Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc

Chào các bạn,

Thực hành thế nào câu “sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”?

Đây là bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách
Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu
Thấy rõ chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Này con dòng Xá lợi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc.

Kinh sách là để thực hành. Thực hành thì ta sẽ hiểu lời Phật. Vậy thực hành thế nào câu “sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc“? “Sắc tức là không, không tức là sắc”?

Ta quán (nhìn):

Ta chẳng khác người kiêu căng. Người kiêu căng chẳng khác ta.

Ta chẳng khác người không thành thật. Người không thành thật chẳng khác ta.

Ta chẳng khác người phản bội. Người phản bội chẳng khác ta.

Ta chính là người kiêu căng. Người kiêu căng chính là ta.

Ta chính là người không thành thật. Người không thành thật chính là ta.

Ta chính là người phản bội. Người phản bội chính là ta.

Khi ta quán như vậy, ta thấy người và ta là một. Ta gần gũi với người hơn. Ta hiểu những lỗi lầm của người vì ta thấy chính ta làm những lầm lỗi đó.

Vì ta thường tự bào chữa cho chính mình hoặc nói giảm cho chính mình mỗi khi mắc lỗi, nên khi thấy chính ta làm những lầm lỗi đó, ta thông cảm cho những yếu kém của chính mình. Vì thế khi quán ta là người, người là ta, ta thông cảm với những yếu kém của người vì ta thấy chính ta cũng như vậy. Và chính lúc ta thông cảm cho người, đau khổ của ta tan biến.

Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu
Thấy rõ chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Này con dòng Xá lợi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc.

Thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu, Bồ tát Quán tự tại vượt qua mọi khổ nạn.

Hãy thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu. Hãy thực hành “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc”.

Chúc tất cả chúng ta vượt qua mọi khổ nạn.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s