Yêu là… (Invisible)

Dear brothers and sisters,

How to feel the love of God?

Love your lover.

Loving your lover will help you feel the love of God.

Though the person you love loves you or not, when you love the person, you’ll feel the love of God. Exactly more, you’ll feel God, because God is love  (1 John 4:8). Đọc tiếp Yêu là… (Invisible)

Sống là việc của trái tim

Chào các bạn,

Chúng ta sống ở đời suy nghĩ và tính toán nhiều việc – làm gì, học gì, yêu ai, lấy ai, nghề gì, nên ở đâu? Và do đó ta luôn có cảm tưởng sống là việc của cái đầu, của cái mà người ta gọi là lý trí. Nhưng sự thật thì sống là việc của trái tim.

Bạn thích nghề gì – bác sĩ, luật sư, ca sĩ – thường chẳng vì lý do lý trí nào cả, mà vì bạn thích làm nghề đó. “Thích” là việc của trái tim. Bạn yêu ai thì cũng vì trái tim bạn yêu người đó, chẳng phải lý trí quyết định. Bạn thích đi Đà Lạt chơi, “thích” là việc của trái tim… Đọc tiếp Sống là việc của trái tim

Being lowly in heart

Dear brothers and sisters,

Jesus say: “Learn of me; for I am meek and lowly in heart.” (Matthew 11:29 King James Version.)

The whole world teaches us to become the lofty person, the person having all things and doing all things. And Jesus teaches us to become the lowly person, the person having nothing and doing nothing.

However, magical. Having nothing but having all things. Doing nothing but doing all things. Đọc tiếp Being lowly in heart

Vietnam Encourages Fishermen to Defy China Ban

benarnews.org – Drake Long, Washington, 2020-05-12

A satellite image shows the Malaysian-contracted drillship West Capella in the South China Sea on April 22, 2020.
A satellite image shows the Malaysian-contracted drillship West Capella in the South China Sea on April 22, 2020.

Vietnam’s government on Tuesday encouraged the nation’s fishermen to keep operating around the disputed Paracel Islands, despite China’s unilaterally imposed fishing ban in the South China Sea, and directed provincial authorities to support Vietnamese fishermen at sea.

That statement of defiance from Hanoi, calling the ban “invalid,” came as an oil exploration ship contracted by another South China Sea claimant, Malaysia, ended a survey farther south, off the Malaysian coast. The ship has been shadowed by Chinese ships for the past month.

Continue reading on CVD >>