Singin’ In The Rain – phim ca vũ nhạc – Gene Kelly

Hát trong mưa

Doo-dloo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo…

Tôi đang hát trong mưa
Chỉ hát trong mưa
Thật là cảm giác huy hoàng
Tôi vui trở lại
Tôi cười với hàng mây
Rất đen trên kia
Mặt trời trong tim tôi
Và tôi sẵn sàng cho tình yêu
Đọc tiếp Singin’ In The Rain – phim ca vũ nhạc – Gene Kelly

Yêu như tình mẹ

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao thường thường ta cảm thấy gần mẹ hơn bố không? Và ta luôn luôn cảm thấy tình mẹ mạnh hơn tình bố, dù điều này đúng hay sai?

Nếu so tình mẹ với tình bố, hay với bất kỳ loại tình nào khác, chúng ta thấy có gì khác biệt?

Về cường độ, tình mẹ mạnh hơn tình bố, hay mạnh hơn tình yêu của Romeo và Juliette? Điều này thì không chắc.

Về chăm sóc lo lắng… thường thì mẹ lo cho con, nhưng bố cũng lo nhiều vậy, cách của bố, và chồng vợ cũng lo lắng chăm sóc cho nhau nhiều vậy.

Đọc tiếp Yêu như tình mẹ

Theo dòng Thuận Quảng


Tiên kiết nhân tâm thuận.
Hậu thị đức hóa chiêu.

Đó là hai câu đầu trong một bài ngũ ngôn của một vị tham mưu trình chúa Sãi khi đề cử hai hổ tướng Thuận Nghĩa hầu và Chiêu Võ hầu cầm đầu một chiến dịch an dân. Khởi nghiệp từ Thuận Hóa, sách lược của chúa Tiên ban đầu là Thuận và Hóa, từ đó củng cố thế lực trên nền tảng Quảng Đức và phát triển theo chiều hướng Quảng Nam.

Đọc tiếp Theo dòng Thuận Quảng

Vietnam publishes human rights magazine

    TĐH’s note: No doubt, faithful to the great tradition of Vietnamese wartime propaganda, this Magazine would be a blatant one-way street. But it is still a good step forward, indicating the government’s realization and acceptance of the truth that, at the least, it has a human-right perception problem in the eyes of the world.

HANOI, Vietnam – Vietnam, often criticized by Western governments and international groups for its poor human rights record, has published the first issue of a human rights magazine to help counter what it calls “erroneous and hostile allegations,” state media reported Thursday.

The official Vietnam News Agency quoted Foreign Minister Pham Gia Khiem as praising the country’s major achievements over the past 25 years following reforms that push Vietnam to exercise better human rights.

Đọc tiếp Vietnam publishes human rights magazine