Prayer 459

The prayer series

Jesus,

Heaven and earth will pass away,
but your words will never pass away.(1)

We all come from dust, and to dust all return;(2)
but you,
the Creator of the ends of the earth(3),
are not coming and not going.
You simply are.

Because you are who You are
and I am who I am not,
I rely on you.

Through reliance on you,
I live the life of change and chance in peace.

Amen.

PTH

(1) Matthew 24:35
(2) Ecclesiastes 3:20
(3) Isaiah 40:28

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s