Chuỗi bài TDTC 1-1-20 đến 31-12-20

Về trang chính >>

4165a. Xúc cảm, TĐH
4166. Làm việc ở phòng thí nghiệm, PTH
4167. Nói cảm ơn, TĐH
4168. Lời cầu nguyện quan trọng, PTH
4169. Mỗi năm lên một lớp, TĐH
4170. Mục tiêu cho năm mới, PTH
4171. Xây dựng đất nước, TĐH
4172. Thiên chức của phụ nữ, PTH
4173. Ngày mưa bão đẹp, TĐH
4174. Đời đẹp như mơ, PTH
4175. Timing – Thời tính, TĐH
4176. Em gái, chẳng ai có thể làm nhục em, PTH
4177. God versus Satan, TĐH
4178. Học bổng, PTH
4179. Nhất định làm cho tốt, TĐH
4180. Bị xe đụng, PTH
4181. Nhớ lời mẹ dặn, TĐH
4182. Lắng nghe Thượng đế, PTH
4183. Trí tuệ để phát triển, TĐH
4184. Tĩnh lặng, PTH
4185. Thức ăn tâm linh, TĐH
4186. The Choosing of the Seven, PTH
4187. Đừng mè nheo, TĐH
4188. Đi làm tĩnh lặng, PTH
4189. Nhịp đập, TĐH
4190. Vô úy thí, TĐH
4191. Những tâm hồn sầu buồn mùa Tết, TĐH
4192. Rửa chân người, PTH
4193. Cầu nguyện, TĐH
4194. Quán người là Phật đang thành, PTH
4195. Truyện dưa hấu, TĐH
4196. Trái tim rửa chân, PTH
4197. Biết yêu đơn phương, ĐTH
4198. Truyện trầu cau, TĐH
4199. Ngôi sao dẫn đường, PTH
4200. Đầu năm làm lại với tấm bảng sạch, TĐH
4201. Truyện bánh dày bánh chưng, TĐH
4202. Be still and know that I am God, PTH
4203. Vận tốc, TĐH
4204. Buông bỏ và vô chấp, PTH
4205. Suy nghĩ như người điều tra, TĐH
4206. Trung thành với bạn, PTH
4207. Ở tù vì không biết đọc tiếng Anh, TĐH
4208. Yêu công việc đang làm, PTH
4209. Bạn có biết chính mình không? TĐH
4210. Làm bạn với Phật, PTH
4211. Học ngu, TĐH
4212. Learning with a little pain, PTH
4213. Biết một điểm mạnh của mình, TĐH
4214. Write like no one is reading, PTH
4215. Giỏi dở, TĐH
4216. Dũng cảm như Bồ tát, PTH
4217. Tập trung, TĐH
4218. Đừng lên án ai, PTH
4219. Biết mà không biết, TĐH
4220. Người giữ nhịp, PTH
4221. Lo lắng, TĐH
4222. Sống với Thượng đế, PTH
4223. Mỗi ngày là một ngày tình yêu, TĐH
4224. Bước nhảy của lòng tin, PTH
4225. Tình yêu là cơn gió, TĐH
4226. Gió Thì Thầm – The Whisper of the Wind, PT Hường
4227. Đạo đức trong đời sống, TĐH
4228. Đất nước đi lên, TĐH
4229. Yêu nước, TĐH
4230. Learning without spending money, PTH
4231. Tôi, TĐH
4232. Thánh nhân và phàm phu, TĐH
4233. Biết mình, TĐH
4234. Khi người học trò sẵn sàng, TĐH
4235. Ân sủng Trời cho, PTH
4236. Tĩnh lặng và cuộc đời huyền diệu, TĐH
4237. Thánh hóa con người? ĐTH
4238. Người mẫu của bạn, TĐH
4239. Trách nhiệm của thầy, PTH
4240. Cha mẹ sinh con trời sinh tính? TĐH
4241. Giáo pháp thiên nhiên, PTH
4242. Kỹ năng học, TĐH
4243. Phán đoán, TĐH
4244. Nhà không cửa, PTH
4245. Vain glory – Vinh quang rỗng, TĐH
4246. Bí quyết thành công của người Hoa, PTH
