Daily English Challenge — Tuesday, May 26, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

Thanks for the good responses. All the translations are good. I will use Hoang Tuan Hung’s translation for demonstration purposes because it uses Vietnamese Buddhist terminology (which is good to familiarize yourselves with Buddhism). Yen’s translation is a little easier to follow, if you need to study. And, My Nga, I hope all your questions have been solved just by reading. If not, please ask me.

Here is Hung’s translation with boldfaced corrections:

Tứ diệu đế là bốn chân lý căn bản về cuộc đời: khổ, nguyên nhân đau khổ, giải thoát đau khổ và con đường đến sự giải thoát. Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Tứ diệu đế là kinh đầu tiên Đức Phật giảng [cho đệ tử của Ngài] sau khi Ngài ngộ đạo.

1: Khổ: Đời có khổ. Ta thông thường chia thành khổ về thể xác (thân khổ) và khổ tinh thần (tâm khổ) .(a) khổ về thể xác bao gồm: sinh, lão, bệnh, tử. (b) Khổ tinh thần có mất cái mình thích, phải chịu cái mình không muốn, và cầu không được. Tuy nhiên, có một điều khổ bao trùm lên tất thảy nỗi khổ khác: đó là “chấp ngã” (chấp vào “cái tôi”) như là một cái tôi vĩnh cửu. Tất cả chúng ta có thể thấy một người sống như thể người đó chẳng bao giờ chết thì sẽ đau khổ thế nào.

Rốt cuộc thì Khổ là một hiện tượng tinh thần. Ngay cả khi chịu tác động bên ngoài như là ta chịu một cái tát mạnh, ta khổ hay không chỉ là do tâm ta nghĩ thế nào. Nếu má ta rát bỏng nhưng tâm ta hoan hỉ thì ta đâu có khổ? Vậy Phật dạy ta thoát khổ bằng cách tu tâm, nghĩa là luôn giữ cho tâm tĩnh. Tâm là khởi nguồn và cũng là kết thúc.

.

“Life contains suffering” (Đời có khổ) is an intentional use of language. It should not be translated as “đời là bể khổ” (life is a sea of suffering).

“permanent everlasting self”: I’m not sure if anyone understands trường miên. Let’s use “vĩnh cửu”; most people understand this word.

For My Nga: When someone lives like he never dies, he lives in a very reckless way. And when you are reckless, eventually you will have all kinds of physical, mental and emotional problems.

The mind is the beginning and the end: Probably it would sound better if translated as “Tâm là đầu tiên và cuối cùng.”

Note: Four Noble Truths can be remembered in four words: Khổ tập diệt đạo.
.

TODAY’S CHALLENGE

For today, we will have 2 challenges. We will have an English writing subject. And we will continue to finish the Four Noble Truths.

First challenge: This is a message from your friend in the US: “I’ve heard that the lunar New Year day in Vietnam is a big celebration. Can you tell me about it?”

(This challenge is for everyone at every level. Write whatever way you feel comfortable with).
.

Second challenge: Please translate the following text into Vietnamese.

If you use Buddhist terminology, please put your explanation (in parentheses like this). Thanks a million.
.

2. Causes of suffering: Craving causes suffering.

3. Extinction of Suffering: Because craving is the cause of suffering, to stop suffering we need “to stop, to denounce, to leave, to cut away craving.”

4. The Path to Extinction of Suffering

This path has eight lanes and is called The Noble Eightfold Path.

1. Right view: The understanding of the Four Noble Truths, non-permanence, non-self, and nirvana.

2. Right thought: Thoughts about stopping craving, about no anger and no violence, about no harmful activities.

3. Right speech: No lying, no divisive speech, no abusive speech, no idle chatters.

4. Right action: No killing, no stealing, no wrongful sexual conduct.

5. Right livelihood: No engaging in trade or profession that, either directly or indirectly, results in harm to other living beings.

6. Right effort: Try to prevent wrongful thoughts and actions from arising; if they have already arisen, try to stop them. Try to bring up good thoughts and actions; if they have already come, try to continue them.

7. Right mindfulness: Observing our body, our feelings, our thoughts and dharmas (allthings, all teachings) to conquer all cravings and distress.

