Prayer 319

The prayer series

Jesus,

You say,
“In a little while you will see me no more,
and then after a little while you will see me.”*

Yes, you say truly.
In a little while I see you no more,
and then after a little while I see you.

Because
you are who you are,
I am who I am not,
so in a little while I see you no more,
and then after a little while I see you.

You are who you are.
You never die.
You are not born.
You are who you are.

I am who I am not.
I live.
I die.
I am born again.
When I die, I will not see you.
When I am born again, I will see you again.

Although I live or die,
you are in me.
Love is in me.

Love is in me and around me.
Love never lets me be alone.
Love loves me.

Thank you, Love.

Amen.

PTH

* John 16:16

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s