4247. Hiểu sai lầm của mình, TĐH
4248. Praying, PTH
4249. Vượt lên trên đúng sai, TĐH
4250. Trí thức da đen, PTH
4251. Chữ “trung”, TĐH
4252. Gần gũi với thiên nhiên, PTH
4253. Chữ “trung” (tiếp theo), TĐH
4254. Thành phố không người lang thang xin ăn, PTH
4255. Sức mạnh huyền diệu của tĩnh lặng, TĐH
4256. Thích nghi, PTH
4257. Tập trung vào đích điểm tối hậu của đời bạn, TĐH
4258. Holding God’s hand, PTH
4259. Đắc thành trong một sátna, TĐH
4260. Living with an impermanent life, PTH
4261. Mình sẽ như thế nào? TĐH
4262. Finding a good teacher, PTH
4263. Hãy thành linh thánh, TĐH
4264. Motivation to learn positive thinking, PTH
4265. Dạy con, TĐH
4266. Focusing on God, PTH
4267. Thành Bồ tát tức thì, TĐH
4268. Cầu nguyện Chữa lành dịch bệnh, TĐH
4269. Praying for our country, PTH
4270. Công lý cho chính mình, TĐH
4271. Praying for everyone, PTH
4272. Cầu nguyện, TĐH
4273. Yêu thương, Tĩnh lặng và Lòng tin, TĐH
4274. “Quán” loài người, TĐH
4275. Không tôi, TĐH
4276. Tìm nơi ăn học cho bé vô gia cư, PTH
4277. Tầng giác ngộ, TĐH
4278. Sài Gòn – Thành phố không người lang thang, PTH
4279. Thời cầu nguyện và tĩnh lặng, TĐH
4280. Who am I? PTH
4281. Cầu Nguyện – Kinh Lạy Cha, TĐH
4282. Feeling people love us, PTH
4283. Tứ bất kiến, TĐH
4284. Power of calmness, PTH
4285. Titanic, TĐH
4286. Praying to God, PTH
4287. 100.000, TĐH
4288. What is to pray? PTH
4289. Cơ hội để tinh khiết hóa trái tim, TĐH
4290. The mouse-trap battle, ĐTH
4291. Tĩnh lặng trong tâm bão, TĐH
4292. Chung tay vì kiến thức và trí tuệ người Việt Nam, PTH
4293. Quán tâm mình, TĐH
4294. Cấm xả rác, PTH
4295. Hãy có trái tim Bồ tát, TĐH
4296. Practicing daily, PTH
4297. Giúp đỡ đất nước và thế giới, TĐH
4298. Xì xụp lạy, TĐH
4299. Practicing, PTH
4300. Sống với bản chất linh thánh của mình, TĐH
4301. Sống như Chúa Phật, TĐH
4302. Loyalty, PTH
4303. Bồ tát vô lượng từ tâm, TĐH
4304. Yêu thế giới và con người, TĐH
4305. A time to heal, PTH
4306. Mạnh mẽ vô địch, TĐH
4307. Feeling after praying, PTH
4308. Học yêu, TĐH
4309. At home with God, PTH
4310. Ra chợ học cách làm dịch vụ kinh doanh, ĐTH
4311. Sống lại, TĐH
4312. Tập trung vào trái tim mình, TĐH
4313. Important prayer, PTH
4314. Đừng tự lừa dối mình, TĐH
4315. Enjoying life, PTH
4316. Thuần hóa trái tim mình, TĐH
4317. Dream, PTH
4318. Tĩnh lặng, TĐH
4319. Freedom from sadness, PTH
4320. Tình yêu huyền diệu, TĐH
4321. Living effectively, PTH
4322. Âm trung hữu dương căn, TĐH
4323. Thượng đế là tình yêu, TĐH
4324. Cầu nguyện để làm bạn với Chúa Phật, PTH
4325. Ăn năn hối lỗi, TĐH
4326. Đi tìm chân lý, TĐH
4327. Praying to love people, PTH
