Hung thần của bọn cướp giật

hungthan

Câu chuyện về Sáu Nghĩa, lừng lẫy một thời trong giới giang hồ Cà Mau bởi tài xỉa xu, bạc bịp. Đến khi bị bắt lần thứ sáu, ở tù rồi ra trại, Sáu Nghĩa quyết tâm hoàn lương. Và cho đến hôm nay, Sáu Nghĩa vẫn tiếp tục thể hiện là một gương sáng hoàn lương điển hình bằng lối sống thanh đạm và hết mình cống hiến vì trật tự trị an nơi cư trú.

Xem tiếp tại đây