Daily English Challenge, Monday, May 18, 2009

englishchallenge

Hi everyone,

Wish everyone a good working week. We had some interesting talk over the weekend with Vien Hy, Be Rom, Loan, Quang on the subject of English challenge. Great discussion!

But…

You guys did not have an answer for the easy Saturday challenge! Come on, guys! Don’t let me down. I know you can do better than that. I probably know about your ability more than you do. Have faith in yourself. And, shoot!

Anyway, I have an interesting challenge today. Yesterday I ran into an article I had written three years ago in English, entitled “The Task of this Generation.” I was planning to translate it into Vietnamese to use as a Trà Đàm article for Đọt Chuối Non, but then I thought: “Why translate it? Why not use it as an English challenge (so I don’t have to do the translation myself)?” 🙂

So, here it is, the challenge for today. Below is my (long) English article to be translated into Vietnamese. I will select the best translation among your responses, edit it a little if necessary, and then post it to ĐCN as a Trà Đàm article (as I have done that with danh ngon translations by Wasabi and Vallikie and chị Kiêm Yến).

Because this is a long article, you can do that in more than one day. Each day, just post the part you finish.

This article may be harder than the previous articles to translate. You may have to work harder.

But, whoever finds this article hard to translate, please keep in mind that you should still work on any of last week’s challenges. Keep working and post them when you’re done. Don’t slow down. Don’t stop.

Practice makes perfect! Go! Go! Go!

Have a great day!

Hoanh
_______________

The Task of this Generation

Some months ago, sister Huyen mentioned in this forum something like “Our father’s generation was so exciting. They walked Truong Son to fight for the country. Today is so boring. We wish we could have a time like our father’s time.” Then many months later, I read Dang Thuy Tran Diaries. As my heart was put on fire by Dang Thuy Tram’s words, I remembered Huyen’s message. Following a generation that lived with death everyday probably makes us feel overshadowed. Tough! And it is even tougher when we look at the individual level. Hard for us to feel motivated if we can’t find great meaning in our life.

But let me tell you this. If we look carefully, today we are in a much more exciting time than our father’s generation, and our task is equall, if not more important and more difficult than the task of our fathers. Today, the first time in our history we have peace, advanced technology, advanced knowledge, and global connection to move our country toward greatness. This has never before happened in our history.

For thousands of years, we were just a little country in a little unknown corner of the world with China (and later France) as the center of our world. Today, we have independence, we have peace, we have the ability to sit in any corner of the land and gather information and knowledge from anywhere in the world. And we have a network of Vietnamese spreading all over the world to move things at the global level.

Our nation has never had that chance. This is the chance for us to get out of our own shadow of a poor and heroic nation to become a powerful and prominent nation. In other words, we are in a war against poverty and backwardness and a race toward greatness. How exciting would that be!

Today, we don’t have to look at China or France as the center of the world. We look at ourselves as the potential center of the world. Why? Because in the old days the world was too big for us to fathom. Today, we are in the little global village and it is not such a big ambition for any villager to dream of becoming a village chief some day.

We live in an era abound with great opportunities. Great opportunities bring with them great challenges. And the greatest challenge of all is our Self. Peaceful life brings with it inertia and the false sense of security. It is much easier to be on guard when we have to sleep with death each night. But when things seem to be so peaceful, that is when our inertia creeps in and lulls us into a long sleep.

In war, we can’t be corrupted, because that would mean death. In peace, corruption may become a part of our life if we don’t guard against it. In war, secondary performance means death. In peace, both the best and the worst survive. In war, we know our mistake the minute or the next day. In peace, today’s mistake may show its consequences 10 years later. So today we are easily blindsided by the false sense of security and by mistake’s slow speed of presenting its own consequences.

If we see all this–the first time in our history we have great opportunities and great challenges to become a great nation in the community of nations–then we will realize that we are in a very exciting time, with a struggle that is equally if not more important than our fathers’ fighting for independence.

That is the task of this generation. Are we up to it? Are we keeping the flame of idealism burning in our heart? Are we looking forward with great vision? Are we keeping ourselves clean from corruption? Are we standing up straight to defend the truth and justice? Are we opening our mind to the most difficult issues of the nation? Are we doing our small part to bring our nation to greatness? As our fathers have told themselves “We fight to victory or to death,” are we telling ourselves, “We fight to victory until dead”?

