Thử thách Anh Ngữ hàng ngày — 13.5.2009

englishchallenge
Chào các bạn,

Thử thách Anh ngữ hôm này là phần II của bài Wise Word mà chi Huệ đã gửi phần đầu hôm thứ hai.

Phần này cách hành văn khác với phần trước. Phần trước, có nhiều chuỗi từ, mỗi chuỗi là nhiều từ nối vói nhau bằng đấu phẩy, tạo ra nhịp điệu rất hay.

Phần này chuyển sang lối viết lý luận, với những chuổi lý luận bắt đầu với “if”. Và nhiều câu hỏi hùng biện (rhetorical questions), tức là loại câu hỏi được dùng để nhấn mạnh một điểm, chứ không phải là hỏi để tìm câu trả lời.

Bài này là một bài viết rất hay, của chuyên gia chuyên về viết lách, cho nên các bạn nên đọc tới đọc lui để thấm ngôn ngữ.

Về bài viết cover letter, thì các bạn nên cố làm nhé. Vì nó ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp mình sau nầy. Nếu khó một tí thì cứ cố lên. No pain, no gain.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành
__________________

Mời các bạn dịch tiếp phần II của bài Wise Word với độ dài độ 230 từ như hôm trước

Do you realize how much power your words have to make a difference in the lives of others? Let’s think about this for a moment. Suppose you encouraged two people today, motivating each of them to encourage two others tomorrow. If the process continues everyday, 128 people will have benefited by the end of the week. If it continues for two weeks, there will be 16,384 beneficiaries. What if it lasted for three weeks? There would be more than TWO MILLION people benefiting from kind acts that you initiated! But let’s be conservative and assume that at the end of three weeks “only” one-half of one percent of that number would benefit. If so, there would “merely” be 10,000 people better off because of your two acts of kindness. Imagine if you were kind to two different people every day! Can you begin to appreciate the enormous power you have to do good?

Of course, the reverse is also true. That is, each of our unkind acts spreads and multiplies just as quickly. Is there any wonder there is so much suffering? Isn’t it obvious the world is in desperate need of our acts of kindness? Can we afford to let a single day pass without a kind word? Let’s begin to make a difference today. Although we can improve the world in many ways with the gift of speech, for clarity’s sake, let’s focus on one issue: ENCOURAGEMENT.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Thử thách Anh Ngữ hàng ngày — 13.5.2009”

 1. Bạn có nhận thấy được lời nói của bạn có sức mạnh đến đâu để tạo ra điều khác biệt trong cuộc sống của người khác? Bây giờ hãy nghĩ về điều đó.Giả sử bạn bạn đã cổ vũ cho 2 người hôm nay, khích lệ họ cổ vũ cho 2 người khác vào ngày mai . Nếu công việc này tiếp tục mỗi ngày thì sẽ có 128 người sẽ được giúp đỡ vào cuối tuần. Nếu nó được tiếp tục trong 2 tuần thì sẽ có 16,384 người như thế . Điều gì sẽ xảy ra nếu việc này tiếp tục trong 3 tuần? Sẽ có hơn 2 TRIỆU người được giúp đỡ từ hoặt động mà bạn khởi ra! Nhưng hãy duy trì việc này và giả sử sau 3 tuần “chỉ” một nửa của một phần trăm trong số này được giúp đỡ.. Nếu vậy sẽ chỉ có 10,000 người khá hơn vì 2 hành động giúp đỡ của bạn .Tưởng tượng nếu bạn giúp đỡ 2 người khác mỗi ngày!Bạn có thể đánh giá được sức mạnh khổng lồ mà bạn phải làm điều tốt không?
  Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là khi mỗi việc làm không tốt của bạn sẽ được lan đi và nhân lên gấp bội rất nhanh .Thật ngạc nhiên là có nhiều sự đau đớn phải ko? Thật không rõ là lời nói cũng thuộc vào nhu cầu tuyệt vọng về những hành vi tử tế ? Liệu chúng ta có thể trải qua một ngày mà không nói một lời ưử tế nào không? Hãy bắt đầu tạo ra một sự khác biệt kể từ hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể cải thiện lời nói theo nhiều cách với tài ăn nói , vì những mục đích rõ ràng, hãy tập trung vào một vấn đề: SỰ ĐỘNG VIÊN.

