The Internet For Peace Manifesto – Tuyên Ngôn Internet Cho Hòa Bình

Rốt cuộc chúng ta nhận thức rằng Internet không chỉ là một mạng lưới các máy vi tính.

Đó là một mạng người vô tận. Nam và nữ tại mọi góc hẽm của địa cầu nối kết nhau, nhờ giao diện xã hội lớn nhất mà loài người từng biết.

Văn hóa số đã đặt nền móng cho một loại xã hội mới.

Và xã hội này đang tăng tiến đối thoại, tranh luận và đồng thuận qua truyền thông.

Bởi vì dân chủ đã luôn luôn nẩy nở nơi nào có rộng mở, chấp nhận, bàn luận và tham dự. Và liên hệ với người khác đã luôn luôn là liều thuốc chống thù hận và mâu thuẫn.

Cho nên ai dùng Internet cũng đều có thể gieo hạt bất-bạo-động.

Và vì thế nên giải Nobel Hòa Bình nên được trao cho mạng Internet.

Một giải Nobel cho mỗi chúng ta.

(TĐH dịch)

We have finally realized that the Internet is much more than a network of computers.

It is an endless web of people. Men and women from every corner of the globe are connecting to one another, thanks to the biggest social interface ever known to humanity.

Digital culture has laid the foundations for a new kind of society.

And this society is advancing dialogue, debate and consensus through communication.

Because democracy has always flourished where there is openness, acceptance,discussion and participation. And contact with others has always been the most effective antidote against hatred and conflict.

That’s why the Internet is a tool for peace.

That’s why anyone who uses it can sow the seeds of non-violence.

And that’s why the next Nobel Peace Prize should go to the Net.

A Nobel for each and every one of us.

Tu tập và giác ngộ

Thiền sư Dogen (1200 -1253)
    There is no beginning to practice nor end to enlightenment; There is no beginning to enlightenment nor end to practice.

    Zen master Dōgen Zenji

    Không có khởi đầu cho tu tập và chấm dứt cho giác ngộ. Không có khởi đầu cho giác ngộ và chấm dứt cho tu tập.

Tại sao?

Vì tu tập và giác ngộ là cuộc hành trình không bao giờ ngừng. Tu tập và giác ngộ là một, là bước đi mỗi ngày, là sống mỗi ngày.

(Thiền sư Dogen là thủy tổ dòng thiền Tào Động tại Nhật Bản).

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Vụ Nguyễn Văn Khương đột tử ở Bắc Giang

Chào các bạn,

Theo bản tin sau đây thì:

— Anh Nguyễn Văn Khương bị công an Bắc Giang bắt, ngay sau đó một thời gian ngắn là anh Khương chết.

— Chính quyền địa phương luôn khuyến khích người nhà chôn anh Nguyễn Văn Khương ngay. 

Tại sao lại không tìm cách bảo quản xác anh Khương trong phòng lạnh (dùng nước đá) cho đến khi các câu hỏi về cái chết được cơ quan chức năng trung ương thẩm định và trả lời?

— Bài dưới đây là thông tin từ UBND Bắc Giang. Không có bài nào của ký giả nào của báo nào điều tra về việc này. Báo chí cũng chỉ có một vài nơi đưa tin (TTXVN, Dân Trí). Đa phần là lặng thinh.

Tại sao?

Đọc tiếp Vụ Nguyễn Văn Khương đột tử ở Bắc Giang