Calmness when solving problems of our country

Dear brothers and sisters,

Many people solve problems of our country with a lot of pain. However a few people solve with a little pain, or no suffering.

So how to solve problems of our country without suffering?
Or, how to reach calmness when solving problems of our country?

To keep the equanimity heart.

Example: While I’m working for the rights of women and girls, I usually pray to Jesus and Buddha that: “Please keep my heart in equanimity. Yes, the equanimous heart. You and I know that the best thing I can do for them all, both the persecutors and the mourners, is to keep the equanimity heart.”

The world always has persecutors and mourners. The best thing we can do for them all is to keep the equanimity heart. And we will solve the problems of our country deeper and better.

Keep the equanimity heart.

Have a calm heart.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s