Tôi

Chào các bạn,

Nhà Phật dạy “vô ngã” tức là “không tôi.” Nếu bạn “không tôi” thì bạn giác ngộ thành Phật. Nghĩa là , tôi và không tôi, có ảnh hưởng cực kì lớn đến đời sống của chúng ta. Tôi và không tôi quyết định chúng ta có thể giác ngộ, có thể thành Phật hay không.

Cho nên, nếu phải lấy chỉ một điều trong Phật pháp để học, và không có điều thứ hai, thì điều đó nên là “không tôi.”

Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách

Nghĩa là:

Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại (Nhìn-Đời-Sống-Như-Nó-Là) thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu
Thấy rõ Tôi là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn

Các bạn, trong Phật triết, “khổ nạn” là dấu ấn của cuộc đời tham sân si của con người – tham sân si thì đau khổ. Vượt qua mọi khổ nạn, có nghĩa là giác ngộ, thành Phật/Bồ tát.

Thấy mình là Không. Thât là khó, vì mình là tôi. Thấy mình là Không là không còn thấy tôi nữa.

Tôi luôn có đó. Nhưng tôi không thấy tôi, tức là không bám vào tôi, không chấp vào tôi.

Có tiền mà không bám vào tiền. Có quyền mà không bám vào quyền. Có tôi mà không bám vào tôi.

Không bám vào tôi thì tôi thành Bồ tát.

Tôi, của tôi, vì tôi, do tôi… Những điều này là chấp bám. Nếu ta quên tôi, của tôi, vì tôi, do tôi… thì ta không còn chấp bám.

Các bạn, chúng ta quen bám vào tôi quá, nên ta chẳng biết thế nào là không bám.

Xem mọi sự như gió thoảng mây bay. Gió đi qua rồi gió đi mất. Đó là không chấp bám.

Hãy như làn gió, đến và đi. Không dính cứng vào đâu. Không bám vào đâu. Tự do hoàn toàn.

Đó chinh là giác ngộ, là thành Phật.

Chúc các bạn thành Phật.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tôi”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s