Tiếng Việt

Chào các bạn,

Bài hát Tiếng Việt được anh Ngô Hồng Quang trình diễn diễn cảm, đã thể hiện được một Tiếng Việt dịu dàng, thanh lịch và hiền hậu.

Ước mong sao Tiếng Việt được sống với bản tính nguyên thủy đó.

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

PTH Đọc tiếp Tiếng Việt

Gốc dương trong thời Covid

Chào các bạn,

Dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. Trong dương có gốc âm, trong âm có gốc dương.

Vậy trong thời Covid, tạm gọi là thời âm, thì chúng ta có thể thấy những gốc dương nào?

Mình thấy những điều sau:

– Công nghệ IT phát triển và được dùng nhiều hơn trong mọi hoạt động tại mọi nơi trong xã hội, từ nhà nước đến học đường, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, v.v… Đọc tiếp Gốc dương trong thời Covid

Tận hiến của con cho tối thượng của Chúa – 1 tháng 8

August 1
Learning About His Ways  

When Jesus finished commanding His twelve disciples…He departed from there to teach and to preach in their cities. —Matthew 11:1  

He comes where He commands us to leave. If you stayed home when God told you to go because you were so concerned about your own people there, then you actually robbed them of the teaching of Jesus Christ Himself. When you obeyed and left all the consequences to God, the Lord went into your city to teach, but as long as you were disobedient, you blocked His way.

Watch where you begin to debate with Him and put what you call your duty into competition with His commands. If you say, “I know that He told me to go, but my duty is here,” it simply means that you do not believe that Jesus means what He says.  

He teaches where He instructs us not to teach. “Master…let us make three tabernacles…” (Luke 9:33).   Are we playing the part of an amateur providence, trying to play God’s role in the lives of others? Are we so noisy in our instruction of other people that God cannot get near them? We must learn to keep our mouths shut and our spirits alert. God wants to instruct us regarding His Son, and He wants to turn our times of prayer into mounts of transfiguration. When we become certain that God is going to work in a particular way, He will never work in that way again.  

He works where He sends us to wait. “…tarry…until…” (Luke 24:49). “Wait on the Lord” and He will work (Psalm 37:34). But don’t wait sulking spiritually and feeling sorry for yourself, just because you can’t see one inch in front of you! Are we detached enough from our own spiritual fits of emotion to “wait patiently for Him”? (Psalm 37:7). Waiting is not sitting with folded hands doing nothing, but it is learning to do what we are told.   These are some of the facets of His ways that we rarely recognize.    

WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

The life of Abraham is an illustration of two things: of unreserved surrender to God, and of God’s complete possession of a child of His for His own highest end.  
Ngày 1 tháng 8
Học cách làm của Chúa  

Khi Giêsu đã chỉ dẫn cho mười hai môn đệ xong … Người khởi hành từ đó để đi dạy và rao giảng trong các thành phố. — Matthew 11:1  

Giêsu tới nơi Người ra lệnh cho chúng ta đi. Nếu bạn ở lại khi Chúa bảo bạn đi vì bạn quá lo lắng cho người của bạn đang ở đó, thì bạn thực sự đã cướp đi của họ lời dạy của chính Chúa Giêsu. Khi bạn vâng lời và để mọi hậu quả cho Chúa định liệu, Người đi vào thành của bạn để giảng dạy, nhưng khi bạn không tuân theo, bạn cản đường Chúa.

Hãy cẩn trọng khi bạn bắt đầu tranh luận với Chúa và cho điều mà bạn gọi là bổn phận của mình cạnh tranh với các mệnh lệnh của Chúa. Nếu bạn nói, “Tôi biết rằng Chúa bảo tôi phải đi, nhưng nghĩa vụ của tôi là phải ở đây,” điều đó đơn giản có nghĩa là bạn không tin rằng Giêsu thật lòng nói những gì Giêsu nói.  

Chúa dạy khi Chúa ra lệnh cho ta đừng dạy. “Thưa thầy… chúng ta hãy làm ba phòng thánh…” (Luke 9:33).   Có phải ta đang đóng vai một đấng toàn năng nghiệp dư, cố gắng đóng vai Chúa trong cuộc sống của người khác? Có phải ta quá ồn ào trong chỉ đạo ta cho người khác đến nỗi Chúa không thể đến gần họ? Chúng ta phải học cách ngậm miệng lại và giữ tinh thần tỉnh táo. Chúa muốn hướng dẫn ta về Con của Người, và Chúa muốn chuyển những lúc ta cầu nguyện thành các đỉnh núi biến hiển dung nhan. Khi mà ta chắc chắn rằng Chúa sẽ làm việc theo một cách cụ thể nào đó, thì Chúa sẽ không bao giờ làm theo cách đó nữa.  