I am thankful that I am allowed to live during this most exciting time of our nation. I hope that we of this generation will be faithful to ourselves to take on the great task of completing our father’s job–Keeping ourselves clean and patriotic, and turning our country into a great nation of the world.

Are we up to the task?

Have a great day!

Hoanh

5/14/2006

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Daily English Challenge, Monday, May 18, 2009”

 1. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay

  Vài tháng trước, chị Huyền đã đề cập trên diễn đàn này điều gì đó như ” Thế hệ cha ông ta thật thú vị. Họ vượt dãy Trường Sơn để chiến đấu bảo bệ Tổ Quốc. Ngày nay thật tẻ nhạt. Chúng ta ước chúng ta có một thời đại giống như thời cha ông ta”. Nhiều tháng sau đó, tôi đã đọc Nhật kí Đặng Thuỳ . Những lời văn của Đặng Thuỳ Trâm đã làm tim tôi rạo rực, tôi lại nhớ đến tin nhắn của chị Huyền. Tiếp sau một thế hệ luôn phải sống cùng với cái chết mỗi ngày làm cho chúng ta cảm thấy được bảo vệ. Bất khuất! Và thật là kiên cường hơn khi chúng ta nhìn vào trình độ cá nhân. Thật khó để chúng ta cảm thấy hăng hái nếu chúng ta không thể tìm thấy ý nghĩa to lớn của cuộc sống.

  Nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe điều này. Nếu xem xét kĩ lưỡng thì ngày nay chúng ta sống trong một thời đại thú vị hơn nhiều so với thế hệ cha ông, và công việc công bằng, dẫu không quan trọng và khó khăn hơn nhiệm vụ của cha ông.Ngày nay, thời kì đầu tiên của lịch sử, chúng at có hoà bình, công nghệ kĩ thuật tiên tiến, và sự kế nối toàn cầu để đưa đất nước ta trờ thành vĩ đại. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử.

  Hàng ngàn năm qua, chúng ta chỉ là một nước nhỏ nằm ở một vùng nhỏ không ai biết đến của thế giới cùng với Trung Quốc (và sau đó là Pháp) trung tâm của thế giới. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có thể ở bất kì đâu trên vùng đất và thu thập tin tức và thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Và chúng at có mạng lưới Việt Nam trải rộng khắp thế giới để chuyển vật với vận tốc toàn cầu .

  Đất nước ta chưa từng có cơ hội đó. Đây là cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi cái bóng của sự đói nghèo và đất nước anh hùng để trờ thành một quốc gia hùng mạnh và nổi bật. Nói cách khác, chúng ta đang trong chiến đấu chống lại cái đói nghèo và tình trạng lạc hậu và một cuộc đua tới sự vĩ đại. Thật thú vị !

  Ngày nay, chúng ta không phải xem Trung Quốc hay Pháp là trung tâm của thế giới. Chúng ta ụự cho mình là trung tâm tiềm năng của thế giới. Tại sao? Bởi vì trước đây thế giới thật quá to lớn để chúng ta vươn tới. Ngày nay, chúng ta trong một ngôi làng nhỏ toàn cầu và nó không nhiều hoài bão để bất kì người dân nào mơ trở thành trưởng làng vào một ngày nào đó.

  Chúng ta sống trong một kỉ nguyên có rất nhiều cơ hội lớn. Những cơ hội này đem lại những thử thách lớn. Và thử thách lớn nhất là bản thân chúng ta. Cuộc sống hoà bình đem lại tính ì và thiếu cảnh giác. Dễ hơn nhiều để cảnh giác đề phòng khi chúng ta phải ngủ mà cứ lo về cái chết hằng đêm. Nhưgn khi mọi thứ dường như khá yên tĩnh, đó là khi kỉ nguyên của chúng ta trượt dài và kéo chúng ta vào giấc ngủ dài.

