Prayer 603

The prayer series

Jesus,

People often think
a girl should love a boy
who loves her more than she loves him.
Thus she will has a safe relationship
and a good life.

This means,
a girl should love a boy who loves her;
she shouldn’t love a boy whom she loves.

I always love men whom I love.
With men who love me,
if I don’t feel love,
I refuse.

To me,
loving is to love,
not loving is not to love.

Whether I love quickly or slowly,
I know I love or I don’t love.

If I love him
and if I think we’ll have a future,
I’ll come to him.

If I don’t love him,
I’ll say “no” to him
even if he may keep on loving me for years.

A woman should live her life.
She should love men whom she loves,
instead she loves only men who love her.

Whether the man she loves loves her or not,
she will never regret.

Why does she regret
when she lives with her dreams,
right Jesus?

Amen.

PTH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s