Con chỉ có thể tưởng tượng

Con chỉ có thể tưởng tượng

Con chỉ có thể tưởng tượng sẽ thế nào
Khi đi cạnh Giêsu.
Con chỉ có thể tưởng tượng mắt con sẽ thấy gì
Khi mặt Giêsu ở trước con.
Con có thể chỉ tưởng tượng.

Được bao quanh bởi vinh quang Chúa
Tim con sẽ cảm thấy gì?
Con sẽ nhảy cho Chúa, Giêsu,
Hay con sẽ lặng yên trong kinh ngạc về Chúa?

Con sẽ đứng khi có mặt Chúa
Hay con sẽ quỳ gối?
Con sẽ hát hallelujah?
Con có thể nói được gì không?

Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.

Con chỉ có thể tưởng tượng khi ngày đó đến,
Và con tìm thấy chính mình đứng trong mặt trời/ trong Người con.
Con chỉ có thể tưởng tượng khi tất cả con sẽ làm
Là mãi mãi – mãi mãi thờ kính Chúa.

Con chỉ có thể tưởng tượng, yé.
Con chỉ có thể tưởng tượng.

Được bao quanh bởi vinh quang Chúa
Tim con sẽ cảm thấy gì?
Con sẽ nhảy cho Chúa, Giêsu,
Hay con sẽ lặng yên trong kinh ngạc về Chúa?

Con sẽ đứng khi có mặt Chúa
Hay con sẽ quỳ gối?
Con sẽ hát hallelujah?
Con có thể nói?

Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.

Được bao quanh bởi vinh quang Chúa
Tim con sẽ cảm thấy gì?
Con sẽ nhảy cho Chúa, Giêsu,
Hay con sẽ lặng yên trong kinh ngạc về Chúa?

Con sẽ đứng khi có mặt Chúa
Hay con sẽ quỳ gối?
Con sẽ hát hallelujah?
Con có thể nói?

Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.

Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.
Con chỉ có thể tưởng tượng.

Con chỉ có thể tưởng tượng
Khi tất cả con sẽ làm
Là mãi mãi – mãi mãi thờ kính Chúa.

Con chỉ có thể tưởng tượng.

(PTH dịch)

1. MercyMe – “I Can Only Imagine” Official Music Video

2. I can only imagine by MercyMe – cover by One Voice Children’s Choir

I can only imagine

I can only imagine what it will be like
When I walk by your side.
I can only imagine what my eyes will see
When your face is before me.
I can only imagine.

Surrounded by your glory
What will my heart feel?
Will I dance for you, Jesus,
Or in awe of you be still?

Will I stand in your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?

I can only imagine.
I can only imagine.

I can only imagine when that day comes,
And I find myself standing in the sun/son.
I can only imagine when all I will do
Is forever—forever worship you.

I can only imagine, yeah.
I can only imagine.

Surrounded by your glory
What will my heart feel?
Will I dance for you, Jesus,
Or in awe of you be still?

Will I stand in your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?

I can only imagine.
I can only imagine.

Surrounded by your glory
What will my heart feel?
Will I dance for you, Jesus,
Or in awe of you be still?

Will I stand in your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?

I can only imagine.
I can only imagine.

I can only imagine.
I can only imagine.
I can only imagine.
I can only imagine.

I can only imagine
When all I will do
Is forever—forever worship you.

I can only imagine.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s