4328. Khi ta nổi giận, TĐH
4329. Mua sắm: Coopmart và Bách Hóa Xanh, PTH
4330. Đời là ảo ảnh? TĐH
4331. Tình yêu của Bồ tát, PTH
4332. “Cầu nguyện không đủ.” Đạt Lai Lạt Ma nói tại sao chúng ta cần đối phó coronavirus với tình thương
4333. Sống là một nghệ thuật, TĐH
4334. Love without suffering, PTH
4335. Khi có vấn đề, TĐH
4336. Làm gì để yêu người, PTH
4337. Thành công trong một hệ thống, TĐH
4338. Overcoming hurts and pains, PTH
4339. Ngủ nghỉ, TĐH
4340. Phát triển đất nước bằng tâm linh tích cực, PTH
4341. Lòng tin vào tính thiện của con người, TĐH
4342. How to love people, PTH
4343. Đời vô thường, TĐH
4344. Love without regrets, PTH
4345. Tìm bạn đồng hành, TĐH
4346. Receiving love, PTH
4347. Sống là chùi rửa dọn dẹp, TĐH
4348. Love as Jesus and Mary love, PTH
4349. Giúp con cái mạnh mẽ, TĐH
4350. Ta và người, TĐH
4351. Sáng tạo, TĐH
4352. Vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người chúng ta, PTH
4353. Lữ khách trên đường đời, TĐH
4354. Chị em và sinh đẻ, PTH
4355. Ngư ông và biển cả, TĐH
4356. Bạn đang tích cực hay tiêu cực? TĐH
4357. Sống là việc của trái tim, TĐH
4358. Being lowly in heart, PTH
4359. Đúng sai thiện ác, TĐH
4360. Be still and know that I am God, PTH
4361. Tâm linh tích cực, TĐH
4362. Tĩnh lặng vì không bám chấp, PTH
4363. Hoàn thiện mình để hoàn thiện thế giới, TĐH
4364. Sức tập trung của ta, TĐH
4365. Stillness, PTH
4366. Yêu mọi người, TĐH
4367. How to live the life of change and chance in peace?, PTH
4368. Trái tim Bồ tát, TĐH
4369. Live the day being full of love, PTH
4370. Hãy luôn thơ trẻ, TĐH
4371. God loves us, PTH
4372. Làm thế nào để thong thả thoải mái?, TĐH
4373. Đừng đòi công lý cho mình kỹ quá, TĐH
4374. Quán Tĩnh lặng, PTH
4375. Hấp dẫn của tôi, TĐH
4376. Có không, không có, TĐH
4377. How to take care of people at the best?, PTH
4378. Yêu người thì làm gì? TĐH
4379. What is the true job? PTH
4380. Tâm linh là một chiều, TĐH
4381. Travel with God, PTH
4382. Thành thật, TĐH
4383. Enjoy empty spaces, PTH
4384. Tâm Bồ tát, TĐH
4385. Communications – truyền thống, TĐH
4386. Trò chuyện với Mẹ, PTH
4387. Si mê và sáng suốt, TĐH
4388. Sứ mệnh của chúng ta, TĐH
4389. Love Jesus, love Gautama Buddha, PTH
4390. Suy nghĩ của đám đông, TĐH
4391. Mấu chốt của đi đúng và đi lạc, TĐH
4392. Bất thối chuyển, TĐH
4393. Visualize people as Buddhas, PTH
4394. Phán đoán và phản hồi, TĐH
4395. True wisdom, PTH
4396. Hãy là Bồ tát, TĐH
4397. God’s job, PTH
4398. Hãy vững tâm, TĐH
4399. Love all people, PTH
4400. Practice makes perfect – thực tập thành hoàn hảo, TĐH
4401. Đường phân ranh, TĐH
4402. Live like The Teacher lived, PTH
