Never on Sunday – The Chordettes

Không Bao Giờ Vào Ngày Chủ Nhật

(Nhạc: Manos Hadjidakis)

Ô, anh có thể hôn em ngày thứ hai, ngày thứ hai, ngày thứ hai
rất rất tốt
Hay anh có thể hôn em ngày thứ ba, ngày thứ ba, ngày thứ ba,
em thật mong anh sẽ làm thế
Hay anh có thể hôn em ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu,
và ngày thứ bày tốt nhất
Nhưng không bao giờ ngày chủ nhật, ngày chủ nhật, ngày chủ nhật,
vì đó là ngày nghỉ của em

Đọc tiếp Never on Sunday – The Chordettes