Prayer 93

The prayer series

Jesus,

Am I the person who hunger and thirst for righteousness?
If I am, why am I not blessed?
Why am I not filled?*

My God,

Am I the person who hunger and thirst for you?
Am I the person who hunger and thirst for others who so hunger and thirst for you?
If I am, when will I be filled?

My God,

I’m filled for you are with me.
You give me yourself and all things you have.
I’m filled, thank you.

Love you
and love living in you, Jesus.

Amen.

PTH

Footnote:

* The Beatitudes – Matthew 5:6

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s