8. Right concentration: This is about the practice of meditation.

Have a wonderful day, everyone.

Hoanh

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Daily English Challenge — Tuesday, May 26, 2009”

 1. 2.Tập đế (Nguồn gốc đau khổ ): tham lam gây khổ.

  3. Diệt đế (Sự chấm dứt khổ): vì tham lam là nguồn gốc đau khổ; chúng ta cần “nhiếp phục (ngưng), quán chiếu (nhận diện), giải thoát (rời bỏ) và đoạn trừ (cắt đứt) tham lam” để ngừng đau khổ.

  4. Đạo đế (Con đường đưa đến việc chấm dứt khổ):
  Đạo đế gồm 8 Chánh đạo và được gọi là Bát Chánh Đạo.
  1. Chánh kiến (nhìn đúng): thông hiểu về Tứ Diệu Đế, vô thường (không vĩnh hằng), vô ngã (không có cái tôi) và an lạc.
  2. Chánh tư duy (suy nghĩ đúng): suy nghĩ về việc ngừng tham lam, không giận dữ và bạo động, không hãm hại người khác.
  3. Chánh ngữ (nói lời đúng): không nói dối, không gây bất đồng, không lăng mạ, không nói xấu.
  4. Chánh nghiệp (hành động đúng): không giết người, không trộm cắp, không tà dâm.
  5. Chánh mạng (nghề đúng): không kinh doanh hoặc làm những nghề gây tổn hại đến sinh mạng của người khác, dù trực tiếp hay gián tiếp.
  6. Chánh tinh tấn (nỗ lực đúng): cố gắng ngăn chặn khởi sinh suy nghĩ hay hành động sai lầm, nếu chúng đã khởi sinh rồi thì cố gắng chặn chúng lại. Cố gắng nuôi dưỡng suy nghĩ hay hành động tốt, nếu đã có chúng rồi thì cố gắng tiếp tục phát huy chúng.
  7. Chánh niệm (quan tâm đúng): Quán chiếu (quan sát) thân xác, cảm xúc, suy nghĩ và các Pháp (mọi điều, mọi thuyết) để chế ngự tham lam và phiền não.
  8. Chánh định (tập trung đúng): là thực hành thiền định.

  Thích

 2. “Mở hàng” cho anh Hoành nè ^__^:

  2. Nguyên nhân đau khổ: ham muốn tạo ra sự khổ.
  3. Giải thoát đau khổ: Bởi vì ham muốn là nguyên nhân của khổ, nên để chấm dứt khổ ta cần “chấm dứt, lên án, rời bỏ, cắt đi ham muốn.”
  4. Con đường đến sự giải thoát:
  Con đường này có 8 nhánh nhỏ gọi là Bát Diệu Đường 😀
  1. Cái nhìn đúng đắn: hiểu về Tứ Diệu Đế, sự hữu hạn, không có cái tôi, và cõi niết bàn.
  2. Suy nghĩ đúng đắn: Nghĩ về việc dừng những ham muốn, không tức giận và bạo lực, không có những hành động gây hại.
  3. Nói đúng: không dối trá, không nói điều gây chia rẽ, không lăng mạ, không nói điều vô nghĩa.
  4. Làm đúng: không sát sinh, không trộm cắp, không mê đắm nhục dục.
  5. Mưu sinh đúng: không làm nghề hay buôn bán mà trực tiếp hay gián tiếp gây hại cho chúng sinh.
  6. Cố gắng đúng: cố gắng tránh bột phát các suy nghĩ và hành động sai trái. Nếu xuất hiện chúng thì cố gắng dập đi. Gắng mang lại những suy nghĩ và hành động tốt đẹp; gắng tiếp tục chúng khi chũng xuất hiện.
  7. Quan tâm đúng: quan sát thân thể, cảm xúc, suy nghĩ và pháp của ta (tất cả mọi thứ, mọi điều dạy dỗ) để chế ngự mọi ham muốn và nỗi khổ.
  8. Tập trung đúng: nói về thực hành thiền tập.

  I don’t understand the first lanes of the path. Would you mind helping me, bro. Hoanh?
  Thank you a million.

  Have a great day, everyone!!!!!

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s