Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thanh xuân không có tuổi”

  1. Từ “thanh xuân” này rất hay nhỉ.

    Nếu anh dịch câu này chắc là không nghĩ ra được từ này, và có lẽ là sẽ dịch là “tuổi trẻ” và như vậy phải dịch là “tuổi trẻ không bao giờ già”, vừa không chính xác bằng vừa không “punchy” (có ấn tượng cuối) bằng, nói chung là thua xa “thanh xuân không có tuổi.”

    Dịch vậy là rất siêu, Thanh Hằng. Anh phục quá rồi đó.

    À, thêm một điểm nữa, Thanh Xuân và Thanh Hằng như là hai chị em.

    Thích

Bình luận đã được đóng.