Ngọn cỏ tích cực

Chào các bạn,

Khi bạn là người thực sự tư duy tích cực đương nhiên là bạn nằm trong nhóm thiểu số.

Người ta bị đánh thì đánh lại, bạn bị đánh thì bạn nhịn.
Người ta bị sỉ nhục thì đánh, bạn bị sỉ nhục thì cười.
Người ta hùa theo đám đông, bạn làm điều gì bạn cho là đúng.
Người ta thì rất hợp nhau, bạn có thể là không giống ai.
Người ta thì ai cũng tỏ vẻ siêu cả, bạn có thể xem ra rất hèn.
Người ta thì một tiếng nói chưa xong đã có thể bị đòi thanh minh, cải chính, xin lỗi, bạn thì bị giáng họa trên đầu cũng có thể chỉ “Vậy à”.

Đọc tiếp Ngọn cỏ tích cực

Một góc nhìn

    Bài viết này là một góc nhìn của người dân tộc thiểu số về “Một môi trường để bảo tồn, phát triển diện mạo văn hóa & nghệ thuật  bản địa Tây nguyên”.

Có nhà nghiên cứu VH đã nói: VH luôn gắn liền với xã hội suốt diễn trình tồn tại, phát triển. Người ta đã phân định một cách tương đối rằng có VH vật chất và VH tinh thần. Nhiều hiện tượng VH dạng vật chất nhưng chứa đựng các thành tố của VH tinh thần và ngược lại. Con người trong VH thường có những nhu cầu được sinh hoạt, sáng tạo, giao lưu và hưởng thụ. Thỏa mãn một phần hoặc toàn bộ các nhu cầu về VH là biểu hiện đời sống văn hóa của một cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoặc địa phương cụ thể.

Đọc tiếp Một góc nhìn

Vietnam GDP Growth Quickens to 6.4% on Bank Lending

By Jason Folkmanis

July 1 (Bloomberg) — Vietnam’s economic growth accelerated in the second quarter as revived bank lending helped boost manufacturing and consumer spending.

Đọc tiếp Vietnam GDP Growth Quickens to 6.4% on Bank Lending