Danh mục lưu trữ: Danh Ngôn

Thời Gian !

 

Cầm bút lên và viết một điều gì đó, để trải lòng…Thời Gian.

Thời gian đã qua, thời gian không quay trở lại, nếu cho mình một cơ hội, có lẽ mình vẫn chọn con đường mình đã đi, dù có sai lầm, có nước mắt nhưng vẫn không thiếu những nụ cười.

Con đường mình được gặp nguời mình yêu, người yêu mình, con đường có nắng vàng để người ấy khẽ khàng đặt lên tóc mình chiếc mũ xinh xinh, con đường có mùa đông giá rét để người ấy kéo tay áo cho mình khỏi lạnh, con đường người ấy cùng mình đi qua… Những kí ức vụn, xâu chuỗi lại thành kỉ niệm lớn, không nhớ nhưng cũng không quên, chỉ là nằm im trong trái tim mình, nhìn lại và mỉm cười.

Đọc tiếp Thời Gian !

Ý chí con người

 
“Capacity is a state of mind”
How much we can do depends on how much we think we can do. When you really believe you can do more, your mind thinks creatively and shows you the way.

David J. Schwartz

 

“Năng lực là một trạng thái của ý chí”
Chúng ta làm được bao nhiêu tuỳ thuộc vào việc chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm được bao nhiêu. Khi bạn thật sự tin rằng bạn có thể làm nhiều hơn, ý chí của bạn sẽ suy nghĩ sáng tạo và chỉ đường cho bạn.

Helen Biomedial dịch

Tuệ ngữ của Đạt Lai Lạt Ma – tập 2

 

Chào các bạn,

Mình và anh Hoành vừa làm xong một slideshow Tuệ Ngữ Của Đạt Lai Lạt Ma (tập 2) để chia sẻ với các bạn. Nhạc nền là một bản nhạc của Deuter, một cao tăng Ấn giáo gốc Đức.

Tập 1 đã post năm ngoái ở đây.

Xin các bạn click vào ảnh bên dưới để xem và download.

Chúc cả nhà một ngày tươi sáng.

Bình an & Sức khỏe,

Túy-Phượng

Sống giấc mơ của bạn

Live your dreams
Sống giấc mơ của bạn

DREAMS
To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để hoàn thành chuyện lớn, ta phải mơ cũng như hành động.

IMAGINATION
There is only one admirable form of imagination: the imagination so intense that it creates new reality, that it makes things happen.
TƯỞNG TƯỢNG
Chỉ có một cách tưởng thượng đáng thán phục: tưởng tượng mạnh đến nỗi nó tạo ra hiện thực mới, đến nỗi nó làm cho mọi sự xảy ra.

Đọc tiếp Sống giấc mơ của bạn

Tu tập và giác ngộ

Thiền sư Dogen (1200 -1253)
    There is no beginning to practice nor end to enlightenment; There is no beginning to enlightenment nor end to practice.

    Zen master Dōgen Zenji

    Không có khởi đầu cho tu tập và chấm dứt cho giác ngộ. Không có khởi đầu cho giác ngộ và chấm dứt cho tu tập.

Tại sao?

Vì tu tập và giác ngộ là cuộc hành trình không bao giờ ngừng. Tu tập và giác ngộ là một, là bước đi mỗi ngày, là sống mỗi ngày.

(Thiền sư Dogen là thủy tổ dòng thiền Tào Động tại Nhật Bản).

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Bạn là gì trong công việc ?


“It is not what a man does that is of final importance, but what he is in what he does. The atmosphere produced by a man, much more than his activivites, has lasting influence.”

Oswald Chambers
.

Điều quan trọng tối hậu không phải là bạn làm gì, mà là bạn là gì trong việc bạn làm. Bầu không khí bạn tạo ra, hơn là những việc làm của bạn, mới là thứ có ảnh hưởng lâu dài.

Nguyễn Anh Tú dịch