Chuỗi Prayers – Chuỗi bài Cầu nguyện

Chào các bạn,

Dưới đây là tập hợp các bài prayers – là những lời cầu nguyện giữa mình với Jesus – được sắp xếp theo chủ đề (có tính tương đối).

Có hai điều mình muốn chia sẻ thêm về chuỗi bài này.

Thứ nhất là về tư tưởng trong cầu nguyện.

Lời cầu nguyện – dù tên gọi có vẻ mang tính cầu xin giữa con người bé nhỏ với Thượng đế vĩ đại trên cao, nhưng chính trái tim Jesus mong muốn đó là một cuộc chuyện trò thân mật giữa hai người bạn rất gần gũi với nhau. Thế nên, dù các bạn có thể cảm thấy lời cầu xin gần như có ở khắp nơi trong chuỗi prayers này nhưng tư tưởng chính vẫn là tư tưởng Jesus và mình là hai người bạn thân thiết, và hai người bạn này đang tâm sự mọi chuyện với nhau.

Thứ hai là về đối tượng cầu nguyện.

Mình cầu nguyện với Jesus nhưng các bạn có thể cầu nguyện với Phật Thích ca hay Allah hay Đức Mẹ hay một Bồ tát nào đó mà các bạn thấy thân quen hơn. Nhưng mình nghĩ các bạn cần có một một hình ảnh cụ thể để tập trung, không phải là một Thượng đế chung chung nào đó.

Tại sao điều này quan trọng?

Thưa, vì Thượng đế là một cái gì đó rất trừu tượng. Chẳng có ai thấy Thượng đế cả. Và Thượng đế cũng không có một hình ảnh tượng trưng nào. Nên yêu Thượng đế chung chung là một việc rất khó. Còn Jesus là một con người thật và hơn nữa, Jesus là một người khiêm tốn. Nên yêu Jesus thì dễ hơn vì chúng ta có một hình ảnh cụ thể để focus vào. (Đó là đối với mình nhé.)

Đấy là hai điều mình muốn chia sẻ thêm.

Chuỗi Prayers – Chuỗi bài Cầu nguyện

(Chuỗi bài vẫn đang cập nhập)

* Chuỗi bài “Cầu nguyện là gì?”

Bài 1, 2, 3, 4

* Tâm sự mời gọi Jesus vào lòng mình:

Jesus rất muốn vào trái tim con người nhưng không thể tự động bước vào vì Jesus tôn trọng tự do của con người. Jesus không thể đi vào cuộc đời của con người mà không được con người đồng ý. Thế nên, con người cần mở cửa trái tim trước và mời Jesus vào. Jesus ở rất gần con người, chỉ cần con người cất lời, Jesus lập tức sẽ vào ngay.

Đây là prayer mời gọi Jesus đến với mình, ở cạnh mình, nắm tay mình. Xin Jesus mở mắt, mở tai, mở trái tim mình để mình có thể thấy được, nghe được, cảm nhận được tình yêu của Jesus… – prayer 1; mời vào lòng 97; mời quản lý đời mình 619; nắm tay 4; focus vào Jesus 5.

  • Cầu cho trái tim tinh khiết 74, 164, 178, 203, 253, 402,
  • Cầu cho Jesus ở trong tim 70,
  • Cầu cho mình ở trong Jesus 288,
  • Cầu mở tim 86, 91; mở tai 87, 145; Cầu mở mắt, mở tai, mở lòng để đón nhận Jesus 156,
  • Cầu nguyện được yêu Jesus 107,
  • Cầu nguyện được yêu người 139, 655,
  • Cầu nguyện đi theo Jesus 94, 128, 229, 413, 642,
  • Cầu nguyện mặt tươi như hoa 653,

* Tâm sự mời gọi Jesus làm việc chung:

Jesus rất muốn làm chung với con người. Jesus không phân biệt việc lớn việc nhỏ. Với Jesus thì việc nào cũng như nhau.

Những khoảng khắc làm chung với Jesus là những khoảng khắc rất tuyệt với mình. Ví dụ như:

 

Cảm giác làm chung: 406470, 487,

* Tâm sự với Jesus:

– Tâm sự với Jesus về ngày hôm nay của mình (có chuyện gì vui, có chuyện gì không vui…) và trao toàn bộ mọi chuyện cho Jesus như prayer 2, 235. Và các câu chuyện tâm sự khác: 16, 25, 30, 36, 65, 69, 78, 92, 95, 96, 104, 106, 110, 111, 114, 118, 125, 133, 134, 135, 144, 159, 166, 167, 173, 174, 176, 182, 194197201, 202, 205217, 226, 227, 231, 241, 242, 252, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 283, 290, 291, 302, 303, 318, 331, 340, 347, 368, 373, 376, 377, 384, 416418419421424425426427429430431436437438443444460, 468, 471, 473, 475, 481, 483, 489, 497, 501, 508, 509, 510511, 514, 521, 536, 538, 551, 552, 554, 555, 567, 569, 571, 575, 603, 635, 637,