4403. Yêu người, TĐH
4404. Love for enemies, PTH
4405. Suy nghĩ bên ngoài cái hộp – thinking outside the box, TĐH
4406. Chẳng sốt ruột với đời, PTH
4407. Đời sống tâm linh cần can đảm? TĐH
4408. Call the person Bodhisattva, PTH
4409. Tĩnh lặng là hạnh phúc, TĐH
4410. Làm gì trước những khó khăn? PTH
4411. Reprogram for unlimited love – Lập trình lại cho tình yêu vô tận, TĐH
4412. Quyết tâm yêu người, PTH
4413. Mặt mũi nguyên thủy, TĐH
4414. Người xây dựng hòa bình, PTH
4415. Neo thuyền, TĐH
4416. The love of God, PTH
4417. Dạy và học, TĐH
4418. Cầu nguyện khi ăn, PTH
4419. Cảm xúc yêu, TĐH
4420. Đi bộ với God, PTH
4421. Quan tâm đến người, TĐH
4422. Biết ơn Trời trong từng việc nhỏ, PTH
4423. Sống như một nghệ sĩ chân chính, TĐH
4424. Yêu người mình ghét, PTH
4425. Lời nguyện sám hối, TĐH
4426. Phản ứng và chủ động, TĐH
4427. Bạn có thấy phép lạ mỗi ngày? PTH
4428. Trái tim ta và những vấn đề của thế giới, TĐH
4429. Ta có tài, có đức và giỏi giang hơn người? PTH
4430. Đời vô thường, TĐH
4431. Mưa Trời cho, PTH
4432. Công thức và trái tim, TĐH
4433. Người nghĩ gì về ta? PTH
4434. Chúng ta sinh ra để làm gì? TĐH
4435. Ăn với người thân, PTH
4436. The politics of hate – Chính trị thù hận, TĐH
4437. Tâm linh tích cực, TĐH
4438. Tinh yếu của Phật pháp, PTH
4439. Cố gắng, TĐH
4440. “Thấy” người và cầu nguyện cho người, PTH
4441. Nói dễ làm khó, TĐH
4442. Ta yêu ai? PTH
4443. Thành thật với chính mình, TĐH
4444. Cầu nguyện là gì? PTH
4445. Nói thật, TĐH
4446. Quyết liệt, TĐH
4447. Thân thiện với thế giới, TĐH
4448. Chị bán nước ven đường, PTH
4449. Đơn giản hóa cuộc sống, TĐH
4450. Tích cực tạo tâm trạng tốt, PTH
4451. Giải quyết vấn đề từ từ, TĐH
4452. Đọt Chuối Non và rừng Tư duy tích cực, PTH
4453. First impression – Ấn tượng đầu tiên, TĐH
4454. Cầu nguyện cho người, PTH
4455. Làm việc với chất lượng cao, TĐH
4456. Hấp dẫn tích cực, PTH
4457. Kiến thức của thói quen, TĐH
4458. Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh, TĐH
4459. Anh hùng, TĐH
4460. Bồ tát vững tin, TĐH
4461. Ta và thế giới, TĐH
4462. Tạ ơn đầu ngày, TĐH
4463. Bất thối chuyển, TĐH
4464. Chăm giữ trái tim, TĐH
4465. Bồ tát Thường Bất Khinh, PTH
4466. Hòa bình và Thiên đàng, TĐH
4467. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, PTH
4468. Tập trung vào bầy đàn, TĐH
4469. Ngủ trong nhà Cha, PTH
4470. Lây lan trong cộng đồng, TĐH
4471. Nguyện độ mình và độ mọi chúng sinh thành Phật, PTH 
4472. Hai Thầy dạy chỉ một điều đặc biệt, TĐH
4473. Sinh hoạt cộng đồng, PTH
4474. Cầu nguyện liên lỉ, TĐH
4475. Tĩnh lặng trước đau bệnh, PTH
4476. Phép lạ của cầu nguyện, TĐH
