Khiêm tốn chịu đựng

buddhahumbleness
Tôi nghĩ rằng có mối liên hệ thật mật thiết giữa khiêm tốn và kiên nhẫn. Khiêm tốn hàm ý có năng lực để đứng ở một thế đối chọi, có năng lực để tấn công lại nếu muốn, nhưng chủ tâm quyết định không làm như vậy. Đó là cái tôi gọi là khiêm tốn thực. Tôi cho rằng, chịu đựng hay kiên nhẫn thật có yếu tố tự kỹ luật và kiềm chế — nhận thức rằng bạn đã có thể hành động khác đi, đã có thể dùng một phương cách hung hăng, nhưng đã quyết định không làm như vậy.

Đằng khác, bị ép phải áp dụng phản ứng bị động, xuất phát từ cảm giác không làm gì khác được, hay chẳng có năng lực – thì tôi không gọi là khiêm tốn thực. Đó có lẽ là một biểu hiện của tính hiền lành thôi, nhưng đó không là chịu đựng thực sự.

I think that there is a very close connection between humility and patience. Humility involves having the capacity to take a more confrontational stance, having the capacity to retaliate if you wish, yet deliberately deciding not to do so. That is what I would call genuine humility. I think that true tolerance or patience has a component or element of self-discipline and restraint–the realization that you could have acted otherwise, you could have adopted a more aggressive approach, but decided not to do so.

On the other hand, being forced to adopt a certain passive response out of a feeling of helplessness or incapacitation–that I wouldn’t call genuine humility. That may be a kind of meekness, but it isn’t genuine tolerance.

.

Khi bàn về chuyện làm sao ta nên phát triển sự chịu đựng đối với những người làm hại chúng ta, ta không nên hiểu lầm là chúng ta nên ngoan ngoãn chấp nhận bất cứ cái gì họ làm với chúng ta. Thật ra, nếu cần thiết, cách tốt nhất, khôn ngoan nhất, có lẽ là hãy chạy đi – chạy cách xa nhiều dặm!

Now when we talk about how we should develop tolerance towards those who harm us, we should not misunderstand this to mean that we should just meekly accept whatever is done against us. [Laughs] Rather, if necessary, the best, the wisest course, might be to simply run away–run miles away!

.
humblenes
Đôi khi, bạn có lẽ sẽ gặp các tình huống đòi hỏi những biện pháp đối phó mạnh mẽ. Tôi tin rằng, dù thế nào, bạn có thế có thái độ mạnh, kể cả dùng những phản ứng mạnh, nhưng xuất phát từ tình thương hay lo lắng cho những người khác, hơn là xuất phát từ sân hận. Một trong những lý do tại sao cần dùng một biện pháp mạnh chống lại ai đó, là nếu bạn bỏ qua–bất kể tai hại hay tội ác gì người kia đang gây ra cho bạn – là có một mối nguy hiểm rằng người kia sẽ tiếp tục thói xấu theo chiều hướng tiêu cực, mà thực tế, sẽ làm cho người kia ngã quỵ và hủy diệt người kia trong trường kỳ. Do đó, biện pháp mạnh là cần thiết, nhưng với điều này trong tâm, là bạn có thể làm điều đó do từ tâm và lo lắng cho con người kia.

Sometimes, you may encounter situations that require strong countermeasures. I believe, however, that you can take a strong stand and even take strong countermeasures out of a feeling of compassion, or a sense of concern for the other, rather than out of anger. One of the reasons why there is a need to adopt a very strong countermeasure against someone is that if you let it pass–whatever the harm or the crime that is being perpetrated against you–then there is a danger of that person’s habituating in a very negative way, which, in reality, will cause that individual’s own downfall and is very destructive in the long run for the individual himself or herself. Therefore a strong countermeasure is necessary, but with this thought in mind, you can do it out of compassion and concern for that individual.

–from “The Art of Happiness: A Handbook for Living” by His Holiness the Dalai Lama and Howard C. Cutler, M.D.

Trích từ “Nghệ Thuật Hạnh Phúc” của Đạt Lai Lạt Ma
Nguyễn Minh Hiển dịch

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s