Prayer 255

The prayer series

Jesus,

Because “the Word was God”*,
while communicating with everybody,
I always turn my face toward the Word,
toward You.

When turning my face toward You,
the Light will shine on me
and the darkness will fall behind me.

By keeping the face toward the Word,
the self will never find me.

Wishing while communicating with everybody,
I always keep my face toward the Word,
toward You.

I love You, Jesus.

Amen.

PTH

* John 1:1

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s