Prayer 247

The prayer series

Jesus,

You were weaker.

You were angry.(1)
You wept. (2)
You were sorrowful. (3)
And you despaired. (4)

But you always prayed to God. (5)

‘Cause you had human nature as such,
I feel close to you,
as a friend.

I love you, Jesus.

Amen.

PTH

(1) Matthew 21:12-13
(2) John 11:35, Luke 19:41
(3) Matthew 26:36-46
(4) Matthew 27:46
(5) Mark 1:35-37, Luke 5:16, Luke 6:12

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s