– Tâm sự về Jesus 10, 37, prayer for DCN, 46, 47, 117, 137, 140, 142, , 175, 183, 184, 223, 233, 271, 272, 277, 279, 280, 287, 293, 294, 295, 296, 301, 305, 306, 308, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 342, 343, 344, 348, 366, 367, 370, 372, 378, 380, 385, 386, 383, 388, 392, 403, 404, 405, 409, 423446451454455456457458459, 480, 488, 491, 493, 495, 500, 503, 504, 524, 560, 568, 577, 641, 657, 658, 663, 665,

– Tâm sự về gia đình: 6, 7, 24, 42, 48, 49, 196, 311, 387, 499, 661,

– Tâm sự về đất nước 3, 13, 19, 21, 31, 32, 38, 39, 41, 43, 67, 72, 80, 99, 112, 136, 138, 189, 206209210214, 219, 220, 221, 222, 245, 278, 281, 297, 299, 300, 307, 310, 350, 351, 356, 358, 359, 364, 365, 371, 375, 381, 382, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 433435442478, 482, 486, 512, 515, 520, 526, 532, 537, 539, 540, 542, 543, 548, 549, 557, 558, 559, 561, 563, 564, 565, 570, 573, 579, 580, 582, 584, 585, 588, 606, 608, 644, 651, 652, 654, 656, 659, 662, 664,

– Tâm sự về thế giới 11, 59, 62, 168, 169 , 208, 314, 352, 353, 354, 355, 357, 360, 361, 363, 369, 374, 391, 417, 420, 450, 463, 534, 544, 566, 648,

* Tâm sự với Jesus thông qua Thánh kinh

Thánh kinh là một tập hợp nhiều cuốn sách, trong đó có bốn cuốn Tin Mừng kể về cuộc đời Jesus. Đọc Tin Mừng là đọc trái tim Jesus, nên muốn hiểu Jesus thì đọc Tin Mừng.

Càng suy niệm Tin Mừng, suy niệm Thánh kinh thì càng hiểu Jesus.

Đây là lời nguyện xin chỉ dẫn:
– nên đọc đoạn nào trong Thánh kinh: 141
– nên hiểu đoạn này trong Thánh kinh như thế nào: 8

Đây là những lời tâm sự với nhau thông qua Thánh kinh : 14, 17, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 71, 75, 76, 77, 79, 88, 90, 93, 100, 102, 103, 109, 113, 115, 116, 120, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 147, 148, 154, 157, 158, 163, 170, 171, 172, 177, 186, 198199207211215216, 224, 225, 228, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 284, 285, 286, 298, 304, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 341, 349, 362, 379, 393, 394, 401, 408, 410, 411, 412, 414, 415, 422, 439, 447, 448, 449, 455456457, 458, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 479, 502, 513, 527, 535, 541, 545, 546, 547, 550, 553, 572, 578, 583, 587, 599, 601, 634, 666, 672, 673,

* Tâm sự về liên hệ giữa Jesus và Mary Magdalene: 127, 232, 246, 434, 441669, 670, 671, Holy love

* Tâm sự về đoạn Hạnh phúc thật (Matthew 5:1-12): 54, 264, 282,

* Suy niệm Thánh kinh cũng là một hình thức cầu nguyện

Tân Ước – The New Testament

* Matthew 4:1-11 – Chúa Giêsu chịu cám dỗ
* Matthew 5:1-12 – Những người được phúc
* Matthew 5:13-16 – Muối và Ánh sáng
* Matthew 7:7-12 – Xin, Tìm, Gõ cửa
* Matthew 8:18-22 – Cái giá của đi theo Chúa Giêsu
* Matthew 14:22-33 – Walking on the Water

* John 12:1-11 – Mary Magdalene xức dầu thơm cho Jesus
* John 13:1-17 – Tình yêu và tính lãnh đạo trong Giêsu
* John 13:1-17 – Khiêm tốn và tình yêu trong Giêsu
* John 14:1-4 – Jesus comforts His disciples

* Acts 1:15-20 – My Judas
* Acts 2 – The speech of Peter
* Acts 4:1-22 – Peter and John before the Sanhedrin
* Acts 4: 23- 31 – The Believers Pray
* Acts 6:1-7 – The Choosing of the Seven

* Suy niệm con người Jesus:

 

 

Cựu Ước – The Old Testament

* Genesis 2:2-3 – Quyền năng của khoảng trống
* Genesis 2:15-25 – Adam and Eva

* Truyện về tiên tri Jonah – Kỳ 1
* Truyện về tiên tri Jonah – Kỳ 2

* Tâm sự với Jesus theo hướng những văn hóa khác nhau của thế giới:

Hiện tại là hai hướng, thiền và Sufi (một dòng ẩn tu Mystic của Hồi giáo).

Tư tưởng của thiền giúp mình hiểu Jesus nhiều hơn. Còn tư tưởng Sufi cho mình những cảm xúc vô cùng diệu kỳ trong những khoảng khắc hòa hợp cùng Thượng đế.

– Thiền: 85, 89, 105, 108, 119, 149, 150, 151, 153, 160, 161, 162, 165, 492, 494, 496, 498, 562, 576,

– Sufi: 81, 82, 98, 101,

Chúc các bạn nối kết với Thượng đế luôn luôn.

Thu Hương

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chuỗi Prayers – Chuỗi bài Cầu nguyện”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s