4477. Tĩnh lặng trước người đẹp và giỏi, PTH
4478. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, TĐH
4479. Tựa vào một người, TĐH
4480. Chao đảo với thất tình lục dục, TĐH
4481. Thích, chấp và vô chấp, TĐH
4482. Truyện cổ tích Bồ tát Đông Hải – Chương 1 – Ra đi (Yêu người)
4483. Chương 2 – Nhân quả
4484. Chương 3 – Bản chất Phật
4485. Chương 4 – Định
4486. Chương 5 – Sát giới
4487. Chương 6 – Đồ tể buông dao thành Phật
4488. Chương 7 – Nhường
4489. Chương 8 – Quốc pháp
4490. Chương 9 – Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
4491. Chương 10 – Địa lợi
4492. Chương 11 – Tạ ơn
4493. Chương 12: Liên minh “Thế thiên hành đạo”
4494. Chương 13: Chiến binh Phật tử
4495. Chương 14: Tâm pháp
4496. Chương 15: Hòa đàm
4497. Chương 16: Nhẫn nhục
4498. Chương 17: Anh em
4499. Chương 18: Công lý công bình
4500. Chương 19: Nước mắt của em
4501. Chương 20: Trời mưa trời nắng
4502. Chương 21: Trí tuệ Bát nhã
4503. Bạn vô ngã hay chấp ngã? TĐH
4504. Lời tỏ tình của Trời, PTH
4505. Thực hành vô ngã, TĐH
4506. Phật luôn ở bên ta, PTH
4507. Thủng thẳng với cơ duyên, TĐH
4508. Cho em, PTH
4509. Phản ứng và tĩnh lặng, TĐH
4510. Praying và seeing miracles, PTH
4511. Chơi cầu lông, TĐH
4512. Làm sao để yêu mà không bám? PTH
4513. Tĩnh lặng trước, tìm giải pháp sau, TĐH
4514. Trẻ em là tương lai của đất nước, PTH
4515. Chấp ngã và vô ngã, TĐH
4516. Tĩnh lặng khi người yêu thay đổi, PTH
4517. Con đường ta trưởng thành, TĐH
4518. Lời cầu nguyện 632, PTH
4519. Mây trắng ngang trời, TĐH
4520. Xin và anh em sẽ được cho, PTH
4521. Đường đời, TĐH
4522.  Talking to a sensitive person, PTH
4523. Thấy thiện lành trong mọi người và thế giới, TĐH
4524. The light of the world, PTH
4525. Tập trung, TĐH
4526. Love people, PTH
4527. Vinh quang và hạnh phúc, TĐH
4528. Thế giới tuyệt vời, TĐH
4529. Thầy? TĐH
4530. Yêu người, TĐH
4531. Lo lắng cho tương lai, TĐH
4532. Tìm tính thiện của nhau, TĐH
4533. Patriotism, PTH
4534. Ma vương cám dỗ, TĐH
4535. Be one with God, PTH
4536. Gặp vị thần của mình, TĐH
4537. Pháp môn quyết tâm, TĐH
4538. 1 chống 1 triệu, TĐH
4539. Yêu đời, PTH
4540. Cho và nhận, TĐH
4541. Bình yên, PTH
4542. Học hay chống học, TĐH
4543. Visualizing people as Buddhas, PTH
4544. Cầu nguyện, TĐH
4545. Be friend with God, PTH
4546. Luyện tâm khó? TĐH
4547. Practicing spirituality, PTH
4548. Ăn hiền ở lành, TĐH
4549. Ý nghĩa của đời sống, TĐH
4550. Bánh mì và rượu, TĐH
4551. Thành kiến, TĐH
4552. Tìm kiếm, TĐH
4553. Học, TĐH
4554. Trung Quốc và đạo đức, PTH
4555. Hệ thống tư duy, TĐH
4556. Equanimity heart, PTH
4557. Sống tập trung, TĐH
4558. Lotus, mud and Buddha, PTH
