Tạo sóng

Tạo sóng

Họ nói tiếng vỗ của cánh bướm,
Có thể tạo cơn bão ở thế giới xa

Giả như họ đúng và cái nhỏ nhất trong mọi thứ
Có thể tạo lực cho bão lốc mạnh nhất?
Giả như mọi thứ bắt đầu trong ta thì sao?
Ta đang giữ chìa khóa thay đổi thủy triều

Chỉ một viên sỏi vào nước (ô)
Có thể làm biển chuyển động (ô)
Một hành động đơn giản của lòng tốt (ô)
Có thể khuấy động đại dương rộng nhất

Nếu ta tỏ một chút tình yêu
Trời biết điều ta có thể thay đổi (ô vâng)
Hãy ném một viên sỏi vào nước (ô vâng)
Và tạo sóng, tạo sóng
Tạo sóng, tạo sóng

Những niềm vui đơn lẻ bạn cầm và gửi đi
Và với tay bạn ra đến người cần (giúp ai đó)
Đừng lừa mình và đừng nói bạn không thể
Bạn không biết điều gì có thể mọc lên chỉ từ một hạt giống (vâng)

Đến với mình và nắm bắt ngày này
Thế giới này có lẽ không bao giờ như cũ

Chỉ một viên sỏi vào nước,
(Chỉ một viên sỏi vào nước)
Có thể làm biển chuyển động,
(Có thể làm biển chuyển động)

Một hành động đơn giản của lòng tốt (ohh)
Có thể khuấy động đại dương rộng nhất
(Khuấy động đại dương rộng nhất)

Nếu ta tỏ một chút tình yêu,
(Nếu ta tỏ một chút tình yêu)
Trời biết điều ta có thể thay đổi,
(Trời biết điều ta có thể thay đổi)

Hãy ném một viên sỏi vào nước,
(Hãy ném một viên sỏi vào nước)

Tạo sóng, tạo sóng
(Tạo sóng, tạo sóng)
Tạo sóng, tạo sóng
(Tạo sóng, tạo sóng)
Tạo sóng, tạo sóng

(Tỏ một chút tình yêu và tạo sóng, cùng mình nắm bắt)
Trời biết điều ta có thể thay đổi (Ô, ô)

Hãy tỏ một chút tình yêu
Bạn không bao giờ biết ta có thể thay đổi
Hãy ném một viên sỏi vào nước (ô vâng)
Tạo sóng, tạo sóng
Ô, ô, ô, ô…

(PTH dịch)

Make A Wave – Music Video Demi Lovato and Joe Jonas

Make A Wave

They say the beat of a butterfly’s wings,
Can set off a storm the world away

What if they’re right and the smallest of things
Can power the strongest hurricane?
What if it all begins inside?
We hold the key that turns the tide

Just a pebble in the water (ohh)
Can set the sea in motion (ohh)
A simple act of kindness (ohh)
Can stir the widest ocean

If we show a little love
Heaven knows what we could change (oh yeah)
So throw a pebble in the water (oh yeah)
And make a wave, make a wave
Make a wave, make a wave

The single joys that you take and send
And reach out your hand to someone in need (help somebody)
Don’t fool yourself and say you can’t
You never know what can grow from just one seed (yeah)

So come with me and seize the day
This world may never be the same

Just a pebble in the water,
(Just a pebble in the water)
Can set the sea in motion,
(Can set the sea in motion)

A simple act of kindness (ohh)
Can stir the widest ocean
(Stir the widest ocean)

If we show a little love,
(If we show a little love)
Heaven knows that we could change,
(Heaven knows that we can change)

So throw a pebble in the water,
(So throw a pebble in the water)

Make a wave, make a wave
(Make a wave, make a wave)
Make a wave, make a wave (Yeah, yeah)
(Make a wave, make a wave)
Make a wave, make a wave

(Show a little love and make a wave, seize with me)
Heaven knows what we could change (Oh, oh)

So let’s show a little love
You never know we could change
So throw a pebble in the water
Make a wave, make a wave
Oh, Oh, Oh, Oh…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s