Muối và Ánh sáng

Chào các bạn,

Mình thấy phần Muối và Ánh sáng trong Matthew 5 này thú vị nên chia sẻ vài ý cùng các bạn.

Salt and Light

13 “You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot.

14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. 16 In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.

Matthew 5:13-16 New International Version (NIV)

Muối và Ánh sáng

13 “Bạn là muối của địa cầu. Nhưng nếu muối mất mặn, làm sao nó có thể mặn lại được? Nó chẳng còn hữu ích cho việc gì nữa, ngoại trừ vất đi và dẫm chân lên.

14 “Bạn là ánh sáng của thế giới. Một thành phố xây trên đồi không thể bị che giấu. 15 Người ta cũng không thắp đèn và để đèn dưới cái bát. Ngược lại, người ta đặt đèn trên chân đứng, và đèn tỏa sáng cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh chị em làm, mà tôn vinh Cha của anh chị em, Ðấng ngự trên trời.

Đây là phần Jesus nói cho mọi người biết họ là ai và họ sống để làm gì. Jesus chỉ cho họ biết, họ là muối và ánh sáng. Và sống để làm mặn trái đất và làm sáng thế giới.

Có lẽ Jesus đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định: Có nên nói điều này hay không và nói với mức độ bao nhiêu. Vì đây là một điểm mà mọi người dễ thực hiện lung tung, dẫn đến làm mất sự tĩnh lặng nội tâm của chính họ và sự tĩnh lặng của cả thế giới.

(Ví dụ: Mọi người có thể lấy lý do mình là muối và ánh sáng mà nhìn người khác như vị lạt và bóng tối, và áp đặt người khác phải sống và tư duy theo quan điểm của “muối và ánh sáng”.)

Dù Jesus có cẩn thận khi chốt câu cuối cùng – làm điều này (làm mặn trái đất và làm sáng thế giới) là để vinh danh Chúa Cha trên trời – nhưng có lẽ trong lòng Jesus cũng biết rằng, thiên hạ dễ lấy điều này để “cải tiến” lẫn nhau theo hướng làm mất tĩnh lặng lẫn nhau.

Có lẽ vì thấy trước tương lai hậu thế như vậy nên Jesus chỉ đề cập một điểm chính trong suốt 3 năm đi giảng: Đó là yêu Chúa và yêu lẫn nhau. Những điểm khác, vì cần phải nói nên Jesus nói, nhưng biết rằng, đó không phải là điểm cần tập trung.

***

Liên quan đến Ánh sáng, Lão tử có nói:

“Biết mình mà không tự xem là sáng.” (Đạo đức kinh, Chương 72)

***

Chúc các bạn luôn an lành.

Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Muối và Ánh sáng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s