Visualize people as Buddhas

Dear brothers and sisters,

Visualizing people as Buddhas, our heart is peaceful and full of love.

Firstly, visualize a Buddha: Gautama Buddha, Bodhisattva, Maitreya… Visualize the compassionate face, eyes and lips of the Buddha. Visualize the Buddha’s peace and love.

Secondly, visualize ourselves as a Buddha. Visualize our compassionate face, eyes and lips. Visualize our peace and love.

Thirdly, visualize persons who we love as a Buddha. Visualize their compassionate face, eyes and lips. Visualize their peace and love.

Fourthly, visualize persons who we don’t love now as a Buddha. Visualize their compassionate face, eyes and lips. Visualize their peace and love.

Visualizing people as Buddhas, our heart is peaceful and full of love.

Visualize people as Buddhas.

Have a peace and love day.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s