  Thích

 2. Bạn có nhận thấy được lời nói của mình có sức mạnh đến đâu để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn với những người khác không? Chúng ta hãy dành ít phút nghĩ về việc này. Giả sử hôm nay, bạn động viên hai người rồi khích lệ họ hãy động viên 2 người khác vào ngày mai. Nếu quá trình cứ diễn ra hàng ngày, đến cuối tuần sẽ có 128 người được lợi ích. Nếu việc này kéo dài trong 2 tuần thì con số đó sẽ lên đến 16.384. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục trong 3 tuần? Sẽ có hơn 2 TRIỆU người được giúp ích từ những việc làm thiện chí mà bạn đã đề ra! Nhưng chúng ta hãy thử dè dặt và giả vờ như đến cuối tuần thứ 3, chỉ có 1 nửa của một phần trăm số người đó được giúp đỡ. Nếu vậy, “chỉ” có 10,000 người tốt hơn vì 2 việc làm tốt của bạn. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đối xử tốt với 2 người mỗi ngày! Bạn có thể đánh giá đúng sức mạnh to lớn mà bạn có để làm việc tốt không?
  Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là, mỗi việc làm không tốt của chúng ta sẽ nhanh chóng lan truyền và tăng lên gấp bội một cách nhanh chóng. Có ai tự hỏi rằng sẽ có rất nhiều nỗi đau không? Không rõ ràng khi thế giới đang trong cơn hoạn nạn tuyệt vọng rất cần những hành động tốt đẹp của chúng ta đó sao? Chúng ta đành lòng để một ngày trôi đi mà không nói một lời lẽ đẹp sao? Hãy tạo ra sự khác biệt ngay hôm nay. Dẫu cho chúng ta có thể hoàn thiện thế giới bằng nhiều cách với món quà của lời nói, vì mục đích rõ ràng, hãy chú tâm vào một điều mà thôi: SỰ ĐỘNG VIÊN.

  Đoạn văn có vẻ dễ dịch hơn thơ và quotes 🙂

  Thích

 3. Chú Hoành ơi cho cháu sử lại câu này: “Đó là, mỗi việc làm không tốt của chúng ta sẽ nhanh chóng lan truyền và tăng lên gấp bội một cách nhanh chóng.” thành: “Đó là, mỗi việc làm không tốt của chúng ta sẽ nhanh chóng lan truyền và tăng lên gấp bội”
  Thank you.

  Thích

 4. Bạn có nhận thấy được lời nói của mình có sức mạnh đến đâu để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn với những người khác không? Chúng ta hãy nghĩ về việc này một chút . Giả sử hôm nay, bạn động viên hai người rồi khích lệ họ hãy động viên 2 người khác vào ngày mai. Nếu quá trình cứ diễn ra hàng ngày, đến cuối tuần sẽ có 128 người được giúp ích. Nếu việc này kéo dài trong 2 tuần thì sẽ có đến 16.384. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục trong 3 tuần? Sẽ có hơn 2 TRIỆU người được giúp ích từ những việc làm thiện chí mà bạn đã đề ra! Nhưng chúng ta hãy thử khiêm tốn và giả dụ như đến cuối tuần thứ 3, chỉ có 1 nửa của một phần trăm số người đó được giúp đỡ. Nếu vậy, “chỉ” có 10,000 người tốt hơn vì 2 việc làm tốt của bạn. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đối xử tốt với 2 người mỗi ngày! Bạn có thể bắt đầu đánh giá đúng sức mạnh to lớn mà bạn có để làm việc tốt được chưa ?
  Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là, mỗi việc làm không tốt của chúng ta sẽ lan truyền và tăng gấp bội cũng nhanh như thế. Có ai tự hỏi rằng sẽ có rất nhiều nỗi đau không? Chẳng phải rất hiển nhiên rằng thế giới đang rất cần những hành động tốt đẹp của chúng ta đó sao? Chúng ta đành lòng để một ngày trôi đi mà không nói một lời lẽ đẹp sao? Hãy tạo ra sự khác biệt ngay hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể hoàn thiện thế giới bằng nhiều cách với món quà của lời nói, vì mục đích rõ ràng, hãy chú tâm vào một điều mà thôi: SỰ ĐỘNG VIÊN.

  Thích

 5. Bạn có nhận thấy rằng ngôn từ có sức mạnh nhiều thế nào để làm thay đổi cuộc sống của người khác không?Hãy nghĩ đến điều đó ngay bây giờ.Giả sử rằng hôm nay bạn đã động viên hai người,thúc giục mỗi người trong số họ sẽ khích lệ hai người khác ngày hôm sau.Nếu quá trình này tiếp tục mỗi ngày,128 người sẽ được hưởng lợi tính đến cuối tuần.Nếu điều đó tiếp tục trong hai tuần,có 16,384 người được hưởng lợi.Và nếu nó kéo dài trong ba tuần?Sẽ có hơn hai triệu người được hưởng lợi từ những hành động mà bạn đã khởi đầu.Nhưng hãy thận trọng và thừa nhận rằng tình đến thời điểm cuối của ba tuần,chỉ có một nữa của một phần trăm của con số đó được hưởng lợi.Nếu vậy,sẽ chỉ có mười nghìn người khấm khá hơn bởi những hành động và lòng tốt của bạn.Tưởng tượng rằng nếu mỗi ngày,bạn tốt với hai người khác nhau!Bạn có thể bắt đầu hiểu được sức mạnh khổng lồ về những điều tốt mà bạn đã làm hay không?

  Tất nhiên.điều ngược lại thì luôn là sự thật.Tức là,mỗi hành động không tử tế lan rộng và tăng lên một cách nhanh chóng.Có ai tự hỏi rằng liệu sẽ có nhiều đau khổ?Hiển nhiên chẳng phải rằng thế giới đang rất cần những hành đông tốt đẹp của chúng ta sao?Chúng ta có đủ khả năng để sống qua một ngày mà không có một lời nói tử tế không?Hãy bắt đầu tạo ra sự khác biệt ngay từ ngày hôm nay.Mặc dù chúng ta có thể cải thiện thế giới bằng nhiều cách với quà tặng của ngôn từ,cho một mục đích rõ ràng,hãy tập trung vào vấn đề:SỰ ĐỘNG VIÊN.

  Thích

 6. Bạn có nhận thấy rằng những từ ngữ của bạn phải có bao nhiêu sức mạnh để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của nguời khác? Hãy nghĩ về điều này một chút thôi.Giả sử bạn động viên hai người ngày hôm nay, thúc đẩy mỗi người để động viên hai người khác ngày mai.Nếu quá trình này tiếp tục mỗi ngày thì sẽ có 128 người được giúp ích vào cuối tuần.Nếu cứ tiếp tục trong 2 tuần thì sẽ có 16,384 người được hưởng lợi. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó kéo dài 3 tuần? Sẽ có hơn 2 triệu người được hưởng lợi từ những việc làm tốt mà bạn đã khởi đầu.Nhưng hãy ôn hoà và thừa nhận rằng vào cuối 3 tuần chỉ có một nửa phần trăm số người được hưởng lợi.Nếu thế, sẽ chỉ có 10,000 người trở nên tốt hơn nhờ vào 2 việc làm tốt của bạn.Hãy tưởng tượng rằng nếu bạn tốt với 2 người mỡi ngày!Bạn có thể bắt đầu đánh giá cao được sức mạnh mà bạn có để làm việc đó tốt không?

  Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là, mỗi việc làm không tốt của bạn lan truyền và nhân rộng lên rất nhanh.Có kỳ công nào mà không có nhiều sự đau khổ.Không phải rõ ràng thế giới cần những hành động tốt liều lĩnh của chúng ta sao?Liệu chúng ta có thể để một ngày đơn độc trôi qua mà không có đến một từ tốt?Hãy bắt đầu tạo một sự khác biệt ngay hôm nay.Mặc dù chúng ta có thể cải thiện thế giới theo nhiều cách với món quà lời nói với mục đích sáng sủa.Hãy tập trung vào một vấn đề:Sự khích lệ.

  Thích

 7. Bạn có nhận thấy rằng ngôn từ có sức mạnh nhiều như thế nào để làm thay đổi cuộc sống của những người khác không?Hãy nghĩ về nó ngay bây giờ.giả sử hôm nay bạn đã động viên hai người,tuyên truyền mỗi người trong họ động viên hai người khác vào ngày mai.Nếu quy trình đó cứ tiếp tục hằng ngày,128 con người chắc hẳn sẽ được lợi vào cuối tuần. Nếu nó tiếp thục trong hai tuần sẽ có 16,384 người được hưởng lợi.Nếu nó kéo dài trong vòng 3 tuần?Sẽ có hơn 2 triệu người được hưởng lợi từ hành động từ thiện! nhưng chúng ta hãy thận trọng và thừa nhận rằng sau khi kết thúc 3 tuần chỉ một nửa của 1 phần trăm số người sẽ hưởng lợi.Nếu vậy chỉ có 10,000 người khá hơn bởi những hành đọng và lòng tốt của họ. Hãy tưởng tượng nếu bạn đối sử tốt với hai người khac nhau mỗi ngày!Có thể bạn sẽ bắt đầu đánh giá sức mạnh to lớn bạn phải làm tốt?

  Tất nhiên,sự thật thì ngược lại.Đó là khi mỗi hành động không tử tế lan rông và tăng lên một cách nhanh chóng. Có ai tự hỏi rằng có nhiều đau khổ hiển nhiên thế giới rất cần đến những hành động của chúng ta sao?Chúng ta có đủ khả năng để một ngày đơn giản vượt qua mà không có một từ tốt đẹp nào không?Hãy bắt đầu để thay đổi hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể cải thiện bằng nhiều cách với món quà của ngôn ngữ tiếng nói,vì mục đích trong sáng hãy tập trung vào một vấn đề : SỰ ĐỘNG VIÊN.

  Thích

 8. Ban co nhan ra suc manh cua nhung loi noi cua minh co suc manh den dau de tao ra su khac biet trong cuoc song cua nguoi khac? Hay nghi ve dieu nay mot lat. Gia su ban dong vien 2 nguoi mot ngay, thuc day mot trong so ho khich le hai nguoi vao ngay mai. Neu viec nay cu tiep tuc moi ngay, 128 nguoi se co loi den cuoi tuan. Neu no tiep tuc trong 2 tuan, se co 16384 nguoi co loi. Dieu gi se say ra neu viec do tiep tuc trong 3 tuan? Se co den 2 trieu nguoi duoc huong loi tu hanh dong tu te ma ban da khoi suong. Nhung hay cu bao thu va cho rang vao cuoi tuan thu ba “chi” mot nua so nguoi do duoc huong loi. Neu nhu vay, se chi don thuan co 10000 nguoi tot hon boi vi hai hanh dong tu te cua ban. Hay tuong tuong neu ban tu te voi hai nguoi khac nhau moi ngay. Ban co the bat dau danh gia suc manh to lon khi ban lam tot?
  Tat nhien, dieu trai nguoc cung dung. Nghia la, moi hanh dong khong tu te se lan truyen va nhan len mot cach nhanh chong. Co nghi ngo gi rang co qua nhieu su dau kho? Co phai ro rang rang the gioi dang co nhu cau tuyet vong vi hanh dong tu te cua chung ta?

  Thích

 9. Bạn nhận thấy lời nói của bạn có sức mạnh to lớn như thế nào trong việc tác động đến cuộc sống của những người khác? Chúng ta hãy nghĩ về điều này một chút. Giả sử hôm nay bạn động viên hai người, khuyến khích mỗi một người động viên hai người khác vào ngày mai. Nếu quá trình này tiếp diễn mỗi ngày, đến cuối tuần sẽ có 128 người được lợi. Nếu nó tiếp diễn trong 2 tuần, sẽ có 16,384 người được lợi. Vậy, nếu nó kéo dài trong 3 tuần? Sẽ có hơn HAI TRIỆU người hưởng lợi từ hành động tử tế do bạn khởi xướng! Nhưng chúng ta hãy dè dặt và giả định rằng, đến hết ba tuần “chỉ có” phân nửa của một phần trăm số người đó được hưởng lợi. Nếu như vậy, sẽ “chỉ” có 10,000 người thu lợi nhờ hai hành động tử tế của bạn. Tưởng tượng xem, nếu bạn đã tử tế với hai người khác nhau mỗi ngày! Bạn có thể bắt đầu đánh giá cao sức mạnh to lớn bạn có để làm điều tốt chứ?

  Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Đó là, mỗi hành động không tốt của chúng ta đều lan truyền và nhân rộng rất nhanh. Liệu có ai tự hỏi sao quá nhiều khổ đau đến thế? Chẳng phải hiển nhiên là thế giới đang hết sức cần những hành động tử tế của chúng ta sao? Chúng ta có thể để một ngày trôi qua không một lời tử tế? Chúng ta hãy bắt đầu chuỗi tác động, ngay hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể cải thiện thế giới bằng nhiều cách với tài ăn nói, vì mục đích trong sáng, chúng ta hãy chú tâm vào một cách: ĐỘNG VIÊN.

  Thích

 10. Chào các bạn,

  Cám ơn các bạn đã rất hăng hái tấn công thử thách. Bài này dịch thì rất thích, vì văn từ sáng sủa êm ái.

  Mình hôm nay bị computer hành dữ quá. Hard disk của mình bị crashed mấy hôm trước. Dell (the computer company) gửi về một hard disk mới, bị crashed sau vài tiếng đồng hồ !! (Minh đã mua 5 computers của Dell, cả 5 cái đều bị sửa lên sửa xuống). A lot of crazy fixing I’ve had to do today! You don’t want to hear. Still not done yet.

  Mình không đọc được rất kỹ các bài của các bạn, như mấy hôm trước. Nhưng có đọc nhanh qua từng bài. Thấy mọi người dịch đều tốt. Không ai có sai gì quá lớn đến nỗi phải nói đến. Duy chỉ có bài của chị Yến là văn từ trôi chảy và dùng chữ vừa chính xác vừa hay. Mình nghĩ là các bạn nên đọc bài của Yến. Rất hay.

  Chữ conservative thường có nghĩa là bảo thủ. Nhưng dùng từ “dè dặt” như Yến trong ngữ cảnh này, rất hay.

  Chúc các bạn một ngày vui. 🙂

  Thích

 11. Phải chăng ta biết được lời nói có sức mạnh làm nên sự khác biệt giữa bạn và người khác là bao ? Hãy nghĩ về vấn đề này một lát xem . giả sử hôm nay bạn động viên được hai người . Và rồi bạn thúc giục mỗi người ngày mai hãy đi động viên hai người khác nữa . Nếu quá trình này cứ mỗi ngày diễn ra , thì chắc hẳn gần cuối tuần sẽ có 128 người được lợi. Và nếu tiếp tục khoảng 2 tuần
  , con số sẽ là 16384 người có lợi . Còn nếu qua 3 tuần thì sao , con số sẽ lên đến 2 triệu người có lợi từ những hoạt động tốt mà bạn khởi xướng ! Nhưng hãy dè dặt và thừa nhận rằng sau khi kết thúc ba tuần , “ chỉ có” một nửa của một phần trăm số người trên sẽ được lợi . Nếu vậy , sẽ “chỉ có” 10000 người trở nên hạnh phúc hơn nhờ 2 việc làm tốt của bạn . Tưởng tượng xem nếu mỗi ngày bạn đối xử tốt với 2 người khác nhau ! Bạn có thể bắt đầu hiểu rõ được nguồn năng lượng khổng lồ mà bạn phải tạo ra là tốt hay không ?
  Đương nhiên , mặt trái cũng đúng . Đó là , mỗi hành động xấu của ta sẽ lan rộng và nhân lên nhanh chóng . Có thắc mắc gì về việc có khá nhiều nỗi buồn không ? Chẳng phải thế giới hiển nhiên đang trong tình trạng tuyệt vọng rất cần đến những hành động tốt đẹp ư ! Chúng ta có thể trải qua một ngày mà không nói một lời tử tế được hay không ?Nào, từ bây giờ ta hãy bắt đầu tạo ra nhiều điều khác biệt . Dù cho chúng ta vẫn có thể cải thiện thế giới bằng mọi cách qua lời nói. Ta hãy tập trung vào một việc thôi : SỰ ĐỘNG VIÊN
  =.=” (mong chú thông cảm , trình độ bọn cháu amateur

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s