4559. Sống với tính thánh của mình, TĐH
4560. Friendship with Buddha, PTH
4561. Bình tĩnh để chiến thắng, TĐH
4562. Calmness when solving problems of our country, PTH
4563. Làm chủ đời mình, TĐH
4564. Equanimity heart with all things, PTH
4565. Trí tuệ và thành thật, TĐH
4566. Mission of youth, PTH
4567. Dính vào từ ngữ, TĐH
4568. Living like the Buddha living, PTH
4569. Mỗi người là một viên ngọc quý, TĐH
4570. Great people on earth, PTH
4571. Tác phong mạng, TĐH
4572. God’s love, PTH
4573. Trí tuệ giải thoát, TĐH
4574. Chạy theo đám đông, TĐH
4575. Hòa bình và phát triển, TĐH
4576. Những bước âm thầm, TĐH
4577. Những con đường dài, TĐH
4578. Trí tuệ chữ nghĩa và trí tuệ Bát Nhã, TĐH
4579. Cầu nguyện và giao phó, TĐH
4580. Lòng tin, TĐH
4581. Thực hành lãnh đạo, TĐH
4582. Nuôi dưỡng tâm hồn của thế giới, TĐH
4583. Lá phiếu, TĐH
4584. Đối đãi, TĐH
4585. Lái xe hằng, ngày, TĐH
4586. Phán đoán, TĐH
4587. Truyền thông về các vấn đề xã hội, TĐH
4588. Tinh thần luật, TĐH
4589. Feel-good psychology – Tâm lý cảm giác tốt, TĐH
4590. Bất an? TĐH
4591. Kế hoạch tương lai cho đời bạn, TĐH
4592. Làm gì trong đời? TĐH
4593. Kiên định và uyển chuyển, TĐH
4594. Thế giới chia rẽ, TĐH
4595. Học và thành, TĐH
4596. Giải pháp cho người Dyslexia, PTH
4597. Lo lắng cho ngày mai, TĐH
4598. Làm việc không ngừng, TĐH
4599. Làm nóng người, TĐH
4600. Học và thầy, TĐH
4601. Tạo năng lượng tích cực cho thế giới, TĐH
4602. Cái đầu để làm gì? TĐH
4603. Ngồi yên một lúc, TĐH
4604. Luyện tâm, TĐH
4605. Trái tim linh thiêng của bạn, TĐH
4606. Cá tính của bạn, TĐH
4607. Nền tảng cho đời sống, TĐH
4608. Trí thức trẻ, TĐH
4609. Sàm sỡ chốn học đường, TĐH
4610. Sống khỏe mạnh, TĐH
4611. Chữ thời, TĐH
4612. Biển Đông, TĐH
4613. Bão qua nhanh, TĐH
4614. Sức mạnh của ý chí, TĐH
4615. Chiến đấu và không chiến đấu, TĐH
4616. Thông minh có quan trọng hay không, PTH
4617. Chỉ thánh nhân tu? TĐH
4618. Mỗi ngày một bước, TĐH
4619. Trước hết hãy tìm Trời, PTH
4620. Một bước nhảy vọt? TĐH
4621. Làm sao để không lo lắng? PTH
4622. Đời chao đảo, TĐH
4623. Tĩnh lặng trước quân thù, PTH
4624. Đời sống tâm linh và vấn đề tôn giáo, TĐH
4625. Communicate với sếp, PTH
4626. Tâm huyền diệu, TĐH
4627. Chống trả quyết liệt, TĐH
4628. Làm đúng ý sếp, PTH
4629. Thị trường tư duy tích cực, TĐH
4630. Cầu nguyện và thấy điều kỳ diệu, PTH
4631. Xây dựng đời mình, TĐH
4632. Vui với đời, TĐH
4633. Nền tảng trưởng thành của một Dyslexia, PTH
4634. Nghe cảm xúc, TĐH
4635. Đời an lạc, TĐH
4636. Thấp hèn, TĐH
4637. Hy vọng, TĐH
4638. Cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, PTH

Về trang chính >>