lake with balanced architecture symbolizing the communal house roof in Vietnamese rural areas. All the performing activities, stages and flags, fans, elephants, parasols, decoration gates, etc are truly small communal houses with their bending roofs which are vividly reflected on the water surface. By performing the old traditional water puppet show, daily activities and customs of Viet Nam peasants are vividly expressed.muaroinuoc2

MÚA RỐI NƯỚC VIỆT NAM

Múa rối nước Việt Nam là hoạt động văn hóa truyền thống có từ lâu của những cư dân sống dựa vào nông nghiệp bên dòng sông Hồng và đã tồn tại từ bao đời nay với những nét độc đáo. Điều đặc biệt của múa rối nước là việc sử dụng mặt nước làm sân khấu biểu diễn. Sân khấu biểu diễn là khoảng không trước nhà rối, được gọi là nhà rối hay thủy đình, và được dựng trên mặt ao hay mặt hồ với kiến trúc cân đối tượng trưng cho mái đình ở vùng nông thôn Việt Nam. Tất cả những hoạt động biểu diễn, sân khấu và cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã… thực sự là một ngôi nhà thu nhỏ với vòm mái cong, được phản ánh sinh động trên mặt nước. Từ việc biểu diễn múa rối nước cổ truyền, những sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người dân Việt được tái hiện hết sức sinh động.

muaroinuoc4
To make a perfect puppet, craftsmen must experience different stages from body carving to decoration. The more perfect puppets are made, the more diversifying technique and performance artisans can perform. The fig-tree is a popular material for carving the puppet because it is light, durable and controllable in the water. In Viet Nam puppet stores, there remains the ploughman, uncle Teu, fisherman, orchestra, fairy, etc. The clever skill of the artistes brings the audience fresh, honest, smooth feelings and positive behaviors, nature-loving and people-loving, through magnified simplification and artificialisation.

Through water puppet shows, the audiences will feel the atmosphere of village festivals reflecting simple dreams of residents in Tokin Delta. With local and international performance shows, Viet Nam puppetry performers have made a very large contribution to promoting a unique art of Viet Nam to regional and global friends.
muaroinuoc6
Để tạo ra một con rối nước hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua các công đoạn khác nhau từ đẽo thân tượng đến trang trí. Những con rối được thể hiện càng hoàn chỉnh thì người nghệ nhân thể hiện kỹ thuật và biểu diễn càng đa dạng. Vì nhẹ, bền và dễ điều khiển trong nước nên cây sung là vật liệu phổ biến để đẽo rối. Ở các buồng múa rối Việt Nam, người dân cày, chú Tễu, ngư dân, múa hát, tiên cảnh… vẫn còn lưu giữ. Thao tác khéo léo của người nghệ nhân mang đến cho khán giả cảm giác sảng khoái, chân thật, thư thái và mẫu cư xử tích cực, yêu thiên nhiên và yêu con người, qua sự đơn giản hóa đã được cách điệu, và sự nhân tạo hóa.
Từ múa rối nước, khán giả sẽ cảm nhận được không khí lễ hội chốn quê, phản ánh những ước mơ giản đơn của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chính những buổi biểu diễn rối nước cho du khách trong và ngoài nước mà những nghệ nhân rối nước Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam cho bạn bè trong khu vực cũng như trên thế giới.

Quan Zun dịch từ nguồn Tiếng Việt ( Internet)

A True Friend Is

BANTHAN2
A friend is a person you love. You take care of him and think of him even if he isn’t by your side. You miss him at once when you see a thing which he likes, and you know well what he likes because you really understand him. He is the person whose photo is kept in your wallet or your desk. But although there’s no photo, his face’s always in your mind.

A friend is a person you feel safe when you’re by his side because you know that he always takes care of you. He can call you at midnight just in order to ask whether you are still ok and fall asleep or not, because a friend needs no explanations at all. He tells you the truth, and so do you. You know that he’ll be present to listen to you if you have any troubles.

A friend doesn’t laugh at your mistake and make you hurt either. And if he, by chance, hurts you, he’ll try to “compensate”for his fault. He’s the person you really cherish, whether you always find it out and tell him about it or not.
a friend1
A friend is a person whom you’ll hug and whose shoulder you’ll cry on when you fail in your university entrance exam, graduate with honours, or say good-bye to your boyfriend. When hugging him or holding his hands, you don’t care how long you’ll hug or hold him with courtesy, or who’ll be the first to let go of hands.

A friend is a person who stops you from making mistakes and helps you if you do it by chance. He is a person you can tell anything as much as possible and hug without finding it odd because he understands what you do, and cherishes you for all those things.

A friend is always by your side. He holds your hand. He keeps an eye on your life, even you live a very long way; and you learn a lot from him. Your life will never become just like before if one day you lose a friend!

Quan Jun dịch

MỘT NGƯỜI BẠN THẬT SỰ LÀ…

Một người bạn là người mà bạn yêu quí. Bạn quan tâm đến họ và nghĩ đến họ ngay cả khi họ không ở bên cạnh bạn. Bạn nhớ ngay đến người đó khi nhìn thấy một thứ mà họ có thể thích và bạn biết rõ thứ gì họ thích vì bạn rất hiểu họ. Họ là người mà bạn giữ ảnh trong ví hoặc trong ngăn bàn nhưng cho dù không có ảnh thì khuôn mặt họ vẫn luôn ở trong tâm trí của bạn.
a friend7
Một người bạn là người mà khi ở cạnh họ bạn thấy an toàn vì bạn biết rằng họ luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi điện cho bạn vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi xem bạn có khoẻ không và đã… ngủ chưa vì một người bạn không cần nói lời thanh minh nào cả. Họ nói thật và bạn cũng làm như vậy với họ. Bạn biết rằng nếu bạn gặp vấn đề gì họ sẽ luôn có mặt để lắng nghe.

Một người bạn không cười vào những sai lầm của bạn và không làm bạn bị tổn thương. Và nếu họ có chẳng may làm bạn bị tổn thương, họ sẽ cố gắng để “bù đắp”. Họ là người mà bạn thật sự yêu quí dù bạn có thường xuyên nhận ra điều đó hay không và có thường xuyên nói điều đó với bạn hay không.
BẠN THÂNMột người bạn là người mà bạn sẽ ôm và khóc khi bạn bị trượt đại học hay khi tốt nghiệp với số điểm cao hay khi chia tay với bạn trai. Họ là người mà khi bạn ôm hoặc nắm tay, bạn sẽ không đến việc ôm hoặc nắm tay trong bao lâu là đúng phép lịch sự, hoặc ai nên là người buông tay ra trước.

Một người bạn là người ngăn bạn đừng phạm sai lầm và giúp bạn nếu chẳng may bạn sai sót. Họ là những người mà bạn có thể nói bất cứ điều gì có thể và ôm mà không cảm thấy kỳ cục vì họ hiểu những điều bạn làm và yêu quí bạn vì những điều đó.
Một người bạn luôn ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Họ dõi theo cuộc sống của bạn ngay cả khi bạn ở rất xa và bạn học từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như cũ nếu một ngày bạn mất đi một người bạn!

Source: Hoahoctro Newspaper