  Trong thời chiến, chúng ta không thể tham nhũng bởi vì như vậy nghĩa là chết. Trong thời bình, tham nhũng có thể trở thành một phần của cuốc sống nếu chúng ta không cảnh giác với nó. Trong thời chiến, thi hành lần thứ hai nghĩa là chết. Trong thời bình, cả tốt nhất và xấu nhất đều tồn tại. Trong thời chiến, chúng ta biết sai phạm của mình trong vài phút ho8ạc vào ngày hôm sau. Trong thời bình, sai phạm chúng ta gây ra hôm nay có thể 10 năm sau mới biết hậu quả. Vì thế ngày nay chúng ta dễ dàng bị tấn công khi có điểm yếu bới sự thiếu cảnh giác và bởi hậu quả do sự tác động chậm do sai phạm ta gây ra.

  Nếu chúng ta nhìn thấy được tất cả điều này- thời đại đầu tiên trong lịch sử chúng ta có những cơ hội và thử thách lớn để trờ tàhnh một đất nước vĩ đại trong cộng đồng các quốc gia – sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một thời đại thật thú vị, với sự đấu tranh công bằng dẫu cho không quan trọng hơn việc đấu tranh giành độc lập của ông cha ta.

  Đó là nhiệm cụ của thế hệ trẻ ngày nay. Liệu chúng ta có khả năng ? Liệu chúng ta có giữ nhiệt huyết của chủ nghĩa lí tưởng mãi rực cháy trong tim? Chúng ta đang tìm kiếm một tầm nhìn rộng lớn ? Chúng ta đang giữ cho mình trong sạch khỏi sự tham nhũng? Chúng ta có thẳng thắn bảo vệ cho sự thật và công lí? Chúng ta có đang dồn tâm trí để giải quyết những vấn đề nang giải của quốc gia? Chúng ta có đang đóng góp một phần nhỏ để đưa úước ta trở thành vĩ đại? Như ông cha ta tự nói với chính mình ” Chúng ta chiến đấu để giành vinh quang hoặc là chết” , chúng ta có tự nói với mình rằng ” Chúng ta chiến đấu tới chết để giành vinh quang” ?

  Tôi thật sự biết ơn vì được sống trong thời đại thú vị nhất này của đất nước. Tôi hi vọng chúng ta của thế hệ trẻ ngày nay sẽ trung thành đảm nhận nhiệm vụ hoàn thanh công việc của ông cha ta – Giữ cho bản thân mình trong sạch và yêu nước, và giúp đất nước trờ thành một cường quốc trên thế giới.

  …………………………………………………………………………….
  Có một vài chỗ em dịch chưa được chuẩn xác lắm

  Thích

 2. Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta

  Vài tháng trước, chị Huyền có đề cập trong diễn đàn một điều giống như ” Thế hệ cha ông của chúng ta thật thú vị. Họ đi dọc Trường Sơn để chiến đấu vì tổ quốc. Ngày nay thật nhàm chán. Ước gì chúng ta có những giây phút như thế hệ cha ông.” Rồi nhiều tháng sau, tôi đọc nhật kí Đặng Thuỳ Trâm. Khi trái tim tôi như bị nung trong lửa bỏng bởi từng câu chữ của chị, tôi nhớ tới lời nhắn của chị Huyền. Nối tiếp một thế hệ sống với cái chết hàng ngày chắc đã làm chúng ta cảm thấy bị lu mờ. Thật không may! Và thậm chí còn khó khăn hơn khi chúng ta xem lại trình độ cá nhân. Thật khó cho chúng ta cảm thấy có động lực thúc đẩy nếu ta không thể tìm ra ý nghĩa to lớn trong cuộc đời mình.

  Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu nhìn nhận kĩ vấn đề, ngày nay chúng ta đang sống trong một thế hệ thú vị hơn thế hệ của cha ông ta, và nhiệm vụ của chúng ta cũng ngang bằng, nếu không nói nó quan trọng và khó hơn nhiệm vụ của cha ông ta. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử ta sống trong hoà bình, công nghệ tiên tiến, và sự kết nối toàn cầu để thúc đẩy đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nước ta cả.

  Hàng ngàn năm nay, chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé trong một góc nhỏ ít được biết đến của thế giới với Trung Quốc ( Và sau này là Pháp ) được biết đến như trung tâm của thế giới. Ngày ta, ta có độc lập, hoà bình, và có khả năng đặt chân đến bất kì nơi nào để thu thập thông tin và kiến thức từ nhiều nơi trên thế giới. Và chúng ta có một mạng lưới của người Việt Nam trải rộng toàn thế giới để đăng tải mọi thứ ở cấp độ toàn cầu.

