Bill Clinton: Sự đồng nhất và khác biệt của con người

billclinton

• Our differences are really neat, they make life more interesting, and they aid in the search for truth. But our common humanity matters more.

Sự khác nhau giữa chúng ta thật hay, chúng làm cuộc sống thú vị hơn, và chúng giúp ta trong quá trình tìm kiếm sự thật. Nhưng sự đồng nhật của nhân loại quan trong hơn.

• All of the world’s difficulties today are premised on the simple fact that our differences are more important than whatever we have in common.

Và mọi những vấn đề khó khăn của thế giới bây giờ có nguồn gốc từ sự kiện đơn giản là những điều khác nhau giữa chúng ta quan trọng hơn những thứ chúng ta có giống nhau.

• Genetically, all human beings are 99.9 percent the same. Everything you can possibly observe about another that seems different is rooted in one-tenth of one percent of your genetic makeup.

Trên phương diện di truyền học, tất cả loài người có đến 99,9 phần trăm giống hệt nhau. Tất cả những thứ thấy có vẻ khác nhau, mà bạn có thể quan sát được từ người khác, có nguồn gốc từ 1 phần nghìn của cấu trúc gen của bạn.

• What you do with that one-tenth of one percent of you that’s different makes all the difference, but if you think that it’s more important than what you have in common, then the problems that bedevil the world are likely to overwhelm all the wonderful things that you might otherwise do.

Điều quan trọng là bạn muốn làm gì với nhúm môt-phần-nghìn-khác-nhau của bạn. Nếu bạn nghĩ là phần tí ti đó quan trọng hơn những gì bạn giống người khác, thì có lẽ là những vấn đề làm điên đầu thế giới sẽ lấn át tất cả những điều tuyệt vời mà bạn đã có thể làm nếu bạn suy nghĩ cách khác.

• But most of us spend 90 percent of our time focused on the one-tenth of one percent, don’t we?

Nhưng hầu hết chúng ta giành 90 phần trăm thời gian để tập trung vào 1 phần nghìn, có phải không nhỉ?

• “I am because you are.” Our differences cannot be as important as our common humanity, because we couldn’t even exist in any meaningful sense without each other.

“Tôi hiên hữu bởi vì anh hiện hữu.” Sự khác biệt giữa chúng ta không thể quan trọng như nhân loại chung của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể tồn tại theo bất cứ ý nghĩa nào nếu chúng ta không có nhau.

Tổng thống Bill Clinton
Nguyễn Minh Hiển dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s