Dấu Chân

footprints
Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the LORD. Across the sky flashed scene from his life. He noticed two sets of footprints in the sand.

Vào một đêm, một anh chàng đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình đang đi dọc bờ biển với Chúa Trời. Xuyên bầu trời chiếu hiện cảnh đời của anh ấy. Anh nhận ra có 4 hàng dấu chân trên cát.

.

When the last scene of his life flashed before him he noticed that many times there was only one set of footprints. He also noticed that it was at the very lowest times in his life.

Khi cảnh cuối của đời mình chiếu hiện, anh thấy nhiều lúc chỉ có 2 hàng dấu chân. Anh cũng nhận ra đó là những lúc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

.

He questioned the LORD about it. “LORD, you said that once I decided to follow you you’d walk with me all the way. But I have noticed there is only one set of footprints. I don’t understand why when I needed you most you would leave me.”

Anh bèn hỏi Chúa Trời về điều này. “Thưa Chúa, Ngài đã nói rằng một khi con quyết định theo Ngài, Ngài sẽ luôn đồng hành với con trong suốt hành trình. Nhưng con chỉ thấy có 2 dấu chân. Con không hiểu tại sao lúc con cần Ngài nhất thì Ngài lại rời bỏ con.”

.

The LORD replied, “My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.”

Chúa Trời đáp rằng, “Con yêu quý của ta ơi, ta yêu con và ta không bao giờ rời bỏ con. Trong những lần con gặp thử thách và chịu đựng, khi con chỉ thấy hai dấu chân, đó là lúc ta cõng con đó.”

by Margaret Powers
Loan Subaru dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s