Sống tập trung

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao trong Thiền học, phương pháp Thiền căn bản nhất và quan trọng nhất là ngồi hít thở và tập trung theo dõi hơi thở mình không?

Thiên hạ thường nói phét về những phù phép của ngồi Thiền, như là xuất hồn ra khỏi xác đi chơi đâu đó, hay là Thiền đến mức đầu óc mình thông thái và quán thông mọi việc trong thiên hạ.

Sự thật là, Thiền chỉ có vài công năng: Đọc tiếp Sống tập trung

Infographics: Urban Development in Viet Nam

URBANET

URBANET’s latest infographic series with interesting facts and figures about urbanisation and urban development in Viet Nam.

Urbanisation in Viet Nam – Urban and Rural Population in Viet Nam | Viet Nam Infographics © GIZ

The graphic displays the steady growth of Viet Nam’s urban population since 1950. The growth of the rural population stagnated in the early 2000s and is projected to decrease over the next decades. Prospects suggest that by 2040 more people will live in urban than in rural areas.

Continue reading on CVD >>

ADB backs $186 mln solar power plant in central Vietnam

ADB backs $186 mln solar power plant in central Vietnam
An artist’s impression of a 257MW solar power plant backed by the Asian Development Bank (ADB) in the central province of Phu Yen. Photo courtesy of the ADB.

By Dat Nguyen   October 10, 2020 | 08:00 am GMT+7 VNExpress

The Asian Development Bank (ADB) is leading a group of lenders to provide $186 million for the development of a solar power plant in the central province of Phu Yen.

The financing comprises a $27.9 million loan from the ADB, a $148.8 million syndicated loan funded by commercial banks with ADB as Lender of Record, and a $9.3 million loan provided by the Leading Asia’s Private Infrastructure Fund (LEAP).

Continue reading on CVD >>