Prayer 533

The prayer series

Jesus,

Do you sleep well tonight?
Perhaps because of me,
you hardly sleep too.

Many thoughts are running around in my mind.
Let’s meditate.
Let’s listen to the rain.

The rain falls slowly.
Rain on the soft ground of the garden.

And wind.
“…Ask no more.
Only listen to the voice of pines and cedars
when no wind stirs…”*

Many thoughts are running around in my mind.
Let’s meditate.
Let’s listen to the rain.

Many thoughts are running around in my mind.
Let’s meditate.
Let’s listen to the rain.

Sunrise.

I slept well last night.

Thank you.

Amen.

PTH

* From Ryonen’s clear realization

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s