Prayer 266

The prayer series

Jesus,

You “often withdrew to lonely places and prayed.”*

You also said to us,
“when you pray,
go into your room,
close the door
and pray to your Father, who is unseen.
Then your Father, who sees what is done in secret,
will reward you.”**

Your praying way is good.
I follow the way.

Thank you, Jesus.

Amen.

PTH

* Luke 5:16
** Matthew 6:6

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s