July Fourth – Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ

Chào các bạn,

July 4th là Ngày Độc Lập (Independence Day) của Mỹ, kỷ niệm ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, July 4th, 1776. Người Mỹ gọi tắt ngày này là “July fourth” hay “Fourth”, chẳng hạn như chúc nhau “Have a nice Fourth”.

Vào ngày này năm 1776, Quốc Hội của 13 thuộc địa của Anh quốc tại Mỹ Châu (Continental Congress), dọc theo bờ biển miền đông nước Mỹ ngày nay, công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tách rời khỏi Anh quốc. 13 thuộc địa đó là: Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, và Rhode Island.

Một câu trong Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được biến thành câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Câu chuyện về bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam có thể đọc được ở đây.

Đọc tiếp July Fourth – Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