Ô, Không phải đêm – dân ca Nga

Ô, không phải đêm, không phải đêm
Tôi chỉ ngủ được chập chờn
Tôi chỉ ngủ được chập chờn
Ô, trong các giấc mơ tôi thấy

Và trong các giấc mơ tôi thấy
Con ngựa đen dưới tôi
Làm trò
Làm chuyện giễu trước mặt tôi

Đọc tiếp Ô, Không phải đêm – dân ca Nga

Lý tưởng


Đối với rất nhiều thanh niên Việt Nam chúng ta trong thế hệ này, đây là điều mà chúng ta có thể mong đợi: Có một cái bằng cao thỏa mãn ý muốn bố mẹ, có công việc làm tốt, danh thiếp có một mớ bằng và chức vị, muốn lên cao trong chức vụ thì kết bè kết đảng và nếu cần thì nhúng tay vào các công việc ma đạo tham nhũng gian lận… Ít ra đây là các điều chúng ta thường “dạy khôn” cho nhau.

Dù là có ngoại lệ, đó vẫn là tư tưởng chung cho rất nhiều thanh niên ngày nay. Và nếu một thanh niên l‎ý tưởng cổ cõ thành thật, trong sạch, yêu nước thương dân, công minh liêm chính, chàng ta thường được xem là ngây thơ khờ dại.

Nếu đa số thanh niên chúng ta như thế thì tương lai đất nước đi về đâu các bạn biết không?

Đọc tiếp Lý tưởng

‘Virginity test’ helps free 3 in Vietnam rape case

AP

By TRAN VAN MINH,Associated Press WriterFriday, July 2

HANOI, Vietnam – An acupuncturist who claims she can detect a man’s virginity based on a small dot on the ear has become a minor celebrity in Vietnam, where she is credited with helping to free three convicted rapists from prison.

Traditional medicine practitioner Pham Thi Hong started lobbying for the men’s release, pleading their case all the way to the president, because she believes all three men are virgins and therefore could not be guilty of rape.

“They all had small red spots on the back of their ears,” said Hong, 54. “The spots should have disappeared if they had had sex. My many years of experience told me that these men did not have sex before.”

Đọc tiếp ‘Virginity test’ helps free 3 in Vietnam rape case