Chúa làm việc ở nơi Người gửi ta đến để chờ. “… Nán lại… cho đến khi…” (Luke 24:49). “Hãy đợi Chúa đến” và Chúa sẽ làm việc (Psalm 37:34). Nhưng đừng chờ đợi mà cau có trong tinh thần và thương hại bản thân mình, chỉ vì bạn không thể thấy được dù chỉ một tấc đường trước mắt! Liệu ta xa cách đủ với các cảm xúc tâm linh phù hợp của ta để “kiên nhẫn chờ Chúa” không? (Psalm 37: 7). Chờ đợi không phải là ngồi khoanh tay không làm gì cả, mà chờ đợi là học cách làm điều chúng ta được dạy.   Đây là một số khía cạnh trong cách làm của Giêsu mà ta hiếm khi nhận ra.  

Trí tuệ từ Oswald Chambers  

Cuộc đời Abraham là một minh hoạ cho hai điều: (1) hoàn toàn phục tùng Chúa, và (2) Chúa nắm giữ hoàn toàn con của Chúa cho mục đích tối thượng của chính Chúa.

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!

Phụ nữLỜI TÒA SOẠN: Sông Sài Gòn vì đâu bị bức tử đau thương như vậy? Nguyên nhân, giải pháp, cả lý lẫn tình, tất cả đã được bày ra, với nỗi thiết tha về sự sống còn của dòng sông, cũng chính là sự trường tồn của thành phố.

Hãy trả sông về với bản chất tự nhiên hằng có, và hãy cẩn trọng trước khi ký duyệt bất kỳ dự án xây dựng ở ven sông nào, để tạ ơn và giữ lại cho con cháu mai sau báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó là thông điệp mà loạt bài về sông Sài Gòn của Báo Phụ Nữ TP.HCM vừa thực hiện.

Khi bắt tay thực hiện loạt bài phản ánh về thảm trạng lấn chiếm hành lang an toàn bờ, lòng sông ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nhiều nhà khoa học đã không tin chúng tôi sẽ lên tiếng.

Đọc tiếp Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!

Tiếng Việt còn: Những thay đổi của tiếng Việt trong quá khứ

SBS tiếng Việt

Nghe audio clip:  Tiếng Việt còn: Những thay đổi của tiếng Việt trong quá khứ (Nguyễn Cung Thông) 

Some of the teachers who are studying the Masters of Teaching. They speak multiple languages including Mandarin, Arabic, Vietnamese, Armenian and Malayalam. Source: SBS News

NGƯỜI TRẺ TỰ TRAU DỒI TIẾNG VIỆT

Học giả Phạm Quỳnh nổi tiếng câu ‘Truyện Kiều còn, thì nước Việt còn’, nói rộng ra là “Tiếng Việt còn, thì nước Việt còn’ cũng mang ý nghĩa có lẽ cũng không khác.Qua thời gian tiếng Việt đã thay đổi từ thời có thể xem từ lúc có quyển tự điển Việt Bồ La hồi thế kỷ 18, tiếng Việt ngày càng phong phú và khởi sắc cũng như mang đặc thù dân tộc.

Đọc tiếp Tiếng Việt còn: Những thay đổi của tiếng Việt trong quá khứ

Rì rầm tiếng vọng từ ngàn xưa

Hà Nội mới

“Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về”

Hai câu trong bài “Đất nước” của thi sĩ Nguyễn Đình Thi, không hiểu sao, cứ văng vẳng tâm trí chúng tôi khi tỉ mẩn ở cụm di chỉ Vườn Chuối (thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội). Từ Vườn Chuối, dấu tích của một làng cổ, dấu tích sự có mặt của con người từ rất sớm trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi nghĩ về di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) – di tồn kinh đô cổ nhất của người Việt, về Hoàng thành Thăng Long – những nơi cùng với quá trình khảo cổ, xuất lộ rất nhiều hiện vật “kể” những câu chuyện ông cha tự ngàn xưa. Và để những câu chuyện tự ngàn xưa vọng đến mai sau hẳn là nỗi niềm nhiều khơi gợi…

***

Ảnh: Ngô Vương Anh

Đọc tiếp Rì rầm tiếng vọng từ ngàn xưa