  Đất nước ta chưa bao giờ có đc cơ hội đó. Đây là cơ hội để ta thoát khỏi chính cái bóng của một đất nước nghèo nàn và anh hùng để trở thành một cường quốc xuất chúng. Nói cách khác, chúng ta đang trong một cuộc chiến chống lại sự nghèo nàn, lạc hậu and backwardness and a race toward greatness. (Cháu ko hiểu chỗ này lắm). Điều đó thật thú vị biết bao!

  Ngày nay, chúng ta không còn xem Trung Quốc và Pháp như những cường quốc nữa. Chúng ta nhìn chính mình như một đất nước có tiềm năng trở thành cường quốc. Tại sao vậy? Vì ngày xưa thế giới này quá rộng để chúng ta thám hiểm. Nhưng ngày nay, nước chúng ta là một thế giới thu nhỏ và tham vọng này thật lớn để mỗi công dân của nó mơ mình sẽ trở thành một người lãnh đạo vào một ngày nào đó

  Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên chứa đầy những cơ hội to lớn. Nhưng cơ hội lớn thường kèm theo những thử thách không nhỏ. Và thử thách lớn nhất chính là mỗi chúng ta. Cuộc sống hoà bình đi cùng với tính trì trệ và nhận thức sai lầm về an ninh. Người ta cảnh giác hơn khi cái chết kề cận mỗi ngày. Nhưng khi mọi thứ dường như yên ổn, đó là khi tính ù lì len lỏi vào và ru chúng ta vào một giấc ngủ dài.

  Thích

 3. Trong chiến tranh, chúng ta không thể tham nhũng, vì như vậy đồng nghĩa với cái chết. Trong hoà bình, tham nhũng có thể trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta nếu nó không được ngăn ngừa cẩn thận. Trong chiến tranh, thi hành lần thứ 2 đồng nghĩa với cái chết. Trong hoà bình, con người giỏi nhất cũng như tồi nhất đều tồn tại. In war, secondary performance means death. Trong chiến tranh, chúng ta biết hậu quả của lỗi lầm trong vòng 1 phút hoặc trong ngày hôm sau. Trong hoà bình, lỗi lầm của ngày hôm nay có thể đưa ra hậu quả vào 10 năm sau. Vì vậy ngày nay ta dễ dàng bị mù qúang bởi sự thiếu cảnh giác và sự phơi bày hậu quả chậm trễ

  Nếu chúng ta thấy tất cả điều này – lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có nhiều cơ hội và thử thách to lớn để trở thành một cường quốc trong cộng đồng các quốc gia – thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn tuyệt vời nhất, với một sự đấu tranh công bằng, nếu không nói điều đó quan trọng hơn việc cha ông ta đấu tranh vì độc lập.

  Đó là nhiệm vụ của thế hệ chúng ta. Ta đã sẵn sàng chưa? Ta đã giữ ngọn lửa của lí tưởng bùng cháy trong tim ta chưa? Chúng ta có chờ đợi tầm nhìn rộng mở hơn không? Chúng ta có giữ mình trong sạch trước tham nhũng không? Chúng ta có đứng dậy để đấu tranh cho sự thật và sự công bằng không? Ta sẽ mở rộng tâm trí để đón nhận nhiệm vụ quốc gia khó khăn chứ? Chúng ta có đang làm những việc nhỏ để đưa đất nước tiến lên không? Như cha ông ta từng nhủ ” Chúng ta chiến đấu vì vinh quang hay vì cái chết”, và chúng ta đang tự nhủ mình, “Chúng ta chiến đấu vì vinh quang cho tới lúc chết?”

  Tôi rất biết ơn khi tôi được phép sống trong thời kì lí tưởng nhất của đất nước mình. Tôi hi vọng mỗi chúng ta trong thế hệ này sẽ tin vào chính mình để nhận lấy nhiệm vụ của việc hoàn thành công việc của cha ông ta – giữ mình trong sạch và yêu nước, và biến nước chúng ta thành quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới.

  Ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này chưa?

  Thích

 4. Nhiệm vụ của thế hệ ngày nay.

  Cách đây vài tháng, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này rằng “thế hệ cha ông chúng ta thật thú vị. Họ vượt qua dãy Trường Sơn để chiến đấu vì quê hương. Nhưng ngày nay thì thật tẻ nhạt. Chúng tôi ao ước mình có được những năm tháng mà thế hệ cha ông đã từng có.” Sau đó, vài tháng sau, tôi được đọc cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm. Những lời văn của Đặng Thùy Trâm đã thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim tôi, khiến tôi nhớ lại thông điệp của chị Huyền. Nối tiếp sau một thế hệ đã từng sống đối diện với cái chết diễn ra hàng ngày dường như khiến chúng ta cảm thấy hình ảnh của mình bị lu mờ. Thật khó! Và lại càng khó hơn nữa khi chúng ta nhìn theo góc độ cá nhân. Khó cho chúng ta có được động lực để vươn lên nếu chúng ta vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa sống lớn lao cho mình.

  Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề kĩ hơn, thì thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay còn thú vị hơn cả thời đại của ông cha ta ngày trước, và trách nhiệm của chúng ta cũng tương đương, nếu không nói là quan trọng và còn khó khăn hơn nhiều. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có được hòa bình, có công nghệ tiên tiến, được tiếp xúc với trình độ kiến thức cao, và có sự kết nối với toàn cầu để từ đó có thể đưa quê hương mình vươn lên tầm vĩ đại. Điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc.

  Trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta chỉ là một nước nhỏ bé, nằm ở một góc nhỏ chưa hề được biết đến của một thế giới mà Trung Quốc (và sau đó là Pháp) từng được xem là trung tâm thế giới đối với chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có thể ngồi tại một nơi, cho dù là nơi nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có thể thu thập thông tin và kiến thức từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có một cộng đồng người Việt trải rộng trên toàn cầu để có thể đưa mọi thứ lên cấp độ toàn cầu.

  Đất nước của chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội đó. Và đây chính là cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi cái bóng của một quốc gia nghèo nàn và anh hùng để trở thành một quốc gia hùng mạnh và nổi bật. Nói cách khác, chúng ta vừa đang trong một cuộc chiến chống lại nghèo đói và lạc hậu, vừa trong một cuộc chạy đua tiến đến những thành tựu to lớn. Điều đó thật thú vị biết bao.

  Ngày nay, chúng ta không còn phải nhìn Trung Quốc hay Pháp như những trung tâm của thế giới nữa. Chúng ta nhìn vào chính mình như là một tiềm năng để trở thành trung tâm của thế giới đó. Vì sao? Vì ngày xưa, thế giới đối với chúng ta dường như quá rộng lớn để có thể vươn tới. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, cho nên không cần đòi hỏi phải có quá nhiều tham vọng để một người dân bình thường trở thành người trưởng làng vào một ngày nào đó.

  Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên đầy ắp những cơ hội lớn. Những cơ hội lớn luôn đi kèm với những thử thách lớn. Và thử thách lớn nhất trong tất cả chí mọi thử thách đó chính là bản thân chúng ta. Cuộc sống thanh bình mang lại sự trì trệ và cảm giác sai lệch về sự an toàn. Chúng ta sẽ dễ đề phòng hơn khi đi ngủ mà biết rằng cái chết có thể đang cận kề. Nhưng khi mà mọi thứ trở nên quá yên bình, thì đó là lúc sự trì trệ trườn tới và nó ru chúng ta chìm vào một giấc ngủ dài.

  Trong chiến tranh, chúng ta không thể tham nhũng, vì tham những đồng nghĩa với cái chết. Nhưng trong hòa bình, tham nhũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của ta nếu ta không chống lại nó. Trong chiến tranh, thi hành lần thứ hai có thể dẫn đến cái chết. Nhưng trong hòa bình, cả người giỏi nhất lẫn người kém nhất đều sống sót. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai sót của mình chỉ trong tích tắc giây phút hoặc vào ngày mai. Nhưng trong hòa bình, sai lầm của ngày hôm nay có thể phải mất 10 năm sau mới thấy được hậu quả. Vì vậy mà ngày nay, chúng ta dễ dàng bị mù quáng do sự thiếu cảnh giác và những hậu quả của việc mắc sai lầm diễn ra ở một tốc độ chậm chạp.

  Nếu tất cả chúng ta đều nhìn thấy được rằng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chúng ta có được những cơ hội lớn và những thử thách lớn để trở thành một quốc gia hùng mạnh trong cộng đồng các quốc gia – thì đó cũng chính là lúc ta thấy rằng mình đang sống trong một thời đại rất thú vị, với một cuộc chiến không những mang tầm vóc tương xứng, mà còn mang ý nghĩa quan trọng hơn cả cuộc chiến đấu dành độc lập của thế hệ cha ông.

  Đó chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Liệu ngọn lửa lý tưởng sẽ vẫn mãi bừng cháy trong trái tim của chúng ta? Liệu chúng ta sẽ nhìn về phía trước với một tầm nhìn lớn? Chúng ta sẽ giữ mình trong sạch khỏi sự tham nhũng chứ? Chúng ta sẽ đứng thẳng và đứng vững để bảo vệ cho sự thật và công lý chứ? Chúng ta có sẵn sàng mở rộng trí óc của mình với những vấn đề nan giải của đất nước không? Chúng ta có sẵn sàng làm những việc nhỏ nhưng góp phần đưa đất nước tiến lên không? Như ông cha ta đã từng nói “Quyết tử cho Tố quốc quyết sinh”, liệu bây giờ là có phải lúc để thế hệ chúng ta “Quyết tử vì vinh quang của Tổ quốc” không?

  Tôi cảm thấy biết ơn vì được sống trong những thời khắc thú vị nhất của dân tộc. Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ có niềm tin vào chính mình để có thể đảm đương và hoàn thành xong nhiệm vụ to lớn mà cha ông để lại – Giữ mình luôn trong sạch và yêu nước, đưa đất nước trở thành một cường quốc trên thế giới.

  Chúng ta sẽ sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ này chứ?

  Thích

 5. Nhiệm vụ của Thế hệ hôm nay

  Vài tháng trước, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này, đại loại là “ Thế hệ cha ông chúng ta quá sôi động. Họ đã vượt dãy Trường Sơn chiến đấu vì tổ quốc. Thời buổi này nhàm chán quá! Ước gì chúng ta được sống trong thời đại như cha ông chúng ta”. Rồi sau đó nhiều tháng, tôi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm. Khi trái tim tôi như bị nung trên lửa bởi những lời của Đặng Thùy Trâm, tôi nhớ đến lời nhắn của Huyền. Việc tiếp bước một thế hệ đã sống cùng cái chết mỗi ngày, hẳn đã làm cho chúng ta cảm thấy bị lu mờ. Gay go thật! Và thậm chí còn gay go hơn khi chúng ta nhìn ở góc độ cá nhân. Thật khó để chúng ta cảm thấy có động lực, nếu chúng ta không thể tìm ra ý nghĩa lớn lao của cuộc đời mình.

  Nhưng, hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn kỹ, thời đại chúng ta đang sống đây sôi động hơn nhiều so với thời đại cha ông, và nhiệm vụ của chúng ta cũng tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiệm vụ của cha ông nữa. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có hòa bình, kỹ thuật tiên tiến, kiến thức cập nhật và kết nối toàn cầu, để đưa đất nước chúng ta hướng tới tầm cao. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử chúng ta.

  Trong hàng ngàn năm, chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé tại một vùng nhỏ bé vô danh trên thế giới, xem Trung Quốc (và sau đó là Pháp) như trung tâm trong thế giới của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có khả năng ngồi ở bất kỳ góc nào trên mặt đất để thu thập thông tin và kiến thức từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và chúng ta có mạng lưới người Việt trải khắp thế giới để chuyển tải mọi việc ở cấp độ toàn cầu.

  Đất nước chúng ta chưa bao giờ có cơ hội đó. Đây là cơ hội cho chúng ta bước ra khỏi chính cái bóng của một đất nước nghèo nàn và anh hùng trở thành một đất nước hùng mạnh và nổi trội. Nói cách khác, chúng ta đang trong cuộc chiến chống nghèo nàn lạc hậu và đang trong cuộc đua hướng tới tầm cao. Thật sôi động biết bao!

  Ngày nay, chúng ta không phải xem Trung Quốc hay Pháp Quốc như là trung tâm của thế giới. Chúng ta tự xem mình có tiềm năng trở thành trung tâm của thế giới. Tại sao? Vì ngày xưa thế giới quá lớn để chúng ta tìm hiểu. Ngày nay, chúng ta sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, và không phải là một tham vọng lớn cho bất kỳ người dân làng nào mơ ước trở thành lãnh đạo vào một ngày nào đó.

  Chúng ta sống trong một thời đại đầy ắp cơ hội lớn. Cơ hội lớn đi kèm thách thức lớn. Và thách thức lớn nhất cho tất cả là Bản thân chúng ta. Cuộc sống hoà bình mang theo nó sự trì trệ và ý thức an toàn giả tạo. Ở tư thế phòng vệ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta phải ngủ với cái chết cận kề mỗi đêm. Nhưng khi mọi việc có vẻ quá yên ả, đó là lúc sức ỳ lẻn tới và ru chúng ta vào một giấc ngủ dài.

  Trong chiến tranh, chúng ta không thể hư hỏng, vì điều đó có nghĩa là chết. Trong thời bình, sự thối nát có thể trở thành một phần trong cuộc sống nếu chúng ta không cảnh giác. Trong chiến tranh, thực hiện lần thứ hai có nghĩa là chết. Trong thời bình, cả người tốt nhất và người tệ nhất đều sống. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai lầm của chúng ta chỉ sau một phút hoặc một ngày. Trong thời bình, sai lầm hôm nay có thể cho thấy hậu quả sau mười năm nữa. Cho nên ngày nay chúng ta dễ dàng sơ hở bởi ý thức an toàn giả tạo và bởi việc phơi bày hậu quả của sai lầm xảy ra với tốc độ chậm chạp.

  Nếu chúng ta nhìn thấy toàn bộ điều này- lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có cơ hội lớn và thử thách lớn để trở thành một quốc gia lớn trong cộng đồng các quốc gia- như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại rất sôi động, trong một cuộc chiến tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn cuộc chiến giành độc lập của cha ông.

  Đó là nhiệm vụ của thế hệ mới. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có giữ ngọn lửa chủ nghĩa lý tưởng cháy trong tim ta? Chúng ta có mong chờ với tầm nhìn rộng mở? Chúng ta có giữ mình trong sạch trước sự đồi bại? Chúng ta có đứng lên bảo vệ sự thật và công lý? Chúng ta có mở lòng với những vấn đề khó khăn nhất của quốc gia? Chúng ta có góp một phần nhỏ đưa đất nước lớn mạnh? Như cha ông đã tự nhủ “ Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi hay là chết”, chúng ta cũng đang tự nhủ “Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi cho đến chết”.

  Tôi biết ơn vì tôi được sống trong suốt thời kỳ sôi động nhất của đất nước. Tôi hi vọng,chúng ta- của thế hệ này- sẽ trung thành với bản thân để thực hiện nhiệm vụ lớn lao, hoàn thành sứ mạng của cha ông. Giữ mình trong sạch và yêu nước, đưa đất nước chúng ta thành cường quốc trên thế giới.

  Chúng ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?

  ———————–
  Hi anh Hoành,

  Cho em hỏi nha: paragraph 2, line 1, today we are in a much more, chữ a có phải là typo không?

  Chúc anh vui.
  Em, pky.

  Thích

 6. Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta
  Vài tháng trước chị Huyền có đề cập tới trong diễn đàn này: thế hệ cha ông chúng ta thật náo động. Họ đã đi dọc dãy Trường Sơn để bảo vệ Tổ quốc. Còn ngày nay thì thật tẻ nhạt. Chúng ta mong ước có một thời như cha ông mình. Rồi vài tháng sau đó tôi đọc Nhật kí Đặng Thùy Trâm. Vì những lời lẽ của Đặng Thùy Trâm đã làm tim tôi rạo tức, tôi nhớ tới thong điệp của chị Huyền. Tiếp nối một thế hệ đã ngày ngày sống liền kê với cái chết có thể khiển chúng ta cảm thấy lu mờ đi. Thật khó khăn. Và còn khó khăn hơn nhiều khi chúng ta nhìn vào mỗi cá nhân. Khồng hề dễ gì để ta cảm thấy thôi thúc khi không tim thấy ý nghĩa to lớn trong đời mình.
  Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn nhận cẩn thận lại thì ngày nay chúng ta đang sống trong thời kì sôi động, náo nhiệt hơn nhiều so với thế hệ cha ông ta. Nhiệm vụ của chúng ta là như nhau, nếu không muốn nói là quan trọng và khó khăn hơn trước. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có nền hòa bình, khoa học hiện đại, tri thức tiên tiến và kết nối toàn cầu để đưa đất nước tới phồn vinh. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của chúng ta.
  Trong hàng nghìn năm, chúng ta chỉ là một góc bé nhỏ vô danh của trái đất với Trung Quốc (sau này là Pháp) là trung tâm của thế giới đó. Còn ngày nay, chúng ta đã có độc lập, tự do, có khả năng ở bất kì chỗ nào để thu thập thong tin và tri thức từ mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cũng có mạng lưới người Việt ở mọi nơi trên thế giới để thúc đẩy toàn cầu hóa.
  Đất nước ta chưa từng có được cơ hội đó. Đây là cơ hội cho chúng ta thoát ra khỏi cái bong của một quốc gia anh hung nghèo đói để trở thành đất nước hung mạnh và nổi bật. Nói cách khác, chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại nghèo đói và lạc hậu, chạy dua tới phồn vinh. Điều đó thật thú vị.
  Ngày nay chúng ta không phai coi Trung Quốc hay Pháp là trung tâm của thế giới. Chúng ta xem chính bản than mình là trung tâm. Tại sao ư? Vì với cha ông ta ngày xưa, thế giới này quá rộng lớn. Ngày nay chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé. Và cũng không có gì là quá tham vọng cho bất kỳ công dân nào mơ ước được làm chủ ngôi làng đó trong tương lai.
  Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên của cơ hội. Những cơ hội lớn cũng đem lại thách thức lớn. Và thách thức lớn nhất chính là bản than chúng ta. Cuộc sống bình yên cùng với nó đem lại sự trì trệ và tâm lý sai lầm về sự an toàn. Sẽ dễ dàng hơn để cảnh tinh khi hang đêm chúng ta phải ngủ bên những xác chết. Nhưng khi mọi thứ trở nên yên bình thì cũng là lúc sự trì trệ kéo ta vào những giấc ngủ dài.
  Trong chiến tranh chúng ta không thể bị mua chuộc vì nó đồng nghĩa với cái chết. Thời hóa bình, tham nhũng có thể trở thành một phần cuộc sống vì chúng ta không cảnh tỉnh với nó. Trong chiến tranh, làm lại có nghĩa là chết. Ở thời bình, cả cái tồi tệ và tốt đẹp nhất cùng tồn tại. Thời chiến, ta nhận ra sai lầm vài phút hoặc vài ngày sau. Thời bình, sai lầm ngày hôm này sẽ dẫn tới những hậu quả của 10 năm sau. Vì vậy chúng ta dễ bị nhầm lẫn về sự an toàn và tốc độ chậm chạp của các hậu quả cho các sai lầm.
  Nếu ta quan sát tất cả điều này thì thấy đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có những cơ hội và thách thức to lớn để trở thành một quốc gia lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia. Sau đó ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta đang trong một thời kì náo nhiệt, với cuộc chiến đầu ngang tầm quan trọng với cuộc chiến giành độc lập của cha ông ta.
  Đó là nhiệm vụ của thế hệ này. Và ta đang làm điều đó? Chúng ta vẫn giữ ngọn lửa lý tưởng trong trái tim? Chúng ta đang mong đợi tầm nhìn vĩ đại? Chúng ta có giữ bản than trong sạch khỏi tham nhũng? Ta đang đứng thẳng để bảo vệ sự thật và chân lý? Ta đang trăn trở với những khó khăn của đất nước? Ta đang đóng góp phần nhỏ bé cho sự phồn thịnh của Tổ quốc? Khi cha ông ta tự nhủ “Chiến đầu vì vinh quang hoặc là chết, thì ta tự nhủ rằng “Chiến đầu vì vinh quang cho tới hơi thở cuối cùng”?
  Tôi rất biết ơn vì được sống trong thời kì sôi động nhất của dân tộc. Tôi hi vọng thế hệ chúng ta luôn trung thành để thực hiện nhiệm vụ cao cả đẻ hoàn thành sứ mệnh của cha ông ta: Giữ bản than trong sạch và yêu nước, đưa đất nước trở thành một quốc gia hung mạnh trên thế giới.
  Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ này?

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s