Prayer 606

The prayer series

Jesus,

You lived in the war time.
Jewish–Roman wars.

You were a Jew
and the Romans ruled your country.

Your people believed that,
to be free,
freedom for themselves and their country,
they had to fight the Romans.

You didn’t do that.
You didn’t fight the Romans.
You loved all people, both Jews and Romans.
You chose a way
– the way to free people from the prison of their mind.
The true freedom.

Jesus,

If our country is at war again,
please give me your courage.
I want to follow you.
I want to choose your way,
the love way,
the way of true freedom.

Amen.

PTH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s