Prayer 323

The prayer series

Jesus,

I love your story,
the story of you being tested in the wilderness
before you begin to preach.*

The wilderness is the good place to pray to God,
to make friend with God,
to be one with God.

The wilderness is the good place to be still.

So you often lead us into the wilderness?
You want to give us this great gift?
The gift of stillness?

You are so lovely.

I love you, Jesus.

Amen.

PTH

* Matthew